Regler för telefonförsäljning

Det finns flera regler som skyddar dig och som företagen måste följa. För att ett avtal som ingås via telefon ska gälla behöver företaget få ett skriftligt godkännande från dig. Du har även 14 dagars ångerrätt vid telefonförsäljning.

Kortfattat om regler för telefonförsäljning

 • Företaget måste få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska vara giltigt.

 • Om du har gett ditt skriftliga godkännande har du därefter 14 dagars ångerrätt.

 • Det finns särskilda regler för telefonförsäljning av finansiella tjänster, till exempel försäkringar.

 • Du kan anmäla aggressiv eller olämplig telefonförsäljning till Konsumentverket.

Läs mer om dina rättigheter vid telefonförsäljning

Ett företag som säljer varor eller tjänster via telefon måste enligt lag få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Företaget ska skicka en skriftlig bekräftelse av sitt erbjudande, och det erbjudandet behöver godkännas skriftligen av dig.

Kravet på skriftlighet gäller om företaget ringer upp dig, eller om du blev uppmanad av företaget att ringa dem. Om du inte har godkänt avtalet skriftligen är det ogiltigt, och du har ingen betalningsskyldighet gentemot företaget.

Hur ska ett skriftligt godkännande gå till?

Ett skriftligt godkännande kan ges på olika sätt. Du kan till exempel:

 • skriva under ett papper du får hemskickat
 • godkänna avtalet via e-post eller sms
 • godkänna via e-legitimation, som till exempel bank-ID.

Godkännandet ska ske efter samtalet, så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är alltså inte okej för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet. Företaget ska kunna bevisa att du har godkänt skriftligen, och att det skedde efter samtalet.

Har du fått ett betalningskrav trots att du inte har gett ditt skriftliga godkännande?

Läs på vår sida om att bestrida en felaktig faktura om vad du kan göra om du till exempel får en faktura från ett företag som tidigare har kontaktat dig via telefon. Där finns även förslag på hur du kan formulera dig när du kontaktar företaget.

Bestrida felaktig faktura

Inget skriftlighetskrav när du ringer upp

Kravet gäller endast samtal som sker på företagets initiativ. Det är alltså avgörande om det är du eller företaget som har tagit initiativet till samtalet. Det spelar ingen roll om du är en ny eller befintlig kund. Om det är du som har tagit initiativ till samtalet gäller inte skriftlighetskravet. Ett exempel är om du ringer upp ett företag för att klaga på något och sedan blir erbjuden ett nytt abonnemang i samma samtal. Tackar du ja till erbjudandet gäller inte skriftlighetskravet.

Om du har godkänt att ett företag får kontakta dig i marknadsföringssyfte ses det inte som att det samtalet har skett på ditt initiativ.

Undantag från skriftlighetskravet

Det finns några få undantag från skriftlighetskravet. Spel och lotterier är ett sådant exempel. Om du tackar ja till ett avtal om lotter i telefon finns det alltså inget krav på att du ska godkänna avtalet skriftligen för att det ska gälla. När det gäller avtal om spel och lotterier har du heller ingen ångerrätt.

Ett företag som använder telefonförsäljning ska ge dig tydlig information om sitt erbjudande och vilka villkor som gäller. Företaget måste även informera dig om att samtalet har ett försäljningssyfte. Du ska få information om vad det är för företag, vilka varor eller tjänster som säljs, telefonförsäljarens namn och om försäljaren är anställd av företaget eller arbetar på uppdrag av företaget.

Om du tycker att ett företag gör fel kan du tipsa Konsumentverket om det genom att göra en anmälan.

För avtal som ingås via telefon har du 14 dagars ångerrätt enligt lag. Om du använder din ångerrätt innebär det att du inte längre är skyldig att genomföra köpet, och har rätt att få tillbaka pengarna du har betalat. Däremot kan du behöva stå för returfrakten själv, under förutsättning att företaget har informerat om det.

När du köper en vara börjar de 14 dagarna att räknas dagen efter att du tog emot eller hämtade ut varan. Köper du en tjänst börjar dagarna räknas dagen efter att du tackade ja till avtalet. Om den sista av de 14 dagarna infaller under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs tiden du kan ångra dig så att den även gäller nästkommande vardag.

Ångerrätten kan förlängas

Enligt lag ska företaget ge dig följande information om ångerrätten för att de 14 dagarna, den så kallade ångerfristen, ska börja räknas:

 • Om det finns ångerrätt.
 • Hur lång tid du har på dig att ångra dig.
 • Hur du går tillväga för att ångra dig.
 • Att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du hittar detta formulär.

Om företaget inte gett dig informationen i samtliga punkter kan du ångra dig även om det har gått mer än 14 dagar. Din ångerfrist, det vill säga tiden du har på dig att ångra köpet, kan alltså förlängas. Som längst kan ångerfristen förlängas med ett år.

Det är företaget som ska kunna bevisa att du har fått all information om ångerrätten.

Så ångrar du dig

Gå till sidan Ångerrätt för att kontrollera om du har ångerrätt, få information om hur du ångrar dig och vad som gäller om du och företaget inte kommer överens.

Till information om ångerrätt och hur du använder den

Det finns särskilda regler för telefonförsäljning av finansiella tjänster. Med finansiella tjänster menas till exempel avtal om krediter, försäkringar och betalningar.

Ångerrätt

När du köper en finansiell tjänst börjar de 14 dagarna du har på dig att ångra köpet att räknas från dagen efter att du ingick avtalet, men tidigast den dag du fick information och avtalsvillkor i skriftlig form. Gäller avtalet en livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande är ångerrätten 30 dagar.

Så ångrar du dig

Meddela företaget att du vill använda din ångerrätt. Du kan meddela företaget på vilket sätt du vill men det är säkrast att göra det skriftligt och att spara en kopia som bevis. Du kan till exempel skicka ett mejl.

När du har ångrat dig behöver du inom 30 dagar betala tillbaka eventuella pengar som du har fått från företaget. Har du betalat in pengar till företaget ska dina pengar återbetalas inom 30 dagar.

Förbjudet att sälja produkter kopplade till premiepension via telefon

Det är förbjudet att sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster kopplade till premiepension via telefon. Avtal om premiepensionsprodukter som ingås per telefon är ogiltigt och du är inte skyldig att betala företaget.

Undantag från ångerrätten

Det finns finansiella tjänster som ångerrätten inte gäller för. Den gäller till exempel inte för följande:

 • Om priset på den finansiella tjänsten kan öka eller minska på grund av upp- och nedgångar på marknaden, som gör att priset ändras under den tid ångerrätten normalt sett gäller, och säljaren inte kan påverka prisskillnaden. Aktier är ett sådant exempel.
 • Krediter som är kopplade till panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Försäkringar där giltighetstiden är en månad eller mindre.

Om du vill uppmärksamma problem med telefonförsäljning kan du göra det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Du kan till exempel anmäla om ett företag inte respekterar skriftlighetskravet. Du kan också anmäla företag som använder sig av olämpliga säljmetoder. Några exempel på det kan vara om företaget:

 • medvetet ger felaktig eller vilseledande information vid säljtillfället
 • har aggressiva eller påstridiga säljare
 • skickar en vara utan att du har beställt
 • skickar en faktura utan att du har beställt
 • medvetet lurar och riktar sig till utsatta grupper, till exempel äldre och sjuka.

Konsumentverket utreder eller avgör inte ditt enskilda fall, men anmälningar är viktiga för myndighetens tillsynsarbete. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna och har möjlighet att agera mot dem som inte gör det.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Vill du ha vägledning eller prövning i ditt personliga ärende?

Du kan kontakta Hallå konsument eller din kommunala konsumentvägledning för vägledning. Du hittar kontaktuppgifter till båda på vår kontaktsida.

Hitta kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du ha möjlighet att få ärendet prövat via myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). På ARN webbpplats kan du läsa mer och göra en anmälan.

Läs mer på ARN:s webbplats

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 16 februari 2023