Båtresa med funktionsnedsättning

Det finns särskilda regler som ska underlätta båtresor för dig som har en funktionsnedsättning.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Dina rättigheter i korthet

Reglerna som ska skydda dig med funktionsnedsättning innebär bland annat att ett båtbolag:

 • inte får neka dig att resa på grund av din funktionsnedsättning

 • inte får ta ett högre pris för båtresan även om du behöver extra hjälp

 • ska försöka ge dig den assistans du behöver för båtresan

 • ska ge dig information som du behöver och kan ta till dig.

Huvudregeln är att du inte får nekas att köpa biljett och resa med båt på grund av din funktionsnedsättning. Men det finns undantag. Den EU-förordning som styr dina rättigheter gäller endast för resor med större båtar. 

För mindre båtar, med maximalt tre besättningsmän eller tolv passagerare, finns det inga regler om assistans. Däremot finns det regler om båtarnas utformning.

Reglerna gäller inom hela EU. Det är alltså samma regler när du reser mellan Gotland och fastlandet som till exempel mellan Tyskland och Danmark.

Vad gäller för dig som reser med båt

Båtbolaget kan neka dig att resa om de inte kan uppfylla säkerhetskraven som ska göra resan säker för dig med funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara att båten eller hamnen är utformad på ett sätt som gör det osäkert för dig att gå ombord.

Om du blir nekad att åka med på en båtresa ska bolaget:

 • meddela dig skriftligen varför du inte kan åka med senast fem dagar från att de har fått din förfrågan
 • försöka erbjuda dig en annan resa.

Om du har bokat en båtresa, men nekas gå ombord trots att du har informerat om dina behov, har du rätt till återbetalning eller ombokning.

Båtbolaget kan också kräva att du har en ledsagare som kan ge dig den assistans du behöver för att resan ska vara säker för dig.

Båtbolaget och den som ansvarar för hamnterminalen är skyldiga att ge dig den hjälp du behöver utan att ta extra betalt för det.

Du har rätt att få hjälp med att:

 • checka in bagage
 • gå ombord och stiga i land
 • ta dig till din plats ombord
 • ta del av viktig reseinformation
 • ta dig till toaletten.

För att få assistans ska du informera båtbolaget, eller den som ansvarar för hamnen, minst 48 timmar före resan. Du ska också vara på mötesplatsen den tid som båtbolaget har bestämt eller som ni har kommit överens om. Tiden får dock inte vara mer än en timme före ombordstigning. Om du inte har fått en tid bör du vara där minst en timme före båtens avgångstid.

Om du inte har anmält dina behov av assistans i tid, ska båtbolaget och hamnterminalen ändå erbjuda den hjälp de kan ge för tillfället.

Du ska ha möjlighet att ta del av de regler som gäller för båttransporter av passagerare med funktionsnedsättning. Du ska få informationen i en form som är anpassad för dina behov och på de språk som övriga passagerare får information.

När en båtresa ställs in eller försenas har du liksom övriga passagerare rätt till hjälp från båtbolaget. Det kan till exempel handla om måltider eller boende. Båtbolaget ska ta särskild hänsyn till dig med funktionsnedsättning.

Om båtbolaget skadar eller har bort ett hjälpmedel du behöver för din funktionsnedsättning, har du rätt att få ersättning som motsvarar värdet eller reparationskostnaderna. Båtbolaget ska så snabbt som möjligt ordna tillfälliga hjälpmedel till dig.

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar passagerare med funktionsnedsättning följs.

Om du tycker att ett transportbolag eller en terminal bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan innebär inte att ditt enskilda fall utreds. Däremot är det viktig information för Konsumentverket när de granskar hur företagen följer reglerna.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Transportstyrelsens ansvar är att stationer och perronger ska vara tillgänglighetsanpassade. De har även tillsyn över att transportbolag och stationsförvaltare, i så stor utsträckning som möjligt, tillgodoser behovet av ledsagare om det saknas på transportmedlet.

Kontakta Transportstyrelsen för mer information om deras ansvar

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.