Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Har du köpt något på internet, eller av ett företag som befinner sig utanför sin affärslokal? Då har du enligt lag 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller även vid telefonförsäljning.

När gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler?

 • När du som privatperson köper något av ett företag på distans, det vill säga utan att träffa företaget. Till distansköp räknas bland annat köp via internet och telefon.

 • Lagen gäller även när du köper något utanför företagets affärslokal, till exempel vid hemförsäljning.

 • Lagen omfattar köp av både varor och tjänster. Även digitala varor och tjänster ingår.

När gäller inte lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler?

 • När du handlar på plats hos företaget, exempelvis i en butik.

 • När du köper något från en annan privatperson.

 • När företag köper saker av varandra.

Bestämmelser i distansavtalslagen

Du har generellt ångerrätt när du ingår avtal på distans eller utanför fast affärslokal.

Distansavtal

Distansavtal innebär att du som privatperson köper något av ett företag på distans, det vill säga utan att träffa företaget. Till distansköp räknas bland annat köp via internet och telefon.

För att du ska ha ångerrätt krävs att du ingått avtalet uteslutande på distans och att företaget har ett organiserat system.

Vad innebär uteslutande på distans?

Att ett avtal ingås uteslutande på distans betyder att du inte träffar företaget fram till att avtalet är ingått. Ett exempel är när du köper något på nätet. Om du vid något tillfälle träffar företaget för att till exempel diskutera villkoren för köpet räknas det inte som att du ingått avtalet på distans.

Vad innebär organiserat system?

Med ett organiserat system menas att företaget gjort åtgärder för att de ska kunna sälja varor eller tjänster på distans. Det kan till exempel handla om att företaget har ett beställningssystem på nätet. Det kan också handla om att företaget uppmanar sina blivande kunder att kontakta dem via mejl eller telefon för att ingå avtal.

Om företaget någon enstaka gång ingår ett avtal via mejl eller telefon är det inte säkert att det ses som ett organiserat system.

Utanför affärslokal

Du har ångerrätt när du köper något utanför företagets fasta affärslokal, till exempel hemma hos dig. Ett annat exempel är när ett företag tillfälligt säljer telefonabonnemang utanför en mataffär eller på en gågata.

Har du blivit kontaktad av en säljare utanför en affärslokal, till exempel ute på gatan, och sedan följt med in i affären och genomfört ett köp, räknas det fortfarande som ett avtal utanför affärslokal. Då omfattas köpet av ångerrätt.

Ingen ångerrätt under 400 kr

När du köper något utanför företagets affärslokal måste priset du betalar överstiga 400 kronor för att du ska ha ångerrätt. Är summan lägre har du inte ångerrätt.

Vid försäljning på öppna utrymmen och i gallerior, marknader, mässor och liknande beror dina rätt att ångra köpet på om försäljningsstället ses som företagets affärslokal eller inte. Om det är företagets vanliga plats för affärsverksamheten kan det ses som en affärslokal, och då gäller inte lagen som ger dig ångerrätt. Det ska dessutom tas hänsyn till om det verkar naturligt för dig som konsument att köpa något på platsen, eller om försäljningstillfället innebar ett överraskningsmoment.

Har du blivit kontaktad av en säljare utanför en affärslokal, till exempel ute på gatan, och sedan följt med in i affären och genomfört ett köp, räknas det fortfarande som ett avtal utanför affärslokal. Då omfattas köpet av ångerrätt.

Ett företag som säljer varor eller tjänster via telefon måste enligt lag få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Företaget ska skicka en skriftlig bekräftelse av sitt erbjudande, och det erbjudandet behöver godkännas skriftligen av dig. Man kan bekräfta ett avtal skriftligen via sms, mejl, bank-id eller pappersavtal.

De flesta avtal kan du inte ingå över telefon utan skriftlig avtalsbekräftelse. Det finns dock undantag, till exempel försäljning av lotter.

Läs mer om reglerna för telefonförsäljning

Ångerrätt

Har du köpt en vara eller tjänst på distans eller utanför företagets affärslokal, har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Det är din så kallade ångerfrist. Företaget ska innan köpet genomförs ha informerat dig om hur du ångrar köpet.

En förutsättning för att ångerfristen ska börja löpa är att företaget gett dig tillräcklig information om ångerrätten.

Med tillräcklig information menas information om:

 • det finns ångerrätt
 • hur lång ångerfristen är
 • hur du går tillväga för att ångra dig.

Företaget ska även ge dig ett formulär du kan använda för att ångra köpet, alternativt informera om var du kan hitta formuläret.

Om företaget inte informerat dig om ångerrätten förlängs ångerfristen och gäller tills dess att du har fått informationen. När det att du får informationen har du 14 dagar på dig att meddela att du ångrar dig. Som längst kan ångerfristen förlängas i upp till ett år.

Företag eller privatperson

Innan ett avtal ingås på en marknadsplats online ska företaget som tillhandahåller marknadsplatsen ge information om ifall säljaren är ett företag eller en privatperson.

Den så kallade ångerfristen på 14 dagar börjar gälla dagen efter att du tog emot eller hämtade ut varan. Har du köpt en tjänst börjar ångerfristen gälla dagen efter du tecknade avtalet. För distansavtal om livförsäkringar eller privat individuellt pensionssparande har du 30 dagars ångerrätt.

Både vardagar och helgdagar räknas in i ångerfristen, men om den sista dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.

Du har inte någon lagstadgad ångerrätt när du handlar i en fysisk butik.

Vissa varor och tjänster är även undantagna från ångerrätten som till exempel:

 • resor
 • hotellvistelser
 • spel och lotterier
 • varor som är specialtillverkade för dig
 • varor som kan försämras snabbt, till exempel livsmedel.

När du köper något utanför företagets affärslokal, till exempel vid hemförsäljning, har du ingen ångerrätt om priset är under 400 kronor.

Läs mer och ta reda på om du har ångerrätt

När du ångrar köpet kan du bli tvungen att betala returfrakten. Företaget får ställa det kravet om de informerat dig om det i villkoren du godkänt vid köpet.

Du kan också få betala ett värdeminskningsavdrag om du undersökt varan mer än nödvändigt och företaget inte längre kan sälja varan som i nyskick. För att företaget ska ha rätt att göra ett avdrag måste de gett dig fullständig information om ångerrätten samt att avdraget står med i villkoren.

Företaget ska återbetala dig inom 14 dagar från det att de fått tillbaka varan eller från att du kan visa att du skickat tillbaka den. Har du köpt en tjänst ska de återbetala dig inom 14 dagar från att du meddelat att du ångrat köpet.

Du ska få tillbaka pengarna på samma sätt som du betalade. Betalade du till exempel med kort ska du få tillbaka pengarna på kortet. Du behöver inte nöja dig med ett tillgodokvitto.

När du ångrar dig ska du få tillbaka hela beloppet. Företaget får inte göra avdrag för administrativa avgifter eller liknande.

På Konsumentverkets webbplats finns en blankett du kan använda för att meddela företaget att du ångrar dig. Du måste inte använda blanketten, men du kan göra det om du vill. Det finns inte heller något krav på att den ska vara signerad men det måste framgå vem som ångrar sig.

Ångerblanketten på Konsumentverkets webbplats

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Tycker du att ett företag bryter mot reglerna i lagen? Då kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket.

Konsumentverket kontrollerar att företag följer reglerna i lagen. Anmälningar är ett viktigt underlag för vårt arbete. Men en anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 mars 2024