Bindningstid och uppsägningstid för telekomavtal

Lyssna

För telekomavtal är det vanligt att du både har en bindningstid och en uppsägningstid. Du är skyldig att betala för avtalet under hela bindningstiden och uppsägningstiden.

Välj vad du vill läsa mer om

Det är vanligt att telekomavtal har en uppsägningstid. Vissa avtal har dessutom bindningstid. Bindningstid och uppsägningstid är två olika saker.

Bindningstid

Bindningstid betyder att du är skyldig att betala för abonnemanget under hela bindningstiden. Bindningstiden kan vara till exempel 12 eller 24 månader. Vill du avsluta abonnemanget innan bindningstiden är slut kan företaget kräva betalt för hela bindningstiden.

Vill du till exempel avsluta avtalet trots att du har fem månaders bindningstid kvar, kan operatören kräva att du betalar de fem resterande månaderna som en klumpsumma.

OBS!

För konsumentavtal får bindningstiden vara max 24 månader. Det är inte okej att binda upp konsumenter på en längre avtalstid genom att till exempel erbjuda kostnadsfria månader.

Uppsägningstid

Många telekomabonnemang har uppsägningstid. Uppsägningstid betyder att avtalet inte avslutas direkt när du säger upp det, utan först en månad senare. Huvudregeln är att uppsägningstiden räknas från dagen efter du säger upp avtalet och en månad framåt. Du är skyldig att betala för abonnemanget under hela uppsägningstiden.

Ett exempel: Om du säger upp avtalet den 15 januari upphör avtalet den 16 februari. Dagen du säger upp avtalet räknas inte med.

OBS!

För avtal som ingåtts från och med den 1 maj 2014 får uppsägningstiden vara maximalt en (1) månad. Om du ingått avtalet tidigare kan uppsägningstiden vara längre.

Företag kan inte kräva att du säger upp avtalet på ett visst sätt, till exempel genom att ringa. Du kan välja det sätt som passar dig, men det är alltid bra att säga upp ett avtal skriftligen.

Du ska bevisa att du har sagt upp avtalet

Hävdar du att avtalet är uppsagt behöver du kunna bevisa att du har gjort en uppsägning. Det enklaste sättet att bevisa en uppsägning är att kontakta företaget skriftligen.

Du kan till exempel skicka ett mejl med din uppsägning. Skickar du brev kan du spara en kopia eller fota brevet och skicka det rekommenderat. Be gärna företaget att skicka en bekräftelse på att de mottagit din uppsägning.

Tänk på att vara tydlig med vad du vill göra när du kontaktar företaget, särskilt om du har flera abonnemang eller tjänster hos samma företag.

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiber utifrån gällande lagstiftning och praxis i Allmänna reklamationsnämnden.

Genom ett medlingsliknande förfarande kan Telekområdgivarna, efter en inledande reklamation, i de flesta fall hjälpa till i dialogen mellan dig och operatören för att försöka hitta en lösning. Telekområdgivarnas uppföranderegler går utöver gällande konsumentlagstiftning och kan därför vara viktiga för dig om du hamnar i en tvist med en operatör.

Kontakta oss på Telekområdgivarnas webbplats.

Källa: Telekområdgivarna

Granskad: 15 oktober 2020