Gym- och träningstjänster

Innan du ska säga upp ett medlemskap på ett gym måste du ta reda på om du har någon uppsägningstid eller bindningstid. Om utbudet på gymmet förändras mycket kan du ha rätt att säga upp gymkortet i förtid.

Gymkort och medlemskap – tänk på det här

 • Det är inte tillåtet för ett gym att ha längre bindningstid än 12 månader.  

 • Har du en bindningstid måste du betala för hela bindningstiden. Det gäller även om du flyttar eller slutar använda gymkortet. 

 • Har du tecknat medlemskapet på plats på gymmet har du ingen ångerrätt. Har du köpt ett gymkort på nätet har du ångerrätt i 14 dagar. 

 • Ett medlemskap kan även innebära till exempel 10-kort, månadskort eller terminskort.

Rättigheter kring gymkort och medlemsskap

Har du tecknat medlemskapet på plats på gymmet har du ingen ångerrätt enligt lag.

Har du tecknat medlemskapet på nätet har du ångerrätt i 14 dagar. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa dagen efter du tecknat medlemskapet, även om du inte börjar utnyttja medlemskapet direkt.

Kontakta gärna företaget skriftligen om du ångar dig, till exempel via mejl. Då kan du bevisa att och när du ångrat dig.

Undantag från ångerrätten

I vissa fall gäller inte ångerrätten. Ses träningstjänsten som en fritidsaktivitet och den utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod har du inte ångerrätt.

Mer om ångerrätt

Om företaget säger att du inte har ångerrätt

Be företaget motivera varför du inte har ångerrätt. Håller du inte med och företaget står fast vid att du inte har ångerrätt? Då kan du läsa vidare under rubriken "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens".

Gym kan erbjuda medlemskap både med och utan bindningstid. Ofta har du även en uppsägningstid för avtalet. Vad som gäller kring uppsägningstid och bindningstid ska stå i avtalsvillkoren.

Uppsägningstid

Uppsägningstid är den tid du måste fortsätta betala för ditt medlemskap efter din uppsägning. Ofta räknas hela kalendermånader när du säger upp ett medlemskap.

Ett exempel: Du har två månaders uppsägningstid och vill att medlemskapet ska upphöra sista februari. Då måste du säga upp det senast sista december. Säger du upp medlemskapet den 15 januari måste du betala för hela februari och mars.

Bindningstid

Gym erbjuder ofta medlemskap med bindningstid. Bindningstid betyder att du behöver betala för medlemskapet under en bestämd tidsperiod. Du måste betala under hela bindningstiden. Det gäller även om du slutar använda medlemskapet eller flyttar.

Högst 12 månaders bindningstid

Gym får ha högst 12 månaders bindningstid. Har du har ett avtal med längre bindningstid kan du kräva att få avsluta avtalet efter 12 månader. Det gäller även om det står i villkoren att bindningstiden är längre.

Du kan själv välja hur du vill säga upp ditt medlemskap. Gymmet får inte kräva att du ska säga upp ditt medlemskap på ett visst sätt, till exempel via telefon eller på plats på gymmet.

Det är bra att säga upp avtalet skriftligen, till exempel skicka mejl. Då har du bevis för att du sagt upp det och när.

Du har ingen rätt enligt lag att frysa medlemskapet om du till exempel blivit sjuk, skadad eller ska resa bort. Vad som gäller beror på vad som står i villkoren för medlemskapet.

Står det inget i villkoren kan du alltså inte kräva att få frysa medlemskapet. Du kan ändå prova att fråga företaget.

Företaget kan ibland ändra i utbudet, till exempel för gruppträning och schemalagda träningspass. Företaget får göra mindre ändringar. Men är det en större ändring som har stor betydelse för dig kan du har rätt till ett lägre pris. Ibland kan du även ha rätt att häva avtalet.

En större ändring kan till exempel vara om flera av dina favoritpass försvunnit och att de passen var viktiga för ditt val av medlemskap.

Vad ska du göra vid större ändringar?

Kontakta företaget och klaga, gärna via mejl. Förklara vad du är missnöjd med och vilka krav du har.

Säger företaget nej till ditt krav kan du ha möjlighet att få tvisten prövad. Läs mer under ”Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens”.

Om företaget får ändra priset beror på vad du har för typ av avtal.

Har du bindningstid? Då får företaget som regel inte ändra priset. Ett undantag är om företaget uppger ett giltigt skäl till ändringen och skälet står med i avtalsvillkoren. Uppger företaget inget giltigt skäl? Då kan du har rätt att avsluta avtalet direkt.

Har du ett tillsvidareavtal? Då kan företaget ändra priset så länge de informerar dig om det. De ska informera dig minst en månad innan ändringen, så du hinner säga upp avtalet om du vill det.

Företag kan ha rätt att förlänga ditt avtal automatiskt. Men då måste det stå i avtalsvillkoren.

Företaget måste skriftligen påminna dig om förlängningen i god tid innan du måste säga upp avtalet. Om du efter förlängningen kan säga upp och avsluta avtalet inom 3 månader behöver företaget inte påminna dig om att avtalet kommer att förlängas.

Förlänger företaget avtalet trots att det inte står i villkoren? Eller påminner inte företaget dig i rätt tid? Då har du rätt att säga upp avtalet direkt.

Mer om automatisk avtalsförlängning

Ett friskvårdsbidrag är en summa pengar som en arbetsgivare kan välja att erbjuda sina anställda, för att betala för motion och annan friskvård. Det kan till exempel vara

 • gymkort
 • startavgifter
 • fiskekort
 • liftkort.

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för friskvårdsbidraget.

Om friskvårdsbidrag på Skatteverkets webbplats

Rättigheter vid köp

Vilka rättigheter du har när det gäller köp av friskvård beror på vad det står i villkoren för ditt avtal.

Gör du ett köp via en friskvårdsleverantör kan det ses som att det inte är du som köpt något av företaget. Avtalet är istället mellan din arbetsgivare och företaget. Då gäller andra regler. Du har till exempel troligen ingen ångerrätt.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2024