Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lyssna

Har du köpt något på internet, eller av ett företag som befinner sig utanför sin affärslokal? Då har du enligt lag 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller även vid telefonförsäljning.

När gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler?

 • När du som privatperson köper något av ett företag på distans, det vill säga utan att träffa företaget, eller när du köper något av ett företag som befinner sig utanför sina affärslokaler, till exempel vid hemförsäljning. Till distansköp räknas bland annat köp via internet och telefon.

 • Lagen omfattar köp av både varor och tjänster.

När gäller inte lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler?

 • När du handlar på plats hos företaget, exempelvis i en butik.

 • När du köper något från en annan privatperson.

 • När två företag köper saker av varandra.

Bestämmelser i lagen

Ett företag som säljer varor eller tjänster via telefon måste enligt lag få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Företaget ska skicka en skriftlig bekräftelse av sitt erbjudande, och det erbjudandet behöver godkännas skriftligen av dig. Man kan bekräfta ett avtal skriftligen via sms, mejl, bank-id eller pappersavtal.

De flesta avtal kan du inte ingå över telefon utan skriftlig avtalsbekräftelse. Det finns dock undantag, till exempel försäljning av lotter.

Läs mer om reglerna för telefonförsäljning

Vid försäljning från öppna utrymmen och liknande i gallerior, marknader, mässor och liknande beror dina rätt att ångra köpet på om försäljningsstället ses som företagets affärslokal eller inte. Om det är företagets vanliga plats för affärsverksamheten kan det ses som att det är en affärslokal, och då gäller inte lagen som ger dig ångerrätt. Det ska dessutom tas hänsyn till om det verkat naturligt för dig som konsument att köpa något på platsen, eller om försäljningstillfället innebar ett överraskningsmoment.

Har du blivit kontaktad av en säljare utanför en affärslokal, till exempel ute på gatan, och sedan följt med in i affären och genomfört ett köp, räknas det fortfarande som ett avtal utanför affärslokal. Då omfattas köpet av ångerrätt.

Har du köpt en vara eller tjänst på distans eller utanför företagets affärslokal, har du enligt lag rätt att ångra köpet i 14 dagar. Det är din så kallade ångerfrist. Företaget ska innan köpet genomförs ha informerat dig om hur du ångrar köpet.

En förutsättning för att ångerfristen ska börja löpa är att företaget har gett dig tillräcklig information om ångerrätten.

Med tillräcklig information menas information om:

 • Om det finns ångerrätt
 • Hur lång ångerfristen är
 • Hur du går tillväga för att ångra dig

Företaget ska även ge dig ett formulär du kan använda för att ångra köpet, alternativt informera om var du kan hitta formuläret.

Skulle inte företaget ha informerat dig om ångerrätten har du ett års ångerfrist, räknat från dagen efter att den ordinarie ångerfristen skulle slutat gälla. Du kan i så fall som längst få ett år och 14 dagars ångerrätt.

Den så kallade ångerfristen på 14 dagar börjar gälla dagen efter att du tog emot eller hämtade ut varan. Har du köpt en tjänst börjar ångerfristen gälla dagen efter att du tecknade avtalet. För distansavtal om livförsäkringar eller privat individuellt pensionssparande har du 30 dagars ångerrätt.

Både vardagar och helgdagar räknas in i ångerfristen, men om den sista dagen infaller under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.

När du köpet något utanför företagets affärslokal, till exempel vid hemförsäljning, måste priset du ska betala överstiga 400 kronor för att du ska ha ångerrätt. Är summan lägre än så har du inte ångerrätt. Du har heller inte någon lagstadgad ångerrätt när du handlar i en affärslokal, till exempel en butik.

Några exempel på varor och tjänster som är undantagna från ångerrätten är bland andra resor, hotellvistelser, spel och lotterier. Handlar du en vara som är specialtillverkad för dig har du inte heller någon ångerrätt. Dessutom har du inte ångerrätt på varor som snabbt kan försämras, till exempel livsmedel.

Läs mer och ta reda på om du har ångerrätt

När du ångrar köpet kan du bli tvungen att betala returfrakt om varan ska skickas tillbaka till företaget. I så fall måste företaget ha informerat dig om det.

Du kan också få betala ett värdeminskningsavdrag om företaget anser att varan tappat värde sedan du tagit emot och undersökt den, till exempel om du köpt skor som fått märken efter att du provat dem. Även det förutsätter att företaget informerat dig på förhand om att du kan bli tvungen att ersätta dem för värdeminskningen. Företaget behöver även ha gett dig fullständig information om ångerrätten.

På Konsumentverkets webbplats finns en blankett som du kan använda för att meddela företaget att du ångrar dig. Du måste inte använda blanketten men du kan om du vill. Det finns inte heller något krav på att den ska vara signerad men det måste framgå vem som ångrar sig.

Här hittar du ångerblanketten

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången
 • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden)
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Om du tycker att ett företag bryter mot reglerna i lagen kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna i lagen, och anmälningar är ett viktigt underlag för myndighetens arbete. En anmälan gör däremot inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Du kan göra en anmälan direkt på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 27 augusti 2019