Paketresa med funktionsnedsättning

Det finns det särskilda regler som ska underlätta resor för dig som har en funktionsnedsättning. Kontakta arrangören innan du bokar en paketresa, för att få veta om resan är lämplig för dig.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Dina rättigheter i korthet

Reglerna som ska skydda dig med funktionsnedsättning innebär bland annat att en researrangör: 

  • inte får neka dig att resa på grund av din funktionsnedsättning

  • är skyldig att berätta om resan är lämplig för dig om du anger att du har en funktionsnedsättning

  • ska vidarebefordra ditt behov av assistens till den som ansvarar för transporten på resan.

Bra att känna till

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du har särskilda behov på resan, bör du berätta det för researrangören innan du bokar en paketresa. Arrangören ska informera dig om hur resan lämpar sig för dig. Tänk på följande:

  • Anpassningen för personer med funktionsnedsättning varierar mellan olika resmål. Standarden utomlands, speciellt för rörelsehindrade, är ofta lägre än i Sverige.
  • De flesta transferbussar kan inte ta med rullstolar ombord. En del arrangörer kan mot extra kostnad ordna specialtransport från till exempel flygplatsen till hotellet.
  • En del arrangörer kan erbjuda handikappanpassade rum på resmålet och ge upplysning om till exempel ramper, hissar och dörrbredder.

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar passagerare med funktionsnedsättning följs.

Om du tycker att ett transportbolag eller en terminal bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan innebär inte att ditt enskilda fall utreds. Däremot är det viktig information för Konsumentverket när de granskar hur företagen följer reglerna.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Transportstyrelsens ansvar är att stationer och perronger ska vara tillgänglighetsanpassade. De har även tillsyn över att transportbolag och stationsförvaltare, i så stor utsträckning som möjligt, tillgodoser behovet av ledsagare om det saknas på transportmedlet.

Kontakta Transportstyrelsen för mer information om deras ansvar

Fick du svar på din fråga?

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 15 februari 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.