Köpa bil av bilhandlare – tips när du ska köpa bil

Du är skyddad av konsumentköplagen när du köper en bil av en bilhandlare. Du kan även ha ångerrätt om du köpt bilen på distans. Reglerna gäller oavsett om du köper en ny eller begagnad bil. Men det finns mycket annat att tänka på för att köpet ska bli så bra som möjligt, till exempel garantier, miljöpåverkan och finansiering av bilköpet.

Innan du läser:

Planerar du att köpa bil av en privatperson? Läs istället:
Köpa bil av privatperson

Är det något fel på bilen du köpt? Läs istället: Fel och problem med bil köpt av bilhandlare Fel på bilen efter privatköp

Tänk på det här när du ska köpa bil

 • Läs alltid igenom avtalet och varudeklarationen innan du bestämmer dig.

 • Det är en extra trygghet för dig att köpa bil av en handlare som är medlem i Motorbranschens riksförbund, MRF.

 • Du har alltid rätt att klaga på fel i 3 år när du köper ny eller begagnad bil av en bilhandlare.

Fler tips när du köper ny eller begagnad bil

Du är du skyddad av konsumentköplagen när du köper en bil av en bilhandlare. Lagen är tvingande. Bilhandlaren får inte ge dig sämre villkor än vad lagen säger.

Enligt konsumentköplagen har du till exempel alltid rätt att reklamera fel på bilen i 3 år. Det gäller även om du köpt en begagnad bil.

Det är frivilligt för ett företag att lämna garanti på en bil. Men när du köper en nyproducerad bil följer det ofta med olika garantier med bilen.

Vad är en garanti?

En garanti innebär att företaget som lämnar garantin ansvarar för bilens funktion eller en viss egenskap i bilen under en viss tid. Blir det fel på bilen under garantitiden måste den lämnat garantin bevisa att felet inte omfattas av garantin för att slippa ansvar.

Ta reda på vad som gäller kring garantierna

Se till att du vet vilka garantierna är och vad som gäller för att du ska kunna använda dem. Det kan ställas speciella krav på dig som bilägare för att en garanti ska gälla. En nybilsgaranti kan till exempel kräva att du lämnar in bilen på service med vissa intervall och att du servar bilen på en verkstad som lever upp till kraven på fackmässighet.

Du kan alltid reklamera vid fel

Kom ihåg att du alltid har 3 års reklamationsrätt på bilen enligt konsumentköplagen. Det gäller oavsett vilka garantier du har.

Det kan vara svårt att välja vilken bil du ska köpa. Bilar kostar mycket och det är många saker att ta hänsyn till när du ska välja mellan olika bilmodeller.

Det finns mycket information om bilar på internet som kan hjälpa dig när du ska välja. Läs till exempel recensioner och tester så ökar chansen att du hittar en bil som passar dig och din plånbok.

Det kan även vara en bra idé att kolla upp bilhandlaren. Sök på internet och läs recensioner från andra konsumenter om bilhandlaren. Du kan även söka i Konsumentverkets diarium för att se om ett företag fått anmälningar mot sig från andra konsumenter.

Konsumentverkets diarium

Utsläpp från bilar påverkar miljö och klimat negativt. Bensin och diesel ger till exempel ifrån sig koldioxid. Att framställa el till elbilar påverkar också.

Mer om bilar och miljö

För att kunna köpa en bil behöver du kanske låna pengar. Se till att du har råd med både avbetalningarna och räntan.

Sköter du inte betalningarna kan långivaren ha rätt att ta bilen.

Du kan låna upp till 80 procent av bilens pris. Resterande 20 procent är din egen insats. Insatsen kan du betala kontant eller genom att lämna in en inbytesbil.

Om billån på konsumenternas.se

När du köper en bil av en bilhandlare kan du ibland lämna en inbytesbil till säljaren som en del av betalningen. Även om inbytesbilen är en del av betalningen räknas det som att du säljer en bil till bilhandlaren och det blir ett eget avtal mellan er.

Det är köplagen, inte konsumentköplagen, som reglerar vad som gäller när du säljer din bil till en bilhandlare.

Det är ditt ansvar att inbytesbilen har det skick ni kommit överens om och att den inte har några fel du inte berättat om för säljaren.

Branschöverenskommelse

Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund har en överenskommelse som innehåller riktlinjer som gäller när du köper en bil av en bilfirma. Överenskommelsen innehåller bland annat regler för inbytesbilar.

Överenskommelsen om leveransvillkor för personbilar på Konsumentverkets webbplats

Alla begagnade bilar som säljs av en bilhandlare ska förses med en varudeklaration. Be därför om att få en varudeklaration när du köper en begagnad bil av en bilhandlare. Läs igenom den noga. Varudeklarationen innehåller information om bilen så att du enkelt ska få en bild av vilket skick bilen är i.

Se till att både du och bilhandlaren skriver under ett exemplar av varudeklarationen om du bestämmer dig för att köpa bilen.

Alla bilar i Sverige måste vara försäkrade.

Med nyproducerade bilar följer det oftast med en vagnskadegaranti som vanligtvis gäller i 3 år. Vagnskadegarantin motsvarar vagnskadeförsäkringen. Har bilen en vagnskadegaranti behöver du inte teckna en vagnskadeförsäkring under den tiden.

Vagnskadegarantin följer med bilen, så om du köper en begagnad bil som har kvar en vagnskadegaranti behöver du inte teckna en vagnskadeförsäkring för garantitiden.

Om bilförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats

När du köper en bil kan det vara extra tryggt att köpa av en bilhandlare som är medlem i Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Hamnar du i en tvist med en bilhandlare kan du ta tvisten vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN ger en rekommendation till hur tvisten ska lösas. En bilhandlare som är medlem i MRF har förbundit sig att följa ARN:s rekommendationer.

Branschöverenskommelse kring bilar

Konsumentverket och MRF har en branschöverenskommelse för personbilar. Överenskommelsen förtydligar vad som gäller mellan dig och bilhandlaren. Det kan till exempel handla om:

 • leveransvillkor
 • reklamationer
 • påföljder vid fel.

Alla MRF:s medlemsföretag har åtagit sig att följa riktlinjerna i överenskommelsen.

MRF:s och Konsumentverket leveransvillkor för personbilar

Se till att allt du och bilhandlaren har kommit överens om finns i ett köpekontrakt. Det kan handla om

 • leveransdatum
 • garantier
 • vilka tillbehör som ska ingå i köpet.

Se även till att allt som säljaren lovat dig muntligen bekräftas skriftligen. Det bästa är om allt står med i köpekontraktet men om det saknas där kan du till exempel ha det i e-post eller i sms.

Bilhandlaren är bunden av allt som utlovats innan köpet om det inte har ändrats innan köpet, till exempel i avtalet mellan er. Det kan handla om information som lämnats till dig direkt men även i marknadsföring eller på ställen som bilens framruta.

Konsumentköplagen gäller

När du köper en bil av en bilhandlare gäller konsumentköplagen. Den är tvingande till din fördel. Det betyder att ett avtal med bilhandlaren aldrig kan ge dig sämre rättigheter än vad lagen säger. Om avtalet ger dig sämre rättigheter än vad konsumentköplagen säger är de delarna av avtalet ogiltiga.

Köper du bilen på plats i bilhandlarens lokaler har du rätt att avbeställa innan bilen levererats till dig. Bilhandlaren kan inte kräva att du ska genomföra köpet och betala för bilen. Men företaget har rätt att kräva ersättning av dig om de haft kostnader i samband med beställningen.

Köper du bilen på distans, till exempel via internet, kan ha du ha ångerrätt. Men det krävs att företaget har ett organiserat system för distansavtal, alltså att de brukar ingå avtal på distans och till exempel skriver "köp din bil på vår webb" eller liknande. Eller att ni ingår avtalet utanför företagets lokaler.

Du kan ångra köpet i 14 dagar från att du får bilen.

Reglerna för avbeställning och ångerrätt gäller både för nya och begagnade bilar.

Ångra bilköpet

Huvudregeln är att avtal ska hållas av både dig och företaget. Det betyder att båda parter är bundna av det ni kommit överens om. Men det finns vissa lägen då företaget kan ha rätt att häva avtalet.

Force majeure

Force majeure är en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser. Force majeure används för situationer där händelsen gör det omöjligt för företaget att uppfylla sin del av avtalet.

Det finns inget krav på att det ska finnas med vilka händelser som avses som force majeure i avtalet, men det är bra om det finns och gärna så tydligt som möjligt.

Exempel på saker som ofta benämns som force majeure är:

 • naturkatastrofer
 • krig
 • arbetskonflikter.

För att kunna hävda force majeure krävs det att det finns ett samband mellan händelsen och avtalsbrottet. Påstår företaget att force majeure föreligger behöver de kunna bevisa det. Bedömningen görs från det enskilda företaget och händelsen måste påverka företagets förmåga att fullgöra avtalet.

Du har 14 dagars ångerrätt när du köper du en bil på en auktion där budgivningen uteslutande sker på distans, till exempel på internet. Ångerrätten börjar räknas från den dag du hämtar eller får bilen levererad.

När du använder din ångerrätt ska du få tillbaka det du betalat för bilen, även slagavgiften som läggs på ditt vinnande bud.

Du får undersöka bilen innan du ångrar dig. Men undersöker du bilen mer än nödvändigt kan du behöva ersätta säljaren för bilens eventuella värdeminskning.

Ångra bilköp

Ingen ångerrätt om du kan delta personligen

Kom ihåg att du inte har ångerrätt vid traditionella auktioner, det vill säga där du kan delta personligen vid en budgivning. Du har inte heller ångerrätt vid auktioner där säljaren är en annan privatperson. Läs villkoren för auktionen för att se vem du köper av.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 4 mars 2024