Ångra, avboka eller omboka en kurs eller utbildning

Har du bokat en kurs via nätet har du ångerrätt i 14 dagar. Har du ingen ångerrätt kan du ändå avboka kursen. Men då kan du behöva ersätta företaget för vissa utgifter.

Tänk på det här

  • Du har 14 dagars ångerrätt när du bokar en kurs via nätet eller telefon.

  • Du kan alltid avboka en kurs. Men då kan du behöva ersätta företaget för vissa utgifter. Kontrollera avtalsvillkoren för att se vad som gäller.

  • Skickar kursarrangören en faktura som är felaktig kan du protestera mot den.

Dina rättigheter

Har du bokat en kurs via nätet eller telefon har du 14 dagars ångerrätt enligt lag. Men det krävs att du bokat via ett organiserat system. Med det menas till exempel via ett bokningssystem på nätet eller telefon där företaget vanligtvis tar emot bokningar.

Ångrar du dig inom 14 dagar från att du bokade kursen, behöver du i regel inte betala något. Det gäller oavsett hur nära inpå kursstart det är.

Har kursen redan startat har företaget rätt att ta ut en kostnad för den del av kursen som redan utförts. Men bara om du fått information om ångerrätten och godkänt att kursen påbörjas under ångerfristen.

Undantag från ångerrätten

I vissa fall gäller inte ångerrätten för en kurs. Det är om kursen är en fritids- eller hobbyaktivitet under en bestämd tid eller om kursens ändamål har ett samband med egen näringsverksamhet.

Har du inte ångerrätt eller om ångerrätten löpt ut har du ändå rätt att avboka kursen. Men du kan behöva ersätta företaget för kostnader de får på grund av din avbokning.

Det kan handla om redan utfört arbete eller förlorad inkomst om företaget inte har kunnat boka in en ny deltagare. I vissa fall kan du behöva betala för hela kursen även om du avbryter den.

Klaga till företaget om du inte håller med om storleken på kostnaden för avbokning. Klaga helst skriftligen. Kommer ni inte överens kan du pröva ärendet hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Om du till exempel blir sjuk

Måste du avboka kursen på grund av omständigheter utanför din kontroll, till exempel sjukdom, bör du bara behöva betala för arbete företaget redan haft för din bokning. Då bör du inte behöva betala för att ersätta företaget för att de inte kan ge platsen till någon annan.

Det är frivilligt för kursarrangören att erbjuda ombokning. Läs bokningsvillkoren för att ta reda på vad som gäller.

I villkoren ska det också framgå under vilka omständigheter du har rätt att boka om kursen.

Har du fått en faktura från kursarrangören som du tycker är felaktig? Då kan du protestera mot den.

Är bara en del av fakturan felaktig kan du protestera mot den delen. Men du måste betala för de delar som stämmer.

Bestrida faktura

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2024