Köpa bil av bilhandlare

Lyssna

Du är alltid skyddad av konsumentköplagen när du köper en bil av en bilhandlare. Men det finns mycket att tänka på för att köpet ska bli så bra som möjligt, till exempel garantier, miljöpåverkan och finansiering av bilköpet.

Innan du läser

Planerar du att köpa bil av en privatperson?
Läs om att köpa bil av privatperson

Tänk på det här

  • Det är en extra trygghet för dig att köpa bil av en handlare som är medlem i Motorbranschens riksförbund, MRF.

  • Läs alltid igenom avtalet och varudeklarationen innan du bestämmer dig.

  • Du har alltid rätt att klaga på fel i tre år när du köper av en bilhandlare.

Det här gäller för dig som konsument

När du köper en bil av en bilhandlare är du skyddad av konsumentköplagen. Lagen är tvingande vilket betyder att bilhandlaren inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Enligt konsumentköplagen har du till exempel alltid rätt att reklamera ett fel i tre år. Det gäller även om du har en köpt en begagnad eller väldigt billig bil av en bilhandlare.

Det är alltid frivilligt för ett företag att lämna garanti på en bil. Men när du köper en nyproducerad bil följer det ofta med olika garantier med bilen. En garanti innebär att säljaren ansvarar för bilens funktion eller en viss egenskap i bilen under en viss tid. När du har en garanti så har säljaren bevisbördan, inte du. Om det blir fel på bilen under garantitiden måste säljaren bevisa att felet inte omfattas av garantin. Men kom ihåg att du alltid har tre års reklamationsrätt på bilen oavsett vilka garantier du har.

Se till att du vet vilka garantierna är och vad som gäller för att du ska kunna använda dem. Det kan ställas speciella krav på dig som bilägare för att en garanti ska gälla. En nybilsgaranti kan till exempel kräva att du lämnar in bilen på service med vissa intervall och att du servar bilen på en verkstad som lever upp till kraven på fackmässighet.

När du köper en begagnad bil är det inte säkert att det följer med en garanti på bilen. Om det följer med en garanti på bilen bör den vara längre än sex månader. Annars ger den dig inget bättre skydd än lagen.

Att välja vilken bil du ska köpa kan vara svårt. Bilar kostar mycket och det är många saker att ta hänsyn till när du ska välja mellan olika bilmodeller. På Konsumentverkets webbplats bilsvar.se kan du jämföra mer än 50 000 bilmodeller avseende ekonomi, miljö, säkerhet och teknik. Genom att sortera och jämföra bilar på bilsvar.se kan du hitta en bil som passar just dina behov, din plånbok och som samtidigt är mindre dålig för miljön.

Gå till bilsvar.se

Det finns även mängder med annan information om bilar på internet som kan hjälpa dig när du ska välja. Läs recensioner och tester med mera så ökar chansen att du hittar en bil som passar dig och din plånbok. Det kan även vara en bra idé att kolla upp bilhandlaren. Sök på internet och läs recensioner från andra konsumenter om bilhandlaren. Du kan även söka i Konsumentverkets diarium för att se om ett företag har fått anmälningar mot sig från konsumenter.

Sök i Konsumentverkets diarium

Alla bilar ger utsläpp som påverkar miljö och klimat negativt. Antingen genom att bränslet, till exempel bensin eller diesel, ger ifrån sig koldioxid, eller genom produktionen som framställer elen som används i en elbil gör det.

Men olika bilar är olika dåliga för miljön. När du söker bilar på bilsvar.se kan du se ett värde för varje bil i det klimatindex som Konsumentverket har tagit fram. Det visar hur bra eller dålig bilen är för miljön i jämförelse med andra bilar.

Här kan du läsa mer om klimatindexet på bilsvar.se

För att kunna köpa en bil behöver du kanske låna pengar. Se till att du har råd med både avbetalningarna och räntan. Om du inte sköter betalningarna kan långivaren ha rätt att ta bilen. Du kan låna upp till 80 procent av bilens pris, resterande 20 procent är din egen insats. Den kan du betala kontant eller genom att lämna in en inbytesbil.

I Konsumentverkets tjänst Bilsvar kan du se månadskostnad, milkostnad och värdeminskning för de flesta bilar som finns på marknaden.

Gå till bilsvar.se

Du kan läsa mer om billån på Konsumenternas.se

När du köper en bil av en bilhandlare kan du lämna en inbytesbil till säljaren som en del av betalningen. Även om inbytesbilen är en del av betalningen så är det viktigt att komma ihåg att du säljer en bil till bilhandlaren och att det blir ett eget avtal mellan er.

Det är ditt ansvar att inbytesbilen har det skick som ni har kommit överens om och att den inte har några fel som du känner till och inte har berättat för säljaren.

Det är köplagen, inte konsumentköplagen, som reglerar vad som gäller när du säljer din bil till en bilhandlare. Här kan du läsa mer om köplagen

Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund har en överenskommelse som innehåller ett antal riktlinjer som gäller när du köper en bil av en bilfirma. Överenskommelsen innehåller bland annat regler för när du har en inbytesbil.

Du kan ladda ner hela överenskommelsen i Konsumentverkets publikationsshop

Be att få en varudeklaration när du köper en begagnad bil av en bilhandlare. Läs igenom den noga. Varudeklarationen innehåller information om bilen så att du enkelt ska få en bild av vilket skick bilen är i.

Se till att både du och bilhandlaren skriver under ett exemplar av varudeklarationen om du bestämmer dig för att köpa bilen.

Alla bilar i Sverige måste vara försäkrade. Med nyproducerade bilar följer det oftast med en vagnskadegaranti som i vanligaste fall gäller i tre år. Vagnskadegarantin motsvarar vagnskadeförsäkringen. Om bilen har en vagnskadegaranti behöver du inte teckna en vagnskadeförsäkring under den tiden.

Vagnskadegarantin följer med bilen så om du köper en begagnad bil som har kvar en vagnskadegaranti behöver du inte teckna en vagnskadeförsäkring för garantitiden.

Läs mer om bilförsäkringar och vilka försäkringar du behöver på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats

När du köper en bil kan det vara en extra trygghet att köpa av en bilhandlare som är medlem i Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Om du hamnar i en tvist med en bilhandlare kan du ta tvisten vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN ger en rekommendation till hur tvisten ska lösas. En bilhandlare som är medlem i MRF har förbundit sig att följa ARN:s rekommendationer.

Konsumentverket och MRF har en branschöverenskommelse som heter MRF:s leveransvillkor personbilar. Överenskommelsen förtydligar vad som gäller mellan dig som konsument och bilhandlaren. Det kan till exempel handla om leveransvillkor, reklamationer och påföljder vid fel. Alla MRF:s medlemsföretag har åtagit sig att följa riktlinjerna i överenskommelsen.

Här kan du läsa överenskommelsen

Se till att allt du och bilhandlaren har kommit överens om finns i ett köpekontrakt. Det kan handla om leveransdatum, garantier och vilka tillbehör som ska ingå i köpet. Se även till att allt som säljaren lovat dig muntligen bekräftas skriftligt. Det bästa är om allt står med i köpekontraktet men om det saknas där kan du till exempel ha det i e-post eller i sms.

Bilhandlaren är bunden av allt som har utlovats innan köpet om det inte har ändrats innan köpet, till exempel i avtalet mellan er. Det kan handla om information som lämnats till dig direkt men även i marknadsföring eller på ställen som bilens framruta.

När du köper en bil av en bilhandlare gäller konsumentköplagen. Den är tvingande till din fördel. Det betyder att ett avtal med bilhandlaren aldrig kan ge dig sämre rättigheter än vad lagen säger. Om avtalet ger dig sämre rättigheter än vad konsumentköplagen säger är de delarna av avtalet ogiltiga.

Du har alltid rätt att avbeställa en bil innan den har levererats till dig. Bilhandlaren kan inte kräva att du ska genomföra köpet och betala för bilen. Företaget har däremot rätt att kräva ersättning av dig om de har haft kostnader i samband med beställningen.

Läs mer om vad som gäller när du ångrar bilköpet

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 april 2020