Kommunal verksamhet

Alla kommuner erbjuder budget- och skuldrådgivning. Dit kan du vända dig om du behöver hjälp med din ekonomi. Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. De hjälper dig med dina konsumentfrågor.

Kommunal konsumentvägledning

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning. De ger råd och stöd i olika situationer som gäller konsumentfrågor och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen.

Kommunal budget- och skuldrådgivning

Den kommunala budget- och skuldrådgivningen har skyldighet att hjälpa skuldsatta att få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder.