Reklamationsrätt och garanti

Här hittar du information om reklamationsrätt och garanti, det vill säga dina möjligheter att klaga på fel i varor och tjänster.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Reklamera fel på vara eller tjänst

Läs om din lagstadgade rättighet att klaga på fel i varor och tjänster.

Garanti

Om vad garanti är, när den gäller och hur du gör för att använda din garanti.