Automatisk avtalsförlängning

Lyssna

I Sverige och i vissa andra EU-länder, är företag skyldiga att informera dig som konsument om att ett avtal förlängs automatiskt. Om ett företag förlänger ett avtal utan att meddela dig, kan avtalet vara ogiltigt.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Tänk på det här

  • I vissa fall får företaget förlänga avtalet utan att informera dig, till exempel om uppsägningstiden för avtalet är högst tre månader.

  • För att ett företag ska få förlänga ett avtal automatiskt måste det framgå av avtalsvillkoren.

Det här gäller för dig som konsument

Ett avtal kan antingen vara tidsbestämt eller gälla tills vidare. Tidsbestämda avtal kan ibland innehålla villkor om att avtalet förlängs automatiskt om du inte säger upp det. Det är vanligt vid till exempel avtal om telekomtjänster, gymkort och olika prenumerationer.

I lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning finns det regler om hur en förlängning ska gå till för att den ska vara giltig:

  • I avtalet ska det finnas ett villkor om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp.

  • Företaget är skyldigt att skriftligen påminna dig om detta senast en månad innan avtalet måste sägas upp. Om det inte finns ett sådant villkor, eller om företaget inte påminner i rätt tid, har du rätt att omgående säga upp avtalet.

Hela lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning finns att läsa på riksdagens webbplats

Lagen gäller inte avtal som kan sägas upp inom tre månader. Reglerna gäller alltså inte till exempel musik- eller tv-tjänster som förlängs med en månad i taget.

Automatisk avtalsförlängning ska inte blandas ihop med negativ avtalsbindning där det helt saknas ett ursprungligt avtal mellan dig och företaget. För att du ska bli bunden till ett helt nytt avtal måste du alltså aktivt tacka ja till det. Det är förbjudet för företag att ha avtal där du aktivt måste tacka nej för att inte bli bunden till någonting. För att du ska bli bunden till ett helt nytt avtal måste du alltså själv tacka ja eller bekräfta avtalet.

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden)
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: KonsumentverketECC Sverige

Granskad: 30 november 2020

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.