Reklamationsrätt och garanti

Här hittar du information om reklamationsrätt och garanti, det vill säga dina möjligheter att klaga på fel i varor och tjänster.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Garanti

Garanti är ett frivilligt åtagande från företagets sida, och innebär att företaget garanterar att varan ska fungera under hela garantitiden.

Reklamera fel på vara eller tjänst

Läs mer om din lagstadgade rättighet att klaga på fel i varor och tjänster.