Vitvaran eller hushållsapparaten fungerar dåligt eller är trasig

Lyssna

Enligt konsumentköplagen kan du klaga till företaget om:

 • Felet är ursprungligt och fanns när du tog emot varan. Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt.
 • Det är mindre än tre år sedan du köpte varan (om du köpte den från ett svenskt företag).

  Inom EU, Norge och Island har du enligt ett EU-direktiv alltid minst två år på dig att klaga på fel i en vara. Vissa länder har valt att ge längre reklamationsfrister, som till exempel Sverige, där du har tre år på dig att klaga på fel.

Så gör du för att klaga på felet

1

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att dokumentera felet. Du behöver kunna visa för företaget vad du tycker är fel. Dokumentationen blir också viktig om du och företaget inte kommer överens. Tänk därför på att spara allt underlag.

Så kan du dokumentera

Du kan dokumentera felet genom att till exempel ta bilder eller filma. Tänk på att kvaliteten behöver vara så bra att felet syns tydligt. Ibland kan du behöva ta flera bilder för att kunna visa felet på ett bra sätt. Läs gärna på företagets webbplats om de har några önskemål om vilket underlag de behöver från dig.

Har du köpt varan i en butik kan det vara enklast att gå till butiken för att visa felet. Om butiken inte hjälper dig att lösa problemet kan du läsa mer om att klaga skriftligen i steget "Skriv till företaget".

Går felet inte att dokumentera?

Vissa fel kan vara svåra att visa med hjälp av till exempel bilder. Ibland kan företaget behöva göra en felundersökning för att se vad som orsakar problemen. Finns det inget bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga. Läs mer i steget "Skriv till företaget".

  2

  Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

   Det är viktigt att du klagar inom två månader från det att du upptäckte felet. Väntar du längre kan du förlora din rätt att kräva något av företaget. Att du eventuellt saknar originalförpackningen påverkar inte din rätt att reklamera. Läs nedan om vad du kan kräva:

   I första hand: att du får felet åtgärdat eller får en ny vara

   Att felet åtgärdas innebär att företaget kostnadsfritt rättar till felet, till exempel reparerar eller byter ut en felaktig del. Det andra alternativet är att du får en annan, felfri vara. Om företaget inte kan erbjuda en likadan vara kan det vara okej att få en vara som är likvärdig. Med likvärdig menas att den har samma typ av egenskaper som varan du köpte.

   Du kan själv föreslå vilken lösning du vill ha av företaget. Men om företaget kan visa att det blir en orimligt stor kostnad att ge dig en ny vara jämfört med att reparera, har de vanligtvis rätt att göra reparationen.

   Även om varan är helt ny kan företaget ha rätt att reparera varan.

   I andra hand: att du får ett prisavdrag

   Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag. Har varan ett skönhetsfel som inte påverkar funktionen kan det bli aktuellt med ett prisavdrag utan att felet åtgärdas. Det finns inga bestämda avdrag. Vad som är rimligt måste avgöras från fall till fall.

   I tredje hand: att du får häva köpet

   En hävning betyder att köpet återgår, alltså att företaget tar tillbaka varan och du får pengarna tillbaka. Ska varan skickas tillbaka ska företaget stå för frakten. Har du redan betalat ska du få tillbaka pengarna på samma sätt som du betalade. Betalade du kontant eller med kort behöver du alltså inte nöja dig med ett tillgodokvitto eller presentkort.

   Om köpet hävs och du tvingas köpa varan till ett högre pris hos ett annat företag, kan du kräva mellanskillnaden från det första företaget. Det kallas för att göra ett täckningsköp. Det måste dock vara fråga om en likvärdig vara och att du inte väljer det dyraste alternativet. Den nya köpet måste göras inom rimlig tid efter att köpet har hävts.

   Vill du inte låta företaget åtgärda felet?

   Att det är fel på varan är oftast inte tillräckligt för att du ska kunna neka företaget att försöka rätta till felet. För att du ska ha rätt att häva köpet direkt måste felet vara allvarligt och av stor betydelse.

    Fäll ihop
    Så lång tid får en reparation ta

    Enligt lag ska företaget reparera felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall. Det beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få varan lagad. Om du har blivit erbjuden en lånevara kan en längre reparationstid vara okej.

    När reparationen drar ut på tiden

    Drar reparationen ut på tiden kan du höra av dig till företaget och fråga när reparationen beräknas vara klar. Gör det gärna skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Då kan du enkelt bevisa att du har klagat och när. Dröjer det för lång tid kan du läsa om vad du kan göra under steget "Vad gäller om du och företaget inte kommer överens?".

    Så många reparationsförsök har företaget på sig

    Normalt sett har företaget två försök på sig att åtgärda samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång kan du ha rätt att säga nej till fler reparationsförsök och istället kräva att köpet hävs. En hävning betyder att köpet återgår, det vill säga att du lämnar tillbaka varan och får pengarna tillbaka.

    Kommer du och företaget inte överens behöver du ha bevis på att det rör sig om samma fel som tidigare. Det kan till exempel vara en sms- eller mejlkonversation mellan dig och företaget, eller ett intyg från ett annat företag. Om du inte har något underlag kan du prova att kontakta företaget via sms eller mejl för att få bekräftat att det har varit samma fel flera gånger.

     Fäll ihop

     Nedan hittar du information om dina rättigheter kopplade till betalningen av varan.

      Har du betalat för varan?
      Fäll ihop

      Att varan är felaktig ska inte medföra några extra kostnader för dig. Företaget ska stå för att åtgärda felet och andra kostnader. Exempel kan vara:

      • fraktkostnad för att skicka varan på reparation
      • kostnader för att du har tvingats köra flera gånger till butiken
      • inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot reparatör.

      Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ner på att klaga på felet. För att kunna få ersättning behöver du bevisa att det finns ett fel på varan och kunna visa underlag på kostnaderna. Det kan vara kvitton, fakturor eller andra intyg. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.

      Om varan orsakar skador

      Du har även rätt att kräva ersättning om den trasiga varan orsakar skador på till exempel ditt golv. Ersättningen ska då motsvara kostnaden för att till exempel laga golvet.

      Skadeståndet är menat att ersätta skadan. Du ska inte hamna i en bättre sits än du var i innan skadan. Skulle det till exempel vara så att du har fått en repa i golvet är det inte rimligt att du får hela golvet utbytt utan kostnad.

      Ställ skriftliga krav till företaget

      Kravet om ersättning riktar du direkt mot företaget. Gör det helst skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Skriv vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför.

      Om företaget inte vill ersätta dig kan du gå vidare med ärendet för att få en bedömning. För att göra det behöver du kunna visa att du har krävt att företaget ska ersätta dig för kostnaderna och kunna styrka kostnaderna med underlag.

       Fäll ihop

       Företaget kan behöva göra en felundersökning för att utreda vad som orsakar felet eller hur det uppstått. Om det visar sig vara ett fel som företaget inte ansvarar för kan företaget ha rätt att ta betalt för undersökningen. Men då ska du ha fått information om avgiften innan undersökningen gjordes. Har du inte fått information ska du inte behöva betala för undersökningen.

        Fäll ihop

        Inom EU, Norge, Island och Storbritannien är dina rättigheter när du köper varor i stort sett likadana, oavsett vilket land företaget finns i. Det som kan skilja sig är hur lång tid du har på dig att klaga på fel i varan.

        Exempel på reklamationsfrister i andra länder
        • Tyskland: 2 år
        • Irland, England, Wales och Nordirland: 6 år
        • Skottland: 5 år
        • Nederländerna: Reklamationsrätten baseras på varans förväntade livslängd, men minst 2 år
        • Island och Norge: 5 år om varan du har köpt har en förväntad livslängd längre än 2 år, i övriga fall 2 år

        På webbplatsen Ditt Europa (som drivs av EU-kommissionen) kan du ta reda på andra länders reklamationsfrister.

        Ditt Europa

        Svensk lag gäller om företaget riktar sig till svenska konsumenter

        Även om du köper något av ett företag i ett annat land kan du vara skyddad av svensk lagstiftning. En förutsättning är att företaget riktar sig mot svenska konsumenter.

        Exempel som kan tyda på att företaget vänder sig till svenska konsumenter:

        • Företagets webbplats är på svenska.
        • Företaget tillåter dig att betala i svenska kronor.
        • Telefonnummer med landskod till företaget.

        Skulle du till exempel köpa något av ett tyskt företag som vänder sig till svenska konsumenter kan du ha tre års reklamationsfrist (som vi har i Sverige), trots att reklamationsfristen enligt tysk lagstiftning är två år.

         Fäll ihop
         3

         Vänd dig till företaget som sålde varan till dig

         När du ska klaga på fel kan du i första hand vända dig till företaget du köpte varan av. De ansvarar enligt lag för alla fel som fanns i varan när du köpte den. Ibland finns det garantier kopplade till varan. Det kan till exempel vara tillverkaren som har lämnat en garanti. Då kan du ha möjlighet att vända dig direkt till tillverkaren, men enligt lag ska du alltid kunna ställa krav mot företaget som sålde varan till dig.

         Reklamera skriftligt

         Det finns inga krav på hur du ska reklamera (klaga på felet), men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen. Då kan du bevisa att du har klagat och att du har gjort det i rätt tid. Du kan till exempel skicka ett mejl. Tänk på att spara mejlet som bevis. Om företaget endast har ett kontaktformulär behöver du ta en skärmbild eller fota det du skriver, som bevis på att du har reklamerat.

         När du kontaktar företaget är det bra om du tar med följande uppgifter:

         • vad du har köpt och när du gjorde köpet
         • en beskrivning av felet
         • bilder eller annat underlag som tydligt visar felet
         • vilken åtgärd du önskar av företaget
         • underlag som visar kostnader du har fått på grund av felet
         • kvitto (om du reklamerar i butik)

          Det finns ingen lag som säger att du måste visa ett kvitto för att reklamera, det kan gå bra att till exempel visa ett kontoutdrag. Du måste dock kunna visa när du gjorde köpet, av vem och till vilket pris. Köper du flera varor vid samma tillfälle är det inte säkert att kontoutdraget visar vilka specifika varor du har köpt. Då kan det vara nödvändigt att visa ett kvitto.

         Mall för reklamation

         Nedan hittar du ett förslag på hur du kan formulera dig när du kontaktar företaget för att klaga. Du kan till exempel kopiera in texten i ett mejl.

         MALL

         Om det inte löser sig

         4

         Läs det alternativ som passar bäst in på din situation. Hittar du inget alternativ som passar? Gå vidare ned till steget "Behöver du vägledning?".

          Enligt konsumentköplagen har du rätt att klaga på fel i tre år från köpet. Det gäller även om varan saknar garanti eller garantin gått ut. Om felet är ett så kallat ursprungligt fel kan du kräva att företaget lagar eller byter ut varan.

           När köpte du varan?
           Fäll ihop

           Det finns olika vägar att gå beroende på om företaget har lovat att du ska få återbetalning eller inte, och beroende på vilket sätt du betalade för varan. Betalade du med kort kan kortreklamation vara en möjlighet.

           När företaget har lovat återbetalning

           Har företaget sagt att de ska göra en återbetalning, är det viktigt att du kan visa det. Om du har skriftligt underlag på att du ska få en återbetalning, men företaget ändå inte återbetalar dig, kan du vända dig till Kronofogden.

           Via Kronofogden kan du ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande, det kostar 300 kronor. Avgiften betalas av dig som ansöker, men du kan kräva att företaget ersätter dig för kostnaden i efterhand.

           Läs mer om betalningsföreläggande på Kronofogdens webbplats

           Du har krävt återbetalning men företaget säger nej

           Det är först när köpet är hävt som du har rätt att kräva tillbaka pengarna från företaget. Läs om när du har rätt att häva köpet och vad det innebär under ”Vilken åtgärd kan du kräva från företaget?”

            Har du betalat med kort eller faktura?
            Fäll ihop

            Du kan i regel inte kräva att få pengarna tillbaka, det vill säga häva köpet, om företaget vill reparera varan. Hävning ses ofta som en sista utväg.

            Om du föreslår att företaget ska ge dig en ny vara, kan företaget ha rätt att reparera varan. Företaget har rätt att neka om det blir orimligt dyrt att ge dig en ny vara i förhållande till att reparera varan. Detta gäller oavsett om varan är helt ny eller du haft den en tid.

            För att företaget ska ha rätt att reparera varan krävs det att reparationen kan göras inom rimlig tid och utan kostnad för dig.

            Hur lång tid får en reparation ta?

            Vad som är rimlig tid för en reparation bedöms från fall till fall, och bestäms bland annat utifrån vilket behov du har av varan. Det är inte ovanligt att du får räkna med någon eller några veckors reparationstid. Dröjer företaget orimligt länge med reparationen kan du ha rätt att kräva en ny vara, dina pengar tillbaka eller att vända dig till ett annat företag för att få varan lagad.

            Så många reparationsförsök har företaget på sig

            Normalt sett har företaget två försök på sig att åtgärda samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång kan du ha rätt att säga nej till fler reparationsförsök och istället kräva att köpet hävs. Att köpet hävs betyder att köpet återgår, det vill säga att du lämnar tillbaka varan och får pengarna tillbaka.

             Fäll ihop

             Enligt lag ska företaget reparera felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid för en reparation bedöms från fall till fall, och bestäms bland annat utifrån vilket behov du har av varan. Du kan behöva räkna med någon eller några veckors reparationstid. Har du blivit erbjuden en lånevara kan en längre reparationstid vara okej.

             Om reparationen tar oskäligt lång tid kan du enligt lag kräva att få häva avtalet. En hävning betyder att köpet avbryts och att du får dina pengar tillbaka.

             Möjlighet att vända dig till ett annat företag

             Om företaget inte lagar felet inom skälig tid kan du överväga att vända dig till ett annat företag för att reparera felet.

             Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl, och förklara att du behöver vända dig till ett annat företag om reparationen inte är klar inom kort. Meddela också att du kommer att kräva ersättning för reparationskostnaden. Det är viktigt att du kan visa att du har klagat på att reparationen tar för lång tid innan du vänder dig till ett annat företag.

             Om företaget bekräftar att de inte kan reparera varan inom skälig tid, eller om de inte svarar dig, kan du vända dig till ett annat företag. Tänk på att du alltid är betalningsskyldig gentemot företaget du väljer. Du får i efterhand kräva att företaget som sålde varan till dig ersätter dig för reparationen.

              Fäll ihop
              5

              Välj alternativ utifrån vilket land företaget finns i. Är du osäker? Välj "Svenskt företag".

               Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller behöver diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende. Här hittar du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

               Kommunens konsumentvägledning

               Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

               Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

               Hallå konsument

               Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

               Kontakta Hallå konsument

                Fäll ihop

                Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning av ECC Sverige. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

                Kontakta ECC Sverige

                För att få hjälp med ditt ärende behöver du säkerställa att du har klagat skriftligen till företaget. Till ECC Sverige behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med något systerkontor i ett annat land. Tänk på att behålla dina original och bara skicka kopior till ECC Sverige.

                Skicka ditt ärende via e-post till: ecc@konsumentverket.se

                E-postmeddelandet ska innehålla:

                • Ditt förnamn och efternamn och namnet på företaget du har handlat av
                • En beskrivning av problemet och hur du vill att företaget ska lösa det
                • Datum då du gjorde beställningen och datum då du tog emot den
                • Priset på varan/tjänsten och hur du betalade
                • Dokumentation som bevisning av ditt ärende
                 • Avtal/avtalsvillkor
                 • Skärmdumpar på annonser
                 • Faktura/kvitton på köp
                 • Reklamation eller ångerrättsmeddelande

                När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ett par veckor.

                ECC Sverige kan INTE:
                • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
                • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
                • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan har inlett ett rättsligt förfarande.
                • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
                Har du frågor?

                ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Om du behöver hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende kan du kontakta Hallå konsument.

                Kontakta Hallå konsument

                Fäll ihop
                6

                 Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

                 Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

                 Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
                 • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
                 • Summan som du och företaget inte kommer överens om överstiger ARNs värdegräns
                 • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

                 Till ARN:s webbplats för att göra en anmälan

                 Om du behöver hjälp med din anmälan

                 Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

                 Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

                 Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation kan du läsa under rubriken "Möjlighet att pröva tvisten i domstol" nedan.

                 Fäll ihop

                 Om du har gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget, kan du ta tvisten till domstol. Då vänder du dig till tingsrätten. Till skillnad från att anmäla till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

                 Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. När du funderar på att anlita juridisk hjälp kan du först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det betyder att försäkringen kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

                 Vad kostar det?

                 För en tvist som rör ett krav under 26 250 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2023), ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 26 250 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

                 Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader, men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

                 Läs mer om hur det går till på Sveriges Domstolars webbplats

                  Fäll ihop

                  Källa: ECC SverigeKonsumentverket

                  Granskad: 15 februari 2022