Tågresa med funktionsnedsättning

Lyssna

Det finns särskilda regler som ska underlätta tågresor för dig som har en funktionsnedsättning.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Dina rättigheter i korthet

Reglerna som ska skydda dig med funktionsnedsättning innebär bland annat att ett tågbolag:

  • inte får neka dig att resa på grund av din funktionsnedsättning

  • inte får ta ett högre pris för resan även om du behöver assistans

  • ska försöka ge dig den assistans du behöver för tågresan

  • ska ge dig information som du behöver och kan ta till dig.

Det här gäller för dig som reser med tåg

Alla som reser med tåg har rätt till viss information från tågföretaget. Om du har speciella behov, till exempel på grund av nedsatt syn eller hörsel, ska tågföretaget anpassa informationen till dig så att du kan förstå den lika bra som alla andra.

Tågföretaget ska också informera om:

  • vilka hjälpmedel som finns ombord på tåget

  • hur du kan ta dig in och ut ur vagnarna om du behöver extra hjälp med det.

Tågföretaget ska hjälpa dig på och av tåget. Om din resa innehåller ett byte ska du få hjälp att byta till det anslutande tåget. Tågföretaget och järnvägsstationen är skyldiga att samarbeta för att ge dig den hjälp du har rätt till, utan att ta betalt för hjälpen.

Ombord på tåget ska du som har en funktionsnedsättning kunna använda samma tjänster som alla andra passagerare. Personalen ombord på tåget ska hjälpa dig med det om du behöver assistans.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver assistans ska du meddela resebolaget senast 48 timmar före avgångstiden. Om du inte meddelar resebolaget, ska de ändå försöka erbjuda dig den assistans som du behöver.

För att få den hjälp du behöver ska du vara på plats vid den tid som resebolaget angett.

När du reser med tåg i Sverige har du med funktionsnedsättning rätt att ta hjälp av en ledsagare. Ledsagaren möter upp dig på en bestämd plats på stationen och följer med dig till dörren på tåget eller hela vägen ombord på bussen. Du kan också få hjälp med att bära bagaget.

Ledsagning måste beställas senast 24 timmar innan resan påbörjas och görs i samband med att du bokar eller köper din biljett. Hos vissa företag behöver du köpa biljetten först för att kunna boka en ledsagare. Det behöver inte betala något extra för att ta hjälp av en ledsagare.

Läs mer om hur ledsagning fungerar på Trafikverkets sida om stationsledsagning

Om en tågresa ställs in eller försenas har du rätt att få hjälp från tågföretaget. Du som har en funktionsnedsättning ska kunna få samma assistans som andra passagerare, till exempel hjälp med annan transport om tågresan avbryts.

Läs mer om dina rättigheter och ersättning vid försenat eller inställt tåg

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar passagerare med funktionsnedsättning följs.

Om du tycker att ett transportbolag eller en terminal bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan innebär inte att ditt enskilda fall utreds. Däremot är det viktig information för Konsumentverket när de granskar hur företagen följer reglerna.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Transportstyrelsens ansvar är att stationer och perronger ska vara tillgänglighetsanpassade. De har även tillsyn över att transportbolag och stationsförvaltare, i så stor utsträckning som möjligt, tillgodoser behovet av ledsagare om det saknas på transportmedlet.

Kontakta Transportstyrelsen för mer information om deras ansvar

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 18 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.