Tips inför att anlita flyttfirma

Att flytta är ofta förknippat med stress och mycket att göra. Att anlita en flyttfirma kan underlätta processen, men det finns några saker som är bra att hålla koll på.

Tänk på det här

  • Välj en flyttfirma som använder sig av Bohag 2010.

  • Ta in offerter från olika företag innan du bestämmer dig.

  • Se till att ha ett skriftligt avtal med flyttfirman.

  • Du har ingen lagstadgad ångerrätt på flyttjänster men kan avbeställa.

Välj vad du vill läsa mer om

Välj en flyttfirma som använder sig av Bohag 2010, Allmänna bestämmelser för bohagsflyttning. Det är regler som Konsumentverket och flyttbranschen kommit överens om. Kolla på flyttfirmans webbplats om de är anslutna till Bohag 2010 eller fråga dem.

Läs Bohag 2010 på Konsumentverkets webbplats

Börja med att ta in olika offerter innan du bestämmer dig för vem du ska anlita. Var tydlig med vad uppdraget gäller, till exempel om det är några tunga möbler som ska flyttas. Det gör det lättare att få en korrekt prisuppgift och kunna jämföra och välja vem du vill anlita.

Skriftligt avtal

Se till att det finns ett skriftligt avtal vad ni kommit överens om, tillexempel genom offerten. Det är bra att avtala om ett fast pris. Om ni kommer överens om ett ungefärligt pris kan den överskridas med max 15 procent, om inte annat har avtalats.

Du har ingen lagstadgad ångerrätt när du anlitar en flyttfirma, oavsett hur du har ingått avtalet, eftersom transporttjänster är undantagna från ångerrätten.

Du har dock rätt att avboka tjänsten men du kan ändå behöva betala. Hur mycket du behöver betala kan regleras av ert avtal. Håller du inte med om storleken på avbokningskostnaden kan du pröva den hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Men innan dess behöver du klaga till företaget, gärna skriftligt.

Om flyttfirman är ansluten till branschöverenskommelsen Bohag 2010 kan du enligt den överenskommelsen avbeställa tjänsten kostnadsfritt fram till femton dagar före flytten. Enligt överenskommelsen behöver du inte betala för tjänsten om du avbeställer på grund av sjukdom.

Flyttfirman ska enligt lag ha ett yrkestrafiktillstånd. Kolla så att firman har det. Om de inte har trafiktillstånd kanske inte företagets försäkringar gäller om något händer, till exempel en trafikolycka.

Kontrollera trafiktillstånd på Transportstyrelsens webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2024