Rättigheter vid köp av vitvaror och hushållsapparater

Om dina rättigheter när du köper vitvaror och hushållsapparater. Läs om reklamationer vid fel och förseningar, när du kan kräva ersättning och vad du kan göra när du ångrar köpet.

Definition:Med vitvaror och hushållsapparater menar vi till exempel kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, spis, fläkt, micro, dammsugare, mixer, kaffebryggare och vattenkokare.

Innan du läser:

Den här informationen gäller om du köpt varan av ett företag. Har du köpt varan av en annan privatperson?

Läs istället om att köpa av privatperson

Välj vad du vill läsa mer om

Välj det här alternativet om du:

  • vill veta vad som gäller när varan är trasig eller har andra fel, till exempel om varan inte startar, fungerar bristfälligt eller har en synlig skada

  • har frågor om undersökningsavgift eller felsökningsavgift

  • undrar vad som gäller för reparation

  • vill veta när du har rätt till ersättning.

Gör så här om varan fungerar dåligt eller är trasig

Välj det här alternativet om du befinner dig i någon av följande situationer:

  • Varan har inte levererats till dig inom den tid som du och företaget kommit överens om.

  • Du och företaget har inte kommit överens om någon tid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats.

  • Du har frågor om kostnader du har fått på grund av förseningen.

Gör så här om leveransen av varan är försenad

Välj det här alternativet om varan inte stämmer överens med informationen du fått, till exempel på webbplatsen eller i butiken. Det kan till exempel handla om att:

  • varan inte fungerar på samma sätt som företaget informerat dig om

  • utseendet på varan inte stämmer överens med bilderna

  • måtten på varan är annorlunda mot vad som framgår av informationen.

Gör så här om varan inte stämmer överens med beskrivningen

Välj det här alternativet om du ångrar köpet och inte längre vill ha varan.

OBS! Om varan är trasig, inte fungerar som den ska eller inte motsvarar företagets beskrivning, välj istället "Varan fungerar dåligt eller är trasig" eller "Varan stämmer inte överens med beskrivningen" för att läsa om dina rättigheter.

Gör så här om du ångrar köpet