Ångra, avboka eller omboka en kurs eller utbildning

Lyssna

Om du har bokat en kurs via nätet så har du 14 dagars ångerrätt. Har du ingen ångerrätt kan du ändå avboka, men kan då behöva ersätta företaget för vissa utgifter.

Tänk på det här

  • Du har 14 dagars ångerrätt när du bokar en kurs via nätet eller telefon.

  • Du kan alltid avboka en kurs, men kan då behöva ersätta företaget för vissa utgifter. Kontrollera avtalsvillkoren för att se vad som gäller.

  • Skickar kursarrangören en faktura som är felaktig, kan du protestera mot den.

Dina rättigheter

Om du har bokat en kurs via nätet eller telefon, har du 14 dagars ångerrätt enligt lag. Men det krävs att du har bokat via ett organiserat system för att lagen ska gälla. Med det menas till exempel ett bokningssystem på nätet eller via telefon där företaget vanligtvis tar emot bokningar.

Om du ångrar dig inom 14 dagar från att du bokade kursen, behöver du i regel inte betala något, oavsett hur nära inpå kursstart det är. Om kursen redan har startat så har företaget dock rätt att ta ut en kostnad för den del av kursen som redan har utförts, under förutsättning att du har fått information om ångerrätten och godkänt att kursen påbörjas under ångerfristen (första 14 dagarna).

Undantag från ångerrätten

I vissa fall gäller inte ångerrätten för en kurs. Det är om kursen är en fritids- eller hobbyaktivitet under en bestämd tid eller om kursens ändamål har ett samband med egen näringsverksamhet.

Om du inte har ångerrätt eller om den har löpt ut, har du ändå rätt att avboka kursen. Men du kan behöva ersätta företaget för kostnader de får på grund av din avbokning. Det kan handla om redan utfört arbete eller förlorad inkomst om företaget inte har kunnat boka in en ny deltagare. I vissa fall kan du behöva betala för hela kursen även om du avbryter den. Håller du inte med om storleken på avbokningskostnaden kan du pröva den hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Men innan dess behöver du klaga till företaget, gärna skriftligt.

Om du måste avboka kursen på grund av omständigheter utanför din kontroll, exempelvis sjukdom, bör du bara behöva betala för arbete företaget redan haft för din bokning, inte för att ersätta företaget för att de inte kan ge platsen till någon annan.

Det är frivilligt för kursarrangören att erbjuda ombokning. Du kan inte kräva att få omboka kursen om det inte framgår av bokningsvillkoren. Därför måste du läsa bokningsvillkoren för att ta reda på vad som gäller. Där ska det också framgå under vilka omständigheter du har rätt att omboka kursen.

Om du fått en faktura från kursarrangören som du tycker är felaktig, kan du protestera mot den. Om det bara är en del av fakturan som är felaktig kan du protestera mot den, men du måste betala för de delar som stämmer.

Läs mer om att bestrida faktura

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022