Köp på auktion och nätauktion

Lyssna

Om du har vunnit en budgivning på en traditionell slagauktion är du bunden till ditt bud och måste genomföra köpet. Däremot kan du ha rätt att ångra dig om du deltar på distans, till exempel i en nätauktion.

Tänk på det här

  • Ångerrätten gäller bara vid nätauktioner och auktioner på distans, inte vid traditionella slagauktioner där du kan delta på plats.

  • Du är bunden av de bud som du lägger på en auktion.

  • Om det är något fel på varan kan du klaga till säljaren.

Välj vad du vill läsa mer om

Ett bud som du har lagt på en auktion är bindande. Du kan alltså inte ångra och dra tillbaka ett bud. Därför är det viktigt att du tänker dig för innan du lägger ett bud, så du är säker på att du vill köpa varan för det priset.

Om du vinner budgivningen på en traditionell slagauktion där du deltar på plats, har du ingen ångerrätt enligt lag. Då måste du genomföra köpet och kan inte kräva att få lämna tillbaka varan och få pengar tillbaka.

Ångerrätt på nätauktioner

Om du har vunnit en budgivning på en nätauktion eller någon annan auktion där det bara är möjligt att delta på distans, har du ångerrätt enligt lag. Ångerrätten gäller i 14 dagar från dagen efter du tar emot varan.

Ångerrätten gäller bara om du har handlat av ett företag, alltså om det är ett företag som sålt varan eller förmedlat köpet. Om det är en privatperson som sålt varan till dig har du ingen ångerrätt.

När du utnyttjar ångerrätten ska du få tillbaka alla pengar för varan. Du ska också kunna kräva att få tillbaka själva slagavgiften. Om företaget redan har hunnit skicka varan till dig måste du betala för returfrakten, så länge det framgår av köpvillkoren.

Läs mer om ångerrätt

Om det är något fel på varan eller om den inte stämmer överens med säljarens beskrivning, kan du klaga till säljaren. Gör det skriftligt, till exempel via mejl. På så sätt är det lättare att i efterhand bevisa att du har klagat och ställt krav på säljaren.

Om varan är trasig kan du i första hand kräva att felet lagas eller att varan byts ut till en likvärdig vara. Ofta är det svårt att få en vara utbytt när det handlar om begagnade varor. Går den inte att laga kan du få ett prisavdrag eller möjlighet att häva köpet och få pengarna tillbaka.

Hit vänder du dig om varan är trasig:

  • Om auktionsfirman är ombud för någon, till exempel ett dödsbo eller en privatperson, kallas det förmedlingsköp och då kan du välja om du vill klaga till auktionsfirman eller till den privatperson som har anlitat firman.
  • Om det är ett företag som har anlitat auktionsfirman så är det företaget du ska vända dig till.
  • Om du har köpt en vara av en privatperson som själv annonserat på en marknadsplats, är det privatpersonen du ska vända dig till för att klaga om varan är trasig.

Läs mer om dina rättigheter när du köpt något av ett företag

Läs mer om dina rättigheter när du köpt något av en annan privatperson

Om varan ska levereras hem till dig har du rätt att få varan inom den tid som du och säljaren har kommit överens om.

Om säljaren inte har levererat i tid kan du i första hand kräva att få varan levererad samt ersättning för de eventuella kostnader som förseningen har orsakat dig. Kan säljaren inte leverera i rimlig tid kan du kräva att få häva köpet.

Hit vänder du dig om varan är försenad:

  • Om auktionsfirman är ombud för någon, till exempel ett dödsbo eller en privatperson, kallas det förmedlingsköp och då kan du välja om du vill klaga till auktionsfirman eller till den privatperson som har anlitat firman.
  • Om det är ett företag som har anlitat auktionsfirman så är det företaget du ska vända dig till.
  • Om du har köpt en vara av en privatperson som själv annonserat på en marknadsplats, är det privatpersonen du ska vända dig till för att klaga om varan är försenad.

Läs mer om dina rättigheter när du köpt något av ett företag

Läs mer om dina rättigheter när du köpt något av en annan privatperson