Försenad leverans av vitvara eller hushållsapparat

Är leveransen av tvättmaskinen, spisen, kylskåpet eller någon annan vitvara eller hushållsapparat du köpt försenad? Du kan kräva att förtaget levererar det du köpt. Du kan också kräva ersättning för kostnader du fått på grund av förseningen.

Enligt lag räknas varan som försenad om någon av följande situationer uppstår:

 • Du har inte fått varan inom utlovad tid. Utlovad tid är den tid som framgår när du genomför köpet, till exempel i köpevillkoren eller i orderbekräftelsen.
 • Det finns ingen utlovad eller överenskommen leveranstid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats.

Så gör du för att klaga på förseningen

1

Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Du har rätt att kräva att förtaget håller sin del av avtalet och levererar det du köpt. Samtidigt kan du kräva ersättning för kostnader du fått på grund av förseningen. Du kan också hålla inne med betalningen.

  När du köper en vara av ett företag är huvudregeln att företaget ansvarar för paketet tills det kommer fram till dig (eller tills du hämtat ut det från postombudet).

  Om leveransen är försenad eller försvinner under transporten ska du rikta dina krav mot företaget du köpte varan av. Det har ingen betydelse om det är någon annan, till exempel fraktbolaget, som är orsaken till att varan är försenad eller försvunnen.

   Fäll ihop

   Vid en försening kan du i första hand kräva att företaget håller sin del av avtalet och levererar din vara.

   I vissa fall kan du även ha rätt att häva avtalet, det vill säga avbryta det.

   När kan du häva köpet?

   Du har rätt att häva köpet om företaget inte kan leverera varan inom en rimlig tid från det att du klagat på den sena leveransen. Du har också rätt att häva köpet om förseningen är av stor betydelse för dig.

   Exempel på när förseningen kan vara av stor betydelse:

   • Om du redan vid köptillfället försäkrade dig om (till exempel genom att kontakta företaget) att varan kunde levereras senast ett visst datum.
   • Om tiden är uppenbart avgörande för köpet, till exempel om varan ska användas vid ett särskilt tillfälle.

   Undantag när företaget inte måste leverera 

   Det finns undantag när du inte kan kräva att företaget levererar din vara. Det är till exempel om hinder utanför företagets kontroll gör det omöjligt för företaget att leverera.

   Företaget behöver inte heller leverera om du väntar orimligt länge med att klaga på förseningen och ställa krav på leverans.

    Fäll ihop

     Du har rätt att hålla inne betalningen för varan tills du fått den. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig.

     Har du redan betalat är det först om köpet hävs du kan kräva återbetalning.

     Fäll ihop

     Företaget ska stå för eventuella kostnader du drabbas av på grund av att varan är försenat. Exempel på kostnader kan vara:

     • inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot leveransen
     • onödiga transporter
     • mellanskillnad för betald expressfrakt, när varan trots det levereras med standardfrakt.

     Du kan kräva ersättning för de faktiska kostnaderna, inte för besväret eller tiden du lägger ner. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till förseningen. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton och fakturor.

     Det finns undantag när du inte kan kräva ersättning. Det gäller till exempel om något utanför företagets kontroll gör det omöjligt för företaget att leverera.

     Vad som gäller vid täckningsköp

     Har köpet hävts och du tvingats köpa varan någon annanstans till ett högre pris? Då kan du kräva ersättning för mellanskillnaden. Det kallas för att göra ett täckningsköp.

     För att kunna kräva ersättning för mellanskillnaden behöver du göra köpet med omsorg. Det betyder att du behöver jämföra alternativ och välja ett rimligt pris. Hittar du inte en exakt likadan vara kan det vara okej att köpa en likvärdig vara. En vara ses ofta som likvärdig om den har motsvarande kvalitet, funktioner och pris.

      Fäll ihop
      2

      Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Då kan du visa vad du framfört och när. 

      Kräv leverans 

      Kräv att du ska få det du köpt och så snart som möjligt. Du kan ge företaget en rimlig tilläggstid, ett sista datum för när varan ska levereras. Du kan även efterfråga ett datum för leverans.

      Väljer du att ringa kan du sammanfatta vad ni sagt och skicka i ett mejl till företaget efter samtalet. Då får du underlag som visar vad ni kommit överens om. Du kan också spela in samtalet. Det är tillåtet så länge du själv deltar i samtalet. 

      Kräv hävning 

      Är förseningen av stor betydelse för dig kan du istället kräva att få häva avtalet.

      Ställer du krav på leverans och företaget inte levererar inom en rimlig tilläggstid kan du kräva hävning.

      Kräv ersättning  

      Skriv vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför. Du behöver kunna styrka kostnaderna med underlag. 

      Meddela att du håller inne med betalningen

      Meddela företaget om du håller inne med betalningen. Skriv hur mycket och varför.

      Har du fått en faktura behöver du bestrida (protestera mot) den. Förklara att du inte kommer betala och varför. När du betalar mot faktura eller avbetalning är det vanligt att betalningen hanteras av någon annan än företaget du handlat av. I så fall behöver du meddela både företaget du handlat av och företaget du får fakturan av att du inte betalar.

      Har du redan betalat för varan kan du ställa krav på att få tillbaka dina pengar först när avtalet hävts.

       Mallar du kan använda när du kontaktar företaget

       Om det inte löser sig

       3

       Får du inte din vara trots dina krav får du framföra att du istället vill häva avtalet. Tycker inte företaget att du har rätt att häva avtalet kan vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller domstol för att få en bedömning. 

       Nekar företaget dig ersättning kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller domstol för att få en bedömning. 

       Får du en felaktig faktura är det viktigt att protestera mot den skriftligen. Du kan även välja att betala under protest. 

       Bestrida felaktig faktura

       Om du redan betalat (via kort eller kredit)

       Vid en hävning har du rätt att kräva tillbaka pengarna.

       Om du betalat med kort

       Har du betalat med kort kan du göra en så kallad kortreklamation. Då kontaktar du din bank för att se om de kan hjälpa dig med en återbetalning.

       Du kan prova att göra en kortreklamation oavsett vilken typ av kort du använt. Men har du betalat med kreditkort har du ett starkare skydd än om du använt ett vanligt bankkort.

       Om du har betalat med kreditkort eller faktura

       När du betalar med kreditkort eller mot faktura har du enligt konsumentkreditlagen rätt att få hjälp av din kreditgivare om du får problem.

       Lagen säger att du kan ställa samma krav mot kreditgivaren som du kan göra mot företaget. Det innebär att du kan kräva återbetalning från kreditgivaren, till exempel banken eller fakturaföretaget, om företaget inte återbetalar dig.

       Kontakta din bank eller kreditgivare för att ta reda på hur du gör.

        4

        Välj alternativ utifrån vilket land företaget finns i. Är du osäker? Välj "Svenskt företag".

         Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller vill diskutera hur du kommer vidare med ditt ärende? Då kan du kontakta kommunens konsumentvägledning eller Konsumentverkets vägledning.

         Kommunens konsumentvägledning

         Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

         Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

         Konsumentverkets vägledning

         Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

         Kontakta Konsumentverkets vägledning

          Fäll ihop

          Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning av Konsument Europa. Konsument Europa ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan Konsument Europa dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

          Kontakta Konsument Europa

          För att få hjälp med ditt ärende behöver du säkerställa att du har klagat skriftligen till företaget. Till Konsument Europa behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med något systerkontor i ett annat land. Tänk på att behålla dina original och bara skicka kopior till Konsument Europa

          Skicka ditt ärende via e-post till: konsumenteuropa@konsumentverket.se

          E-postmeddelandet ska innehålla:

          • Ditt förnamn och efternamn och namnet på företaget du har handlat av
          • En beskrivning av problemet och hur du vill att företaget ska lösa det
          • Datum då du gjorde beställningen och datum då du tog emot den
          • Priset på varan/tjänsten och hur du betalade
          • Dokumentation som bevisning av ditt ärende
           • Avtal/avtalsvillkor
           • Skärmdumpar på annonser
           • Faktura/kvitton på köp
           • Reklamation eller ångerrättsmeddelande

          När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ungefär en månad.

          Konsument Europa kan INTE:
          • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
          • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
          • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan har inlett ett rättsligt förfarande.
          • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
          Om du har frågor

          Konsument Europa är en del av Konsumentverket. Behöver du behöver hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller vill diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende? Då kan du kontakta vår vägledning.

          Kontakta Konsumentverkets vägledning

          Fäll ihop
          5

           Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

           Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

           Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
           • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
           • Summan som du och företaget inte kommer överens om överstiger ARNs värdegräns.
           • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

           Gör en anmälan på ARN:s webbplats

           Om du behöver hjälp med din anmälan

           Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

           Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

           Fäll ihop

           Om du gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget, kan du ta tvisten till domstol. Då vänder du dig till tingsrätten. Till skillnad från att anmäla till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

           Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. När du funderar på att anlita juridisk hjälp kan du först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det betyder att försäkringen kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

           Vad kostar det?

           För en tvist som rör ett krav under 28 650 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2024), ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 28 650 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

           Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader. Men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

           Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

            Fäll ihop

            Fick du svar på din fråga?

            Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

            Granskad: 4 december 2023