Bindningstid och uppsägningstid för telekomavtal

Lyssna

För telekomavtal är det vanligt att du både har en bindningstid och en uppsägningstid. Du är skyldig att betala för avtalet under hela bindningstiden och uppsägningstiden.

Välj vad du vill läsa mer om

Det är vanligt att telekomavtal har en uppsägningstid. Vissa avtal har dessutom bindningstid. Bindningstid och uppsägningstid är två olika saker.

Bindningstid

Bindningstid betyder att du är skyldig att betala för abonnemanget under hela bindningstiden. Bindningstiden kan vara till exempel 12 eller 24 månader. Du är skyldig att betala under hela bindningstiden även om du till exempel flyttar och tjänsten inte fungerar i ditt nya hem.

Vill du till exempel avsluta avtalet trots att du har fem månaders bindningstid kvar, kan operatören kräva att du betalar de fem resterande månaderna som en klumpsumma.

För konsumentavtal får bindningstiden vara max 24 månader. Det är inte okej att binda upp konsumenter på en längre avtalstid genom att till exempel erbjuda kostnadsfria månader.

Uppsägningstid

Många telekomabonnemang har uppsägningstid. Uppsägningstid betyder att avtalet inte avslutas direkt när du säger upp det, utan först en månad senare. Huvudregeln är att uppsägningstiden räknas från dagen efter du säger upp avtalet och en månad framåt. Du är skyldig att betala för abonnemanget under hela uppsägningstiden.

Ett exempel: Om du säger upp avtalet den 15 januari upphör avtalet den 16 februari. Dagen du säger upp avtalet räknas inte med.

För avtal som ingåtts från och med den 1 maj 2014 får uppsägningstiden vara maximalt en (1) månad. Om du ingått avtalet tidigare kan uppsägningstiden vara längre.

Företag kan inte kräva att du säger upp avtalet på ett visst sätt, till exempel genom att ringa. Du kan välja det sätt som passar dig, men det är alltid bra att säga upp ett avtal skriftligen.

Du ska bevisa att du har sagt upp avtalet

Hävdar du att avtalet är uppsagt behöver du kunna bevisa att du har gjort en uppsägning. Det enklaste sättet att bevisa en uppsägning är att kontakta företaget skriftligen.

Du kan till exempel skicka ett mejl med din uppsägning. Skickar du brev kan du spara en kopia eller fota brevet och skicka det rekommenderat. Be gärna företaget att skicka en bekräftelse på att de mottagit din uppsägning.

Tänk på att vara tydlig med vad du vill göra när du kontaktar företaget, särskilt om du har flera abonnemang eller tjänster hos samma företag.

Faktura trots att du sagt upp avtalet

Får du en faktura efter att eventuell bindningstid samt uppsägningstid löpt ut kan du bestrida fakturan, det vill säga protestera mot den.

När du bestrider en faktura är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så att du kan bevisa att du har protesterat och inte bara struntat i att betala. Du kan till exempel skicka ett mejl. Skickar du brev är det bra om du skickar brevet rekommenderat så att du kan bevisa att du har bestridit fakturan. Kom ihåg att fota eller ta en kopia på ditt bestridande.

Du behöver inte skicka med fakturan när du bestrider. Vill du skicka fakturan till företaget bör du skicka en kopia och behålla originalfakturan själv.

Läs mer om att bestrida en faktura här

Att en person avlider betyder inte att avtalet automatiskt försvinner. Samma dag som en person avlider övergår personens ägodelar, avtal och skulder till ett dödsbo.

Vissa företag väljer att avsluta avtalet i förväg när en person avlider, men det betyder inte att de måste göra det. Ibland kan det finnas villkor i avtalet som säger att det kan avslutas i förtid, men om det inte finns något sådant villkor kan det bli svårt att kräva något av företaget. Det kan alltså vara så att dödsboet är bundet av avtalet under resterande bindningstid.

Telekområdgivarnas uppföranderegler

Telekområdgivarna är en organisation som ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband. De har även tagit fram uppföranderegler tillsammans med de operatörer som är medlemmar.

I uppförandereglerna står det bland annat följande:

”Om abonnenten avlider ska eventuell uppsägningstid för abonnemanget räknas senast från dagen då abonnenten avled. Eventuella kostnader för återstående bindningstid för abonnemanget ska då tas bort. Operatören har dock rätt till ersättning för hårdvara i enlighet med avtalet.”

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla operatörer inte är medlemmar i Telekområdgivarna och därmed inte tvungna att följa reglerna. Men du kan argumentera för att reglerna kan ses som god sed inom branschen och bör följas av alla operatörer.

Läs uppförandereglerna på Telekområdgivarnas webbplats

Läs medlemslistan på Telekområdgivarnas webbplats

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiber utifrån gällande lagstiftning och praxis i Allmänna reklamationsnämnden.

Genom ett medlingsliknande förfarande kan Telekområdgivarna, efter en inledande reklamation, i de flesta fall hjälpa till i dialogen mellan dig och operatören för att försöka hitta en lösning. Telekområdgivarnas uppföranderegler går utöver gällande konsumentlagstiftning och kan därför vara viktiga för dig om du hamnar i en tvist med en operatör.

Här kan du kontrollera vilka företag som är medlemmar hos Telekområdgivarna

Till kontaktuppgifterna på Telekområdgivarnas webbplats.

Allmänna reklamationsnämnden

Har du en tvist med en operatör som inte är medlem hos Telekområdgivarna kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende:

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden)
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig inom 30 dagar

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Telekområdgivarna

Granskad: 15 februari 2022