Reklamera fel på vara eller tjänst

Reklamationsrätt är din rätt att klaga på fel i en vara eller tjänst som du har köpt. I Sverige har du reklamationsrätt i tre år, och inom EU i minst två år.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Innan du läser:

Den här informationen om reklamation gäller för konsumenter, det vill säga när du som privatperson köper varor eller tjänster av ett företag.

Välj vad du vill läsa mer om

Välj detta alternativ om du har köpt en vara som är felaktig. Det kan till exempel handla om att:

  • varan är bristfällig, fungerar dåligt eller är trasig

  • varan inte stämmer överens med informationen du har fått

  • varan är inte anpassad efter ändamålet.

Till information om att reklamera felaktig vara

Välj det här alternativet om tjänsten du har köpt är felaktig.

Informationen utgår från reglerna i konsumenttjänstlagen, som gäller för:

  • förvaringstjänster (till exempel magasinering av möbler)

  • arbete på lösa saker (till exempel reparations- och servicearbeten)

  • arbete på mark, byggnader och andra fasta saker.

Till information om att reklamera felaktig tjänst