Gym- och träningstjänster

Lyssna

Innan du ska säga upp ett medlemskap på ett gym måste du ta reda på om du har någon uppsägningstid eller bindningstid. Om utbudet på gymmet förändras mycket kan du ha rätt att säga upp det i förtid.

Tänk på det här

  • Det är inte tillåtet för ett gym att ha längre bindningstid än 12 månader.  

  • Om du har en bindningstid måste du betala för hela bindningstiden, även om du flyttar eller slutar använda gymkortet. 

  • Har du tecknat medlemskapet på plats på gymmet har du ingen ångerrätt enligt lag. Har du däremot köpt ett gymkort på nätet har du ångerrätt i 14 dagar. 

  • Ett medlemskap kan även innebära till exempel 10-kort, månadskort eller terminskort.

Dina rättigheter som konsument

Har du tecknat medlemskapet på plats på gymmet har du ingen ångerrätt enligt lag.

Om du tecknat medlemskapet på nätet har du ångerrätt i 14 dagar. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa dagen efter du tecknat medlemskapet, även om du inte börjar utnyttja medlemskapet direkt.

Om du ångrar dig är det bra att informera företaget skriftligen, exempelvis via mejl. Då kan du bevisa att och när du ångrat dig.

Undantag från ångerrätten

I vissa fall gäller inte ångerrätten. Ses träningstjänsten som en fritidsaktivitet och den utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod har du inte ångerrätt.

Läs mer och ta reda på om du har ångerrätt

Om företaget säger att du inte har ångerrätt

Om företaget säger att du inte har ångerrätt kan du be företaget motivera varför. Om företaget står fast vid att du inte har ångerrätt men du anser att du borde ha det kan du läsa vidare under "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens".

Gym kan erbjuda medlemskap både med och utan bindningstid. Ofta har du även en uppsägningstid för avtalet. Uppsägningstid och bindningstid ska framgå av avtalsvillkoren.

Uppsägningstid

Uppsägningstid är den tid du måste fortsätta betala för ditt medlemskap efter din uppsägning. Ofta räknas hela kalendermånader när du säger upp ett medlemskap.

Ett exempel: Du har två månaders uppsägningstid och vill att medlemskapet ska upphöra sista februari. Du måste då säga upp det senast sista december. Säger du upp medlemskapet den 15 januari måste du i detta exempel betala för hela februari och mars.

Bindningstid

Gym erbjuder ofta medlemskap med bindningstid. Bindningstid betyder att du behöver betala för medlemskapet under en bestämd tidsperiod. Du är skyldig att betala under hela bindningstiden även om du slutar använda medlemskapet eller flyttar.

Gym får ha högst 12 månaders bindningstid. Om du har ett avtal med längre bindningstid kan du kräva att få avsluta avtalet efter 12 månader. Det gäller även om det står i villkoren att bindningstiden är längre.

Du har rätt att själv välja hur du vill säga upp ditt medlemskap. Ett företag får inte kräva att du ska säga upp ditt medlemskap på ett visst sätt som till exempel via telefon eller på plats i företaget lokaler.

En fördel med att säga upp avtalet skriftligen, till exempel via mail, är att du har bevis för att du sagt upp det och när.

Du har ingen rätt enligt lag att frysa medlemskapet om du till exempel blivit sjuk, skadad eller ska resa bort. Vad som gäller beror på vad som står i villkoren för medlemskapet. Står det inget i villkoren kan du alltså inte kräva att få frysa medlemskapet. Du kan ändå alltid prova att fråga företaget.

Om du har köpt ett medlemskap där det ingår gruppträning och schemalagda träningspass, kan det ibland ske ändringar i utbudet. Mindre ändringar är naturligt och okej för företag att göra. Om det däremot handlar om större ändringar som är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt till en nedsättning av priset eller till och med att få häva avtalet. Större ändringar kan exempelvis handla om att flera av dina favoritpass utgår och att passen var viktiga för ditt val av medlemskap.

Om det har skett större ändringar måste du börja med att ta kontakt med företaget för att klaga på det. Ta gärna kontakt via mejl och förklara vad du är missnöjd med och vilka krav du har. Om företaget säger nej till ditt krav kan du ha möjlighet att få tvisten prövad kostnadsfritt av en tvistlösningsnämnd. Läs mer i avsnittet ”Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens”.

Om företaget får ändra priset beror på vad du har för typ av avtal.

Om du har bindningstid på avtalet får företaget som regel inte ändra priset. Ett undantag är om företaget uppger ett giltigt skäl till ändringen, och det giltiga skälet står med i avtalsvillkoren. Om företaget ändrar villkoren utan att uppge ett giltigt skäl kan du ha rätt att avsluta avtalet omedelbart.

Har du ett tillsvidareavtal kan företaget ändra priset så länge de informerar dig om det. De ska informera dig minst en månad innan ändringen görs så att du hinner säga upp avtalet om du vill det.

I vissa fall kan företag ha rätt att förlänga ditt avtal automatisk men bara om det framgår av avtalsvillkoren. Företaget ska även skriftligen påminna dig om förlängningen i god tid innan avtalet måste sägas upp.

Om avtalet efter förlängningen kan sägas upp och därmed avslutas inom 3 månader behöver företaget inte påminna dig om att avtalet kommer att förlängas.

Om företaget förlängt avtalet trots att det inte finns ett sådant villkor, eller om företaget inte påmint dig i rätt tid, har du rätt att omgående säga upp avtalet.

Läs mer om automatisk avtalsförlängning

Ett friskvårdsbidrag är en summa pengar, som en arbetsgivare kan välja att erbjuda sina anställda, för att betala för motion och annan friskvård. Det kan exempelvis vara gymkort, startavgifter, fiskekort eller liftkort.

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för friskvårdsbidraget.

Läs mer om friskvårdsbidrag på Skatteverkets webbplats

Rättigheter vid köp

Vilka rättigheter du har när det gäller köp av friskvård beror på vad det står i villkoren för ditt avtal. Gör du ett köp via en friskvårdsleverantör kan det ses som att det inte är du som köpt något av företaget utan att avtalet istället är mellan din arbetsgivare och företaget. Då gäller andra regler och du har till exempel troligen ingen ångerrätt.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 30 januari 2023