Automatisk avtalsförlängning

I Sverige och vissa andra EU-länder är företag skyldiga att informera dig om att ett avtal förlängs automatiskt. Om ett företag förlänger ett avtal utan att meddela dig kan avtalet vara ogiltigt.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Automatisk förlängning av avtal – tänk på det här

  • I vissa fall får företaget förlänga avtalet utan att informera dig, till exempel om uppsägningstiden för avtalet är högst tre månader.

  • För att ett företag ska få förlänga ett avtal automatiskt måste det framgå av avtalsvillkoren.

  • Företaget är skyldigt att skriftligen påminna dig om avtalsförlängningen senast en månad innan avtalet måste sägas upp.

  • Följer inte företaget reglerna kring automatisk avtalsförlängning har du rätt att omgående säga upp avtalet.

Det här gäller för dig som konsument

Ett avtal kan antingen vara tidsbestämt eller gälla tills vidare. Tidsbestämda avtal kan ibland innehålla villkor om att avtalet förlängs automatiskt om du inte säger upp det. Det är vanligt vid till exempel avtal om telekomtjänster, gymkort och olika prenumerationer.

I lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning finns regler om hur en förlängning ska gå till för att vara giltig:

  • I avtalet ska det finnas ett villkor om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp.

  • Företaget är skyldigt att skriftligen påminna dig om detta senast en månad innan avtalet måste sägas upp.

Om det inte finns ett sådant villkor har du rätt att omgående säga upp avtalet. Detsamma gäller om villkoret finns men företaget inte påminner i rätt tid,

Hela lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning på riksdagens webbplats

Lagen gäller inte avtal som kan sägas upp inom tre månader. Reglerna gäller alltså inte till exempel musik- eller tv-tjänster som förlängs med en månad i taget.

Automatisk avtalsförlängning ska inte blandas ihop med negativ avtalsbindning där det helt saknas ett ursprungligt avtal mellan dig och företaget. För att du ska bli bunden till ett helt nytt avtal måste du alltså aktivt tacka ja till det. Det är förbjudet för företag att ha avtal där du aktivt måste tacka nej för att inte bli bunden till något.

Företag kan inte kräva att du säger upp avtalet på ett visst sätt, till exempel genom att ringa. Du kan välja det sätt som passar dig, men det är alltid bra att säga upp ett avtal skriftligen. Då kan du bevisa att du har sagt upp avtalet. Du kan till exempel skicka ett mejl. Skickar du brev kan du spara en kopia eller fota brevet och skicka det rekommenderat. Be gärna företaget att skicka en bekräftelse på att de mottagit din uppsägning.

Tänk på att vara tydlig med vad du vill göra när du kontaktar företaget, särskilt om du har flera abonnemang eller tjänster hos samma företag.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 7 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.