Köp av hälsokost

Lyssna

Har du tackat ja till ett provpaket vitaminer och sedan fått fler leveranser med krav på betalning? Eller har du köpt kosttillskott där marknadsföringen inte verkar rätt? Här kan du läsa om vilka rättigheter du har och vilka regler som finns för marknadsföringen.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

 • Du har ångerrätt i 14 dagar när du handlar på distans, till exempel på nätet eller telefon. Tänk på att inte öppna förpackningen.

 • Du är inte skyldig att betala för något du inte har beställt.

 • Du kan protestera mot krav på betalning om du får hem en vara du inte har beställt.

 • Det är företaget som ska bevisa att du är bunden till ett abonnemang.

Välj vad du vill läsa mer om

Hälsokost är livsmedel vars syfte är att ge dig en bättre hälsa. Kosttillskott är en typ av hälsokost och används för att komplettera din vanliga kost. Kosttillskott är till exempel vitaminer och mineraler och säljs bland annat i form av kapslar, tabletter eller pulver.

Läs mer om kosttillskott på Livsmedelsverkets webbplats

Är naturläkemedel hälsokost?

Naturläkemedel är inte hälsokost, utan är ett läkemedel. Naturläkemedel ska vara avsedda för egenvård. Det innebär att de ska användas vid enklare besvär av tillfällig eller lindrig karaktär.

Läs mer om naturläkemedel på Läkemedelsverkets webbplats

Är kolloidalt silver hälsokost?

Enligt Livsmedelsverkets bedömning är det inte tillåtet att sälja kolloidalt silver som kosttillskott. Kolloidalt silver, eller silvervatten, säljs i hälsobutiker och andra liknande butiker. Det har förekommit att dessa produkter sålts med påståenden om att förebygga eller behandla sjukdomar eller symtom. Sådan marknadsföring är inte tillåten.

Läs mer om kolloidalt silver på Livsmedelsverkets webbplats

Det är vanligt att företag erbjuder väldigt billiga eller gratis hälsokostprodukter. Det kan handla om att du ska få prova en produkt eller att det första paketet med produkten är gratis. Många upptäcker att de hamnat i ett abonnemang först när det börjar komma fler leveranser med fakturor med posten eller när pengar plötsligt dras från deras konto.

Har jag ingått ett avtal om ett abonnemang?

Kontrollera steg nedan för att ta reda på om du har ingått ett bindande avtal om abonnemang.

Steg 1

Kontrollerar vilken information du fått och om köpet innebar ett avtal om abonnemang. Gå in på webbsidan där du gjorde beställningen och ta skärmdumpar på beställningsprocessen för att spara bevis. Gjorde du köpet via en annons kan du kontrollera om du kan hitta den och spara en bild på annonsen.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har tidigare konstaterat att om det inte är tydligt att det är ett abonnemang har konsumenten heller inte ingått ett avtal om abonnemang. Det räcker inte att det står i avtalsvillkoren om inte dessa villkor framgår när avtalet tecknas. Det måste också tydligt ha framgått av marknadsföringen.

Steg 2

Kontrollera om det är tydligt att beställningen medför en kostnad. Har beställningen gjorts genom att trycka på en knapp, eller aktivera någon liknande funktion, ska knappen märkas tydligt med ”Beställning förenad med betalningsskyldighet” eller liknande information. Om företaget inte har följt detta är du heller inte bunden av avtalet eller beställningen.

Steg 3

Om det visar sig att du inte har ingått ett avtal om abonnemang kan du kontakta företaget och förklara varför du inte anser dig bunden av abonnemangsavtalet. Kom ihåg att du ändå kan vara bunden av köpet av ett provpaket eller liknande med tillhörande kostnader såsom fraktavgift.

Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl. Har du fått en faktura eller blivit debiterad via ditt kort för sådant du inte godkänt kan du i samma mejl bestrida fakturan eller begära återbetalning. Som utgångspunkt är det företaget som påstår att ni ingått ett abonnemangsavtal som ska kunna bevisa det. Kom ihåg att spara skärmdumparna du gjort i steg 1 och annan bevisning.

Under steget "Bestrid fakturan om du inte beställt något" finns mallar du kan använda vid kontakten med företaget.

Har du blivit uppringd av ett företag kan du läsa mer om dina rättigheter under "Speciella regler för telefonförsäljning".

Har du blivit uppringd av ett företag finns speciella regler företaget ska följa. Gör företaget fel kan avtalet vara ogiltigt eller så kan du ha förlängd ångerrätt.

Skriftlighetskrav

Ett företag som säljer varor eller tjänster via telefon måste enligt lag få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Företaget ska skicka en skriftlig bekräftelse av sitt erbjudande och du behöver godkänna erbjudandet skriftligen.

Med skriftligen menas att acceptera via e-post eller sms, godkänna via bank-ID eller genom att du skriver under avtalet och skickar in det till företaget.

Godkännandet ska ske efter samtalet, så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är inte tillåtet för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet. Företaget ska kunna bevisa att du har godkänt skriftligen, och att det skedde efter samtalet, för att avtalet ska vara giltigt.

Ångerrätt

Om det finns ett giltigt avtal har du ångerrätt i 14 dagar. Om företaget inte informerat dig på rätt sätt om ångerrätten kan den förlängas upp till ett år. Det är företaget som ska bevisa att du har fått all information om ångerrätten.

För att ångerfristen ska börja räknas ska du fått information om:

 • ifall det finns ångerrätt
 • hur lång tid du har på dig att ångra dig
 • hur du går tillväga för att ångra dig
 • att det finns ett standardformulär du kan använda och var du hittar det (missad information om blanketten är dock inget som ger rätt till förlängd ångerrätt).

Läs mer om reglerna för telefonförsäljning

Får du en faktura för något du inte beställt behöver du inte betala. Bara för att ett företag påstår att du är skyldig att betala, betyder det inte att du är det. Företaget måste bevisa att det finns ett giltigt avtal för att du ska bli betalningsskyldig.

Du är heller inte skyldig att betala kostnaden för att skicka tillbaka en vara du inte beställt.

Kontakta företaget skriftligt

Anser du att du inte är skyldig att betala för ett abonnemang eller en obeställd produkt, ska du bestrida kravet. Att bestrida betyder att du kontaktar företaget och protesterar mot kravet. När du kontaktar företaget berättar du att du inte kommer att betala och varför, eller kräver att företaget betalar tillbaka pengar som redan dragits.

Bestrid alltid skriftligen, till exempel via mejl. Tänk på att spara en kopia så att du kan bevisa att du bestridit kravet.

Läs mer om att bestrida ett krav på betalning

Så kan du formulera dig när du bestrider

I meddelandet till företaget behöver du ange fakturanummer, belopp och datum. Använd gärna en av mallarna nedan.

MALL

Om du gjort köpet på distans, till exempel på nätet eller över telefon, kan du använda din ångerrätt. Ångerrätten är normalt 14 dagar och gäller inom hela EU.

Kontakta företaget skriftligen

Kontakta företaget inom två veckor från det att du fick hem den första leveransen och meddela att du ångrar dig. Tänk på att ångra dig skriftligen, till exempel via mejl. Spara en kopia som bevis. Har du inte fått korrekt information om ångerrätten kan den förlängas. Du ska till exempel ha fått information om du får öppna och prova produkten och hur du ska gå tillväga för att utnyttja din ångerrätt.

Öppna inte produkten

Tänk på att inte öppna produkten om det är något som går att äta. Bryter du förseglingen på en sådan produkt har du inte längre rätt att ångra köpet.

Läs mer om dina möjligheter att ångra dig

Köp i butik

När du handlar i butik har du aldrig ångerrätt. Det är däremot vanligt att butiker erbjuder öppet köp eller bytesrätt för att du ska kunna lämna tillbaka varan. Men det finns ingen lag som kräver att butiker måste erbjuda öppet köp eller bytesrätt. Fråga butiken vad som gäller.

Har du vid beställningen godkänt att köpet av provpaket övergår i ett abonnemang kan du säga upp abonnemanget enligt de avtalsvillkoren du godkände. Du ska kunna säga upp avtalet på flera olika sätt. Ur bevissynpunkt är det bra att göra det skriftligen och spara meddelandet. Du behöver inte förklara varför du vill säga upp abonnemanget.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Det finns särskilda regler kring vilka närings- och hälsopåståenden som får användas i marknadsföring av kosttillskott.

Lagstiftningen skiljer på två typer av påståenden i reklam:

 • näringspåståenden – vad en produkt innehåller eller inte innehåller
 • hälsopåståenden – vilka effekter livsmedlet har på hälsan när du äter det.

Vad är ett näringspåstående?

Ett näringspåstående är när ett livsmedel påstås ha bra näringsmässiga egenskaper. Det kan handla om vilken energi en produkt ger eller inte ger. Det kan också handla om vilka näringsämnen en produkt innehåller eller inte innehåller. Till exempel "låg fetthalt", "utan tillsatt socker" och "högt kostfiberinnehåll".

Vad är ett hälsopåstående?

Ett hälsopåstående är ett påstående som antyder att livsmedlet har en positiv effekt på hälsan. Till exempel "Vitamin C bidrar till att minska trötthet och utmattning". Även en bild eller symbol kan vara ett hälsopåstående. Till exempel kan en bild av en person med ett måttband utgöra ett påstående om viktnedgång.

Anmäl felaktig marknadsföring till Konsumentverket

Om du anser att företaget har felaktig marknadsföring kan du anmäla detta till Konsumentverket. Bifoga det underlag du har, till exempel en bild på marknadsföringen.

Konsumentverket utreder eller avgör inte ditt enskilda fall, men anmälningar är viktiga för myndighetens tillsynsarbete. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna och kan agera mot dem som inte gör det.

Anmäl till Konsumentverket

Anmäl till Livsmedelsverket

Om det är fel på innehållsförteckningen på kosttillskottet eller om det är gäller felaktig marknadsföring i en butik, kan du anmäla det till Livsmedelsverket.

Om märkning av kosttillskott på Livsmedelsverkets webbplats

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.