Tips inför att anlita flyttfirma

Lyssna

Att flytta är ofta förknippat med stress och mycket att göra. Att anlita en flyttfirma kan underlätta processen, men det finns några saker som är bra att hålla koll på.

Tänk på det här

  • Ta in offerter från olika företag innan du anlitar någon, för att jämföra priser och tidsåtgång. 

  • Kontrollera om flyttfirman har ett yrkestrafiktillstånd.

  • Se till att ha ett skriftligt avtal med flyttfirman där det tydligt framgår vad som ska göras och till vilket pris.  

  • När du tar kontakt med flyttfirman ska du beskriva rum för rum och ge tydliga upplysningar om det är tunga möbler eller flyttlådor som ska flyttas. 

  • Du har ingen lagstadgad ångerrätt på flyttjänster men kan avbeställa kostnadsfritt fram till femton dagar före flytten om företaget är anslutet till branschöverenskommelsen Bohag 2010. 

Välj vad du vill läsa mer om

När du valt flyttfirma är det bra att skriva ett avtal. Om ni bara har ett muntligt avtal och senare inte kommer överens om vad som gäller kan det bli svårt att bevisa vad ni avtalat om. Med ett skriftligt avtal undviker ni den risken.

När du anlitar en flyttfirma är det bra om du får ett fast pris. Se till att få ett skriftligt avtal där pris och arbetets omfattning finns med. Om flyttfirman ger ett ungefärligt pris, alltså inte kan ge en exakt prisuppgift, får slutpriset inte överskrida 15 procent om inte annat har avtalats.

Var noga med att upplysa flyttfirman om sådant som har betydelse för att uppdraget ska kunna klaras av på ett så bra sätt som möjligt, till exempel om det är några tunga möbler som ska flyttas.

Välj en flyttfirma som använder sig av Bohag 2010, Allmänna bestämmelser för bohagsflyttning. Det är regler som Konsumentverket och flyttbranschen kommit överens om. Kolla på flyttfirmans webbplats om de är anslutna till Bohag 2010 eller fråga dem.

Läs Bohag 2010 på Konsumentverkets webbplats

Du har ingen lagstadgad ångerrätt när du anlitar en flyttfirma, oavsett hur du har ingått avtalet.

I många fall har du ångerrätt när du ingår avtal på nätet men det gäller inte för den här typen av tjänster, eftersom det finns ett undantag i lagen som gäller transporttjänster.

Det finns ingen lagstadgad rätt att avbeställa en flyttjänst och slippa betala eller få tillbaka pengar som du redan har betalat. Du och flyttfirman måste ha kommit överens om det för att du ska ha den rättigheten.

Om flyttfirman är ansluten till branschöverenskommelsen Bohag 2010 kan du enligt den överenskommelsen avbeställa tjänsten kostnadsfritt fram till femton dagar före flytten. Om du avbeställer på grund av sjukdom blir du inte ersättningsskyldig.

Flyttfirman ska enligt lag ha ett yrkestrafiktillstånd. Kolla så att firman har det. Om de inte har trafiktillstånd kanske inte företagets försäkringar gäller om något händer, till exempel en trafikolycka.

Kontrollera trafiktillstånd på Transportstyrelsens webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 februari 2022