Kommunal konsumentvägledning (KVL)

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för information och stöd. Här kan du se om din kommun har konsumentvägledning och vilken hjälp du kan få där.

Sök efter konsumentvägledning i din kommun

Ange ort eller gatuadress för att hitta konsumentvägledning i din kommun. Bor du i Stockholms stad anger du stadsdel eller gatuadress.

Lista över kommuner med konsumentvägledning

Om kommunal konsumentvägledning

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning. Den kommunala vägledningen kan ge ett mer personligt stöd än Konsumentverkets nationella vägledning.

Kommunens vägledare kan även behov erbjuda fysiska möten vid behov. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, till exempel personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst. Det kan också vara information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal. I vissa fall kan de även medla mellan konsument och företag.

Många kommuner arbetar också förebyggande genom att förmedla kunskap till exempelvis företagare, skolelever och föreningar.

Det kan handla om:

  • konsumenträtt

  • reklam och påverkan

  • privatekonomi

  • säker konsumtion

  • miljömässigt hållbar konsumtion.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 19 februari 2024