Reklamation och garanti

Läs om reklamationsrätt och garanti, det vill säga dina möjligheter att klaga på fel i varor och tjänster.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Reklamera vara

Du kan klaga om det är fel på det du köpt. Du har reklamationsrätt i tre år.

Reklamera tjänst

Att reklamera innebär att du klagar på fel med tjänsten.

Garanti

Vad garanti är, när den gäller och hur du gör för att använda den.