Paketresa med funktionsnedsättning

Lyssna

Det finns det särskilda regler som ska underlätta resor för dig som har en funktionsnedsättning. Innan du bokar en paketresa, är det viktigt att du kontaktar arrangören för att få veta om resan är lämplig för dig.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Dina rättigheter i korthet

Reglerna som ska skydda dig med funktionsnedsättning innebär bland annat att en researrangör: 

  • Inte får neka dig att resa på grund av din funktionsnedsättning.

  • Är skyldig att berätta om resan är lämplig för dig om du anger att du har en funktionsnedsättning.

  • Ska vidarebefordra ditt behov av assistens till den som ansvarar för transporten på resan.

Bra att känna till

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du har särskilda behov på resan, bör du berätta det för researrangören innan du bokar en paketresa. Arrangören ska informera dig om hur resan lämpar sig för dig med funktionshinder.

Tänk på att:

  • Anpassningen för funktionshindrade varierar mellan olika resmål. Standarden utomlands, speciellt för rörelsehindrade, är ofta lägre än i Sverige.
  • De flesta transferbussar kan inte ta med rullstolar ombord. En del arrangörer kan mot extra kostnad ordna specialtransport från till exempel flygplatsen till hotellet.
  • En del arrangörer kan erbjuda handikappanpassade rum på resmålet och ge upplysning om till exempel ramper, hissar och dörrbredder.

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar passagerare med funktionsnedsättning följs.

Om du tycker att ett flygbolag eller en flygplats bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket.

En anmälan till Konsumentverket innebär inte att ditt enskilda fall utreds. Däremot är det viktig information för Konsumentverket när de granskar hur företagen följer reglerna.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Transportstyrelsens ansvar är att stationer och perronger ska vara tillgänglighetsanpassade. De har även tillsyn över att järnvägsföretag och stationsförvaltare, i så stor utsträckning som möjligt, tillgodoser behovet av ledsagare om det saknas på tåget.

Kontakta Transportstyrelsen för mer information om deras ansvar

Källa: KonsumentverketECC Sverige

Granskad: 21 september 2020

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.