Köpa bil av bilhandlare

Lyssna

Du är alltid skyddad av konsumentköplagen när du köper en bil av en bilhandlare. Men det finns mycket att tänka på för att köpet ska bli så bra som möjligt, till exempel garantier, miljöpåverkan och finansiering av bilköpet.

Innan du läser

Planerar du att köpa bil av en privatperson? Läs istället:
Köpa bil av privatperson

Är det något fel på bilen du köpt? Läs istället: Fel och problem med bil köpt av bilhandlare Fel på bilen efter privatköp

Tänk på det här när du ska köpa bil

  • Läs alltid igenom avtalet och varudeklarationen innan du bestämmer dig.

  • Det är en extra trygghet för dig att köpa bil av en handlare som är medlem i Motorbranschens riksförbund, MRF.

  • Du har alltid rätt att klaga på fel i tre år när du köper av en bilhandlare.

Det här gäller för dig som konsument

När du köper en bil av en bilhandlare är du skyddad av konsumentköplagen. Lagen är tvingande vilket betyder att bilhandlaren inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Enligt konsumentköplagen har du till exempel alltid rätt att reklamera ett fel i tre år. Det gäller även om du har en köpt en begagnad eller väldigt billig bil av en bilhandlare.

Det är alltid frivilligt för ett företag att lämna garanti på en bil. Men när du köper en nyproducerad bil följer det ofta med olika garantier med bilen. En garanti innebär att företaget som lämnar garantin ansvarar för bilens funktion eller en viss egenskap i bilen under en viss tid. När du har en garanti så har säljaren bevisbördan, inte du. Om det blir fel på bilen under garantitiden måste säljaren bevisa att felet inte omfattas av garantin. Men kom ihåg att du alltid har tre års reklamationsrätt på bilen oavsett vilka garantier du har.

Se till att du vet vilka garantierna är och vad som gäller för att du ska kunna använda dem. Det kan ställas speciella krav på dig som bilägare för att en garanti ska gälla. En nybilsgaranti kan till exempel kräva att du lämnar in bilen på service med vissa intervall och att du servar bilen på en verkstad som lever upp till kraven på fackmässighet.

Att välja vilken bil du ska köpa kan vara svårt. Bilar kostar mycket och det är många saker att ta hänsyn till när du ska välja mellan olika bilmodeller.

Det finns mängder med information om bilar på internet som kan hjälpa dig när du ska välja. Läs recensioner och tester med mera så ökar chansen att du hittar en bil som passar dig och din plånbok. Det kan även vara en bra idé att kolla upp bilhandlaren. Sök på internet och läs recensioner från andra konsumenter om bilhandlaren. Du kan även söka i Konsumentverkets diarium för att se om ett företag har fått anmälningar mot sig från konsumenter.

Sök i Konsumentverkets diarium

Utsläpp från bilar påverkar miljö och klimat negativt. Bensin och diesel ger till exempel ifrån sig koldioxid. Att framställa el till elbilar påverkar också.

Läs mer om bilar och miljö

För att kunna köpa en bil behöver du kanske låna pengar. Se till att du har råd med både avbetalningarna och räntan. Om du inte sköter betalningarna kan långivaren ha rätt att ta bilen. Du kan låna upp till 80 procent av bilens pris, resterande 20 procent är din egen insats. Den kan du betala kontant eller genom att lämna in en inbytesbil.

Mer om billån på konsumenternas.se

När du köper en bil av en bilhandlare kan du lämna en inbytesbil till säljaren som en del av betalningen. Även om inbytesbilen är en del av betalningen så är det viktigt att komma ihåg att du säljer en bil till bilhandlaren och att det blir ett eget avtal mellan er.

Det är ditt ansvar att inbytesbilen har det skick som ni har kommit överens om och att den inte har några fel som du känner till och inte har berättat för säljaren.

Det är köplagen, inte konsumentköplagen, som reglerar vad som gäller när du säljer din bil till en bilhandlare.

Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund har en överenskommelse som innehåller ett antal riktlinjer som gäller när du köper en bil av en bilfirma. Överenskommelsen innehåller bland annat regler för när du har en inbytesbil.

Ladda ner hela överenskommelsen i Konsumentverkets publikationsshop

Alla begagnade bilar som säljs av en bilhandlare ska förses med en varudeklaration. Be därför om att få en varudeklaration när du köper en begagnad bil av en bilhandlare. Läs igenom den noga. Varudeklarationen innehåller information om bilen så att du enkelt ska få en bild av vilket skick bilen är i.

Se till att både du och bilhandlaren skriver under ett exemplar av varudeklarationen om du bestämmer dig för att köpa bilen.

Alla bilar i Sverige måste vara försäkrade. Med nyproducerade bilar följer det oftast med en vagnskadegaranti som i vanligaste fall gäller i tre år. Vagnskadegarantin motsvarar vagnskadeförsäkringen. Om bilen har en vagnskadegaranti behöver du inte teckna en vagnskadeförsäkring under den tiden.

Vagnskadegarantin följer med bilen så om du köper en begagnad bil som har kvar en vagnskadegaranti behöver du inte teckna en vagnskadeförsäkring för garantitiden.

Läs mer om bilförsäkringar och vilka försäkringar du behöver på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats

När du köper en bil kan det vara en extra trygghet att köpa av en bilhandlare som är medlem i Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Om du hamnar i en tvist med en bilhandlare kan du ta tvisten vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN ger en rekommendation till hur tvisten ska lösas. En bilhandlare som är medlem i MRF har förbundit sig att följa ARN:s rekommendationer.

Konsumentverket och MRF har en branschöverenskommelse som heter MRF:s leveransvillkor personbilar. Överenskommelsen förtydligar vad som gäller mellan dig som konsument och bilhandlaren. Det kan till exempel handla om leveransvillkor, reklamationer och påföljder vid fel. Alla MRF:s medlemsföretag har åtagit sig att följa riktlinjerna i överenskommelsen.

Här kan du läsa överenskommelsen

Se till att allt du och bilhandlaren har kommit överens om finns i ett köpekontrakt. Det kan handla om leveransdatum, garantier och vilka tillbehör som ska ingå i köpet. Se även till att allt som säljaren lovat dig muntligen bekräftas skriftligt. Det bästa är om allt står med i köpekontraktet men om det saknas där kan du till exempel ha det i e-post eller i sms.

Bilhandlaren är bunden av allt som har utlovats innan köpet om det inte har ändrats innan köpet, till exempel i avtalet mellan er. Det kan handla om information som lämnats till dig direkt men även i marknadsföring eller på ställen som bilens framruta.

När du köper en bil av en bilhandlare gäller konsumentköplagen. Den är tvingande till din fördel. Det betyder att ett avtal med bilhandlaren aldrig kan ge dig sämre rättigheter än vad lagen säger. Om avtalet ger dig sämre rättigheter än vad konsumentköplagen säger är de delarna av avtalet ogiltiga.

Köper du bilen på plats i bilhandlarens lokaler har du rätt att avbeställa innan bilen har levererats till dig. Bilhandlaren kan inte kräva att du ska genomföra köpet och betala för bilen. Företaget har däremot rätt att kräva ersättning av dig om de har haft kostnader i samband med beställningen.

Om du istället köper bilen på distans, till exempel via internet, kan ha du ha ångerrätt. Det krävs dock att företaget har ett organiserat system för distansavtal, det vill säga att de brukar ingå avtal på distans och till exempel skriver att köp din bil på vår webb eller liknande. Eller att avtalet ingås utanför företagets lokaler. Du har 14 dagar på dig att ångra köpet från att du får bilen.

Läs mer om vad som gäller när du ångrar bilköpet

Huvudregeln är att avtal ska hållas av både dig och företaget. Det betyder att båda parter är bundna av det ni har kommit överens om. Men det finns vissa lägen då företaget kan ha rätt att häva avtalet.

Force majeure

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser, och används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet.

Det finns inget krav på att det ska finnas med vilka händelser som avses som force majeure i avtalet, men det är bra om det finns och gärna så tydligt som möjligt. Naturkatastrofer, krig, arbetskonflikt och liknande benämns ofta force majeure.

För att kunna hävda force majeure krävs det att det finns ett samband mellan händelsen och avtalsbrottet. Påstår företaget att force majeure föreligger behöver de kunna bevisa det. Bedömningen görs från det enskilda företaget och händelsen måste påverka företagets förmåga att fullgöra avtalet.

Om du köper en bil på en auktion där budgivningen uteslutande sker på distans, exempelvis på internet, har du 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller från den dag du tagit emot varan.

När du utnyttjar din ångerrätt ska du få tillbaka det du har betalat för varan, inklusive slagavgiften som läggs på ditt vinnande bud. Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan som återlämnas vara i oförändrat skick, i annat fall får du ersätta säljaren för varans eventuella värdeminskning.

Viktigt att komma ihåg är att du inte har ångerrätt vid traditionella auktioner, det vill säga där konsumenter har möjlighet att personligen delta vid en budgivning. Du har inte heller ångerrätt vid auktioner där säljaren är en konsument.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 13 februari 2023