Köpa bil

Här finns information om dina rättigheter kopplade till bilköp, till exempel vad som gäller om bilen du har köpt är felaktig eller om du ångrar bilköpet. Du hittar även tips och information inför att du ska köpa bil.