Bindningstid och uppsägningstid för telekomavtal

För telekomavtal är det vanligt att du både har en bindningstid och en uppsägningstid. Du är skyldig att betala för avtalet under hela bindningstiden och uppsägningstiden.

Tänk på det här

  • Det är alltid bra att säga upp ett avtal skriftligt. Skicka det gärna i ett mejl. 

  • Har du fått en faktura trots att avtalet är avslutat? Då kan du bestrida fakturan. 

Välj vad du vill läsa mer om

Det är vanligt att telekomavtal har en uppsägningstid. Vissa avtal har även en bindningstid.

Bindningstid och uppsägningstid är två olika saker.

Bindningstid

Bindningstid betyder att du måste betala för abonnemanget under hela bindningstiden. Bindningstiden kan vara till exempel 12 eller 24 månader.

Du är skyldig att betala under hela bindningstiden, även om du till exempel flyttar och tjänsten inte fungerar i ditt nya hem.

Vill du säga upp avtalet trots att du till exempel har fem månaders bindningstid kvar? Då kan operatören kräva att du betalar för de fem månaderna i en klumpsumma.

För konsumentavtal får bindningstiden vara max 24 månader. Det är inte okej att binda upp konsumenter på en längre avtalstid genom att till exempel erbjuda kostnadsfria månader.

Uppsägningstid

Många telekomabonnemang har en uppsägningstid. Uppsägningstid betyder att avtalet inte avslutas direkt när du säger upp det, utan först en månad senare.

Huvudregeln är att uppsägningstiden räknas från dagen efter du säger upp avtalet och en månad framåt. Du måste betala för abonnemanget under hela uppsägningstiden.

Ett exempel: Om du säger upp avtalet den 15 januari upphör avtalet den 16 februari. Dagen du säger upp avtalet räknas inte med.

För avtal som ingåtts från och med den 1 maj 2014 får uppsägningstiden vara maximalt en månad. Har du ingått avtalet tidigare kan uppsägningstiden vara längre.

Företag kan inte kräva att du säger upp avtalet på ett visst sätt, till exempel genom att ringa. Du kan välja det sätt som passar dig. Men det är alltid bra att säga upp ett avtal skriftligen.

Hävdar du att avtalet är uppsagt behöver du kunna bevisa det. Du kan till exempel skicka ett mejl med din uppsägning. Skickar du brev kan du spara en kopia eller fota brevet och skicka det rekommenderat. Be gärna företaget att skicka en bekräftelse på att de mottagit din uppsägning.

Tänk på att vara tydlig med vad du vill göra när du kontaktar företaget. Särskilt om du har flera abonnemang eller tjänster hos samma företag.

Faktura trots att du sagt upp avtalet

Får du en faktura efter att bindningstid och uppsägningstid löpt ut kan du bestrida fakturan, det vill säga protestera mot den.

När du bestrider en faktura är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen. Då kan du bevisa att du protesterat och inte bara struntat i att betala. Du kan till exempel skicka ett mejl. Skickar du brev är det bra om du skickar brevet rekommenderat. Kom ihåg att fota eller ta en kopia.

Du behöver inte skicka med fakturan när du bestrider. Vill du skicka fakturan till företaget bör du skicka en kopia och behålla originalet själv.

Mer om att bestrida en faktura

Att en person avlider betyder inte att avtalet automatiskt försvinner. Samma dag som en person avlider övergår personens ägodelar, avtal och skulder till ett dödsbo.

Vissa företag väljer att avsluta avtalet i förväg när en person avlider, men det betyder inte att de måste göra det.

Ibland kan det finnas villkor i avtalet som säger att det kan avslutas i förtid. Finns inte ett sådant villkor kan det bli svårt att kräva något av företaget. Det kan alltså vara så att dödsboet är bundet av avtalet under bindningstiden som är kvar.

Telekområdgivarnas uppföranderegler

Telekområdgivarna är en organisation som ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband. De har även tagit fram uppföranderegler tillsammans med de operatörer som är medlemmar.

I uppförandereglerna står det bland annat följande:

”Om abonnenten avlider ska eventuell uppsägningstid för abonnemanget räknas senast från dagen då abonnenten avled. Eventuella kostnader för återstående bindningstid för abonnemanget ska då tas bort. Operatören har dock rätt till ersättning för hårdvara i enlighet med avtalet.”

Men alla operatörer är inte medlemmar i Telekområdgivarna och måste därför inte följa reglerna. Men du kan argumentera för att reglerna kan ses som god sed inom branschen och bör följas.

Uppförandereglerna på Telekområdgivarnas webbplats

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiber utifrån gällande lagstiftning och praxis i Allmänna reklamationsnämnden.

Genom ett medlingsliknande förfarande kan Telekområdgivarna, efter en inledande reklamation, i vissa fall hjälpa till i dialogen mellan dig och operatörer som ingår i samarbetet för att försöka hitta en lösning.

Telekområdgivarna har uppföranderegler som kan vara viktiga för dig om du hamnar i en tvist med en operatör.

Telekområdgivarnas webbplats

Allmänna reklamationsnämnden

Kommer du och operatören inte överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

När du gör din anmälan beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig inom 30 dagar.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Telekområdgivarna

Granskad: 15 februari 2022