Tågresa med funktionsnedsättning

Det finns särskilda regler som ska ge dig som har en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet möjlighet att resa med tåg.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Dina rättigheter i korthet

Reglerna som ska skydda dig med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet innebär bland annat att ett tågbolag:

 • inte får neka dig att resa på grund av din funktionsnedsättning

 • inte får ta betalt om du behöver assistans

 • ska försöka ge dig den assistans du behöver för tågresan

 • ska ge dig information som du behöver och kan ta till dig

 • ska tillåta dig att ledsagas av en assistanshund

 • ska ersätta dig om ditt rörelsehjälpmedel skadas och det beror på tågbolaget.

Det här gäller för dig som reser med tåg

Tågföretaget får inte vägra att sälja en tågbiljett till en person med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet om det inte är strikt nödvändigt för att uppfylla de regler som tågbolaget ställt upp om tillgänglighet för befordran.

Alla som reser med tåg har rätt till viss information från tågföretaget. Om du har speciella behov, till exempel på grund av nedsatt syn eller hörsel, ska tågföretaget anpassa informationen till dig så att du kan förstå den lika bra som alla andra.

Tågföretaget ska också informera om:

 • vilka hjälpmedel som finns ombord på tåget

 • hur du kan ta dig in och ut ur vagnarna om du behöver extra hjälp med det

 • tillgänglighet på stationen.

Du har rätt till gratis assistans med att stiga på och av tåget, medan du befinner dig ombord och på stationen före och efter resan. Följande gäller för assistans:

 • Om du har en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet och behöver assistans ska du meddela resebolaget senast 24 timmar innan du behöver assistansen. Om du inte meddelar tågbolaget, ska de ändå vidta alla rimliga åtgärder för att ge dig den assistans som du behöver.

Läs mer om hur det fungerar på Trafikverkets sida om stationsledsagning

 • För att få den hjälp du behöver ska du vara på plats vid den tid som resebolaget angett.
 • Om tågbolaget kräver att du ledsagas ombord på tåget har ledsagaren rätt att resa kostnadsfritt och med sittplats, om det är praktiskt möjligt bredvid dig. Tågbolaget får endast kräva att du ledsagas om det är strikt nödvändigt och följer bolagets villkor.
 • Det är tillåtet att ledsagas av en assistanshund.

Om tågbolaget orsakar förlust eller skada på ditt rörlighetshjälpmedel eller skada på en assistanshund är tågbolaget ansvarigt för skadan. Tågbolaget ska ersätta dig utan onödigt dröjsmål. Ersättningen ska omfatta:

 • kostnaden för att ersätta eller reparera det hjälpmedel som förlorats eller skadats
 • kostnaden för att ersätta eller för att behandla skadan på assistanshund om den förlorats eller skadats, och
 • rimlig kostnad för ersättningshjälpmedel om inte tågbolaget tillhandahåller något hjälpmedel som ersättning.

Om ett hjälpmedel har skadats eller förlorats ska tågbolaget snabbt vidta alla rimliga åtgärder för att tillhandahålla tillfälliga ersättningar om hjälpmedlet behövs omedelbart. Ersättningshjälpmedlet får behållas till dess resenären fått ersättning för skadan som uppstått.

Ställs en tågresa in eller försenas har du rätt att få hjälp från tågföretaget. Du som har en funktionsnedsättning ska kunna få samma assistans som andra passagerare, till exempel hjälp med annan transport om tågresan avbryts.

Dina rättigheter och ersättning vid försenat eller inställt tåg

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar passagerare med funktionsnedsättning följs.

Om du tycker att ett transportbolag eller en terminal bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan innebär inte att ditt enskilda fall utreds. Däremot är det viktig information för Konsumentverket när de granskar hur företagen följer reglerna.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Transportstyrelsens ansvar är att stationer och perronger ska vara tillgänglighetsanpassade. De har även tillsyn över att transportbolag och stationsförvaltare, i så stor utsträckning som möjligt, tillgodoser behovet av ledsagare om det saknas på transportmedlet.

Kontakta Transportstyrelsen för mer information om deras ansvar

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 7 juni 2023

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.