Reklamation och garanti

Här hittar du information om reklamationsrätt och garanti, det vill säga dina möjligheter att klaga på fel i varor och tjänster.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Reklamera felaktig vara

Du kan klaga om det är fel på det du köpt. Du har reklamationsrätt i tre år.

Reklamera felaktig tjänst

Att reklamera innebär att du klagar på fel med tjänsten.

Garanti

Om vad garanti är, när den gäller och hur du gör för att använda den.