Frågor och svar | Kategori: Abonnemang och prenumerationer

Säga upp abonnemang med bindningstid

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag har bindningstid kvar på mitt abonnemang, men jag använder det inte längre. Finns det inget sätt att avsluta abonnemanget även om det är bindningstid kvar?

Casper

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Casper,

Tack för din fråga.

Du kan meddela att du vill säga upp avtalet redan nu. Du kommer däremot troligtvis behöva betala för hela bindningstiden.

Läs villkoren för ditt avtal för att se vad det står där om bindningstid och vad som gäller om du säger upp avtalet inom denna tid.

Tänk på att säga upp avtalet skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du visa när du meddelade företaget.

Specifika regler inom vissa branscher
Det finns även specifika regler kring bindningstid inom vissa branscher.

Mer om telekomavtal

Mer om gymavtal

Anmäl till Konsumentverket
Om du upplever att företaget har oskäliga avtalsvillkor kan du göra en anmälan till oss på Konsumentverket. Din anmälan innebär inte hjälp i ditt personligen ärende. Däremot kan din anmälan hjälpa andra konsumenter i framtiden eftersom Konsumentverket uppmärksammas på problemet.

Gör en anmälan till Konsumentverket

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej, Jag undrar om det är så att man tecknat ett gratis provabonnemang och sedan vill säga upp abonnemanget men glömmer bort vilken mailadress man tecknat abonnemanget på, kan man hävda att man har sagt upp abonnemanget då man har kontaktat kundtjänst med sitt namn och personnummer?

De, jag nämner ej företaget just nu, hävdar att jag måste betala eftersom jag inte visste mailadressen som abonnemanget var knutet till. Men jag kan tycka då jag (f ö ej använt tjänsten en enda gång) och jag hörde av mig flera gånger om att jag ville avsluta tjänsten att jag inte ska behöva betala (det gäller bara några dagar efter fakturan kommit som jag kontaktat dem igen sedan).

Klara

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Klara,

Du får argumentera för att du har gjort en giltig uppsägning, även om du har skickat den från din andra mejladress, förutsatt att du har angivet vem du är och vilken relation du har med företaget.

Företag får inte ha formkrav för hur en uppsägning ska gå till. Du ska alltså kunna säga upp avtalet genom att till exempel skicka ett mejl till företaget.

Hjälp med avtalstolkning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal och hjälpa till i kontakten med företag.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Angående fakturan
Anser du att kravet du fått är felaktigt har du möjlighet att bestrida det eller betala under protest.

Bestrida felaktig faktura
Bestrida faktura innebär att du skriftligen meddelar företaget att protesterar mot den och varför. Det går bra att mejla, det handlar om att du ska kunna bevisa att du har meddelat företaget att du inte godkänner betalningen.

Det är viktigt att fortsätta att skriftligen bestrida om du får inkassokrav eller ett betalningsföreläggande från Kronofogden för att undvika en betalningsanmärkning. Företaget har möjlighet att driva ärendet rättsligt om de anser att kravet är riktigt. Får de rätt i tingsrätten så riskerar du att få betala mer än summan på själva fakturan som till exempel dröjsmålsränta och andra avgifter.

Läs mer om att bestrida en felaktig faktura

Betala under protest
Ett alternativ till att bestrida en faktura är alltså att betala under protest. Då betalar du fakturan och kontaktar företaget skriftligen och förklarar att du anser att fakturan är felaktig och att du betalar under protest. Du behöver också meddela företaget att du har för avsikt att kräva tillbaka pengarna i efterhand. Det blir då du som har ett krav mot företaget och du kan exempelvis pröva ditt ärende hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att se om du har rätt att få tillbaka pengarna eller inte.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Tack för svaret!

Klara

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor