Reklamera felaktig tjänst

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Enligt konsumenttjänstlagen kan du klaga på tjänsten om:

 • Resultatet inte motsvarar det ni har kommit överens om
 • Du klagar på felet inom två månader från att du upptäckte felet
 • Arbetet inte är fackmässigt utfört, till exempel om arbetet är slarvigt utfört eller om det finns brister

  Att arbetet utförs fackmässigt betyder att resultatet ska motsvara det som förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson. Du ska till exempel kunna förutsätta att företaget följer de riktlinjer och rekommendationer som finns för branschen hen arbetar i.

Så gör du för att klaga på felet

1

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att dokumentera. Dels behöver du kunna visa för företaget vad du tycker är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och företaget inte kommer överens om felet. Tänk därför på att spara allt underlag.

Så kan du dokumentera

Du kan dokumentera fel genom att till exempel ta bilder eller filma. Tänk på att kvaliteten behöver vara så bra att felet syns tydligt. Ibland kan du behöva ta flera bilder för att kunna visa felet på ett bra sätt. Det kan behövas både närbilder och bilder som visar hur felet ser ut i förhållande till omgivningen.

Går det inte att dokumentera felet?

Vissa fel kan vara svåra att visa med hjälp av till exempel bilder. Om det inte finns något bra sätt att dokumentera felet på kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga. Gå ned till steget "Kontakta företaget för att klaga på felet" för att läsa om hur du ska göra.

I vissa fall kan du behöva ta hjälp för att få ett utlåtande om felet

Går det inte att visa felet genom bilder eller liknande, eller om du är osäker på om tjänsten är felaktig, kan du behöva ta hjälp av en sakkunnig som får bedöma arbetet. Inom vissa områden finns det besiktningsmän som du kan kontakta. För andra områden kanske det kan hjälpa att kontakta ett annat företag som sysslar med samma typ av tjänster, för att se om de kan ge dig ett utlåtande.

I första hand bör du alltid kontakta företaget som har utfört arbetet för att klaga på felen. Gå ned till steget "Kontakta företaget för att klaga på felet" för att läsa om hur du ska göra.

  2

  Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen.

   I första hand: att företaget åtgärdar felet

   Du kan i första hand kräva att företaget kostnadsfritt rättar till felet. Det innebär att företaget får stå för alla kostnader som är förknippade med att åtgärda felet – till exempel material, resor och arbete. Gå ned till steget "Kontakta företaget för att klaga på felet" för att läsa om hur du ska göra.

   En förutsättning för att företaget ska ha rätt att åtgärda felet är att arbetet kan göras inom rimlig tid och utan kostnad för dig. Vad som är rimlig tid kan du läsa mer om under "Så lång tid får det ta att åtgärda felet".

   Vill du inte låta företaget åtgärda felet?

   Även om du hellre vill vända dig till ett annat företag har företaget som har gjort felet rätt att försöka åtgärda det. Att du är missnöjd eller känner minskat förtroende är oftast inte tillräckligt för att du ska kunna neka företaget att försöka rätta till felet. Men är det uppenbart att företaget inte har rätt kompetens för att åtgärda felet kan du istället argumentera för att du ska få ett prisavdrag eller häva avtalet.

   I andra hand: att du får ett prisavdrag

   Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag. Ett annat alternativ är att felet inte behöver åtgärdas, men att du får ett prisavdrag för att resultatet är bristfälligt. Det kan till exempel bli aktuellt om resultatet är funktionsdugligt men har skönhetsfel som inte påverkar funktionaliteten.

   Innan du kan kräva ett prisavdrag måste du ha kontaktat företaget som utförde arbetet och gett dem chansen att lösa problemet. Se till att du kan bevisa att du har kontaktat företaget, till exempel genom att spara sms eller mejl.

   I tredje hand: att du får häva avtalet

   Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts. Du är inte skyldig att betala för tjänsten, och företaget är inte skyldigt att slutföra arbetet. I vissa situationer kan endast en del av avtalet hävas, till exempel om du har nytta av arbetet som har blivit utfört. Då kan du behöva betala företaget för det arbete som du har nytta av.

   Om avtalet hävs i sin helhet har företaget inte rätt till betalning. Däremot kan du behöva lämna tillbaka material, under förutsättning att det inte medför några stora besvär eller kostnader för dig.

    Fäll ihop

    Hur lång tid du har på dig att klaga på fel beror på vilken typ av tjänst du har köpt.

    Tre år för förvaringstjänster och arbete på lösa saker

    För den här typen av tjänster har du upp till tre år på dig att klaga på fel. Med förvaringstjänster menas till exempel när du betalar ett företag för att magasinera dina saker. Arbete på lösa saker kan bland annat vara reparations-, underhålls- och rengöringsarbeten. Några exempel är:

    • Service eller reparation av bil
    • Biltvätt
    • Reparation av diskmaskin
    • Omklädning av möbel
    Tio år för arbete på mark, byggnader och andra fasta saker

    Vid arbete på mark, byggnader och andra fasta saker har du rätt att klaga på fel i upp till tio år. Exempel på arbete på mark, byggnader och andra fasta saker är:

    • Renoveringsarbete
    • Målning
    • Golvläggning
    • Dränering
    • Takbyte
    • Borrning av vattenbrunn
    • Nedgrävning av fiber
    Klaga så fort du upptäcker felet

    Du måste klaga på felet inom rimlig tid från att du upptäckte felet. Klagar du inom två månader räknas det alltid som inom rimlig tid. Väntar du för länge med att klaga kan du förlora möjligheten att kräva att företaget ska rätta till felet.

     Fäll ihop

     Att tjänsten är felaktig ska inte medföra några extra kostnader för dig – det är företaget som ska stå för kostnaden att åtgärda felet samt eventuella merkostnader. Exempel på detta kan vara:

     • Inkomstförlust, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att titta på felet tillsammans med företaget
     • Kostnad för utlåtande från besiktningsman eller annan sakkunnig (om det behövs för att kunna bevisa felet)
     Du måste kunna bevisa dina kostnader

     Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ned på att klaga på felet. För att kunna få ersättning behöver du kunna visa underlag, till exempel kvitton, fakturor eller andra intyg, på vilka kostnader du har haft. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Vill du ha ersättning för inkomstförlust behöver du kunna styrka den med till exempel ett intyg från din arbetsgivare.

     Ställ skriftliga krav till företaget

     Kravet om ersättning riktar du direkt mot företaget. Gör det helst skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Skriv vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför.

     Om företaget inte vill ersätta dig för kostnaderna kan du gå vidare med ärendet för att få en bedömning. För att kunna göra det behöver du kunna visa att du har krävt att företaget ska ersätta dig för kostnaderna. Du behöver också kunna styrka kostnaderna med underlag. I steget "Om du vill få ärendet prövat" kan du läsa mer om hur du kan få en bedömning av ditt fall.

      Fäll ihop

      Enligt lag ska företaget åtgärda felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall, och beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få det åtgärdat. I vissa fall måste ett åtgärdande ske snabbt för att till exempel undvika att felet förvärras eller orsakar andra skador. Det kan också handla om att felet har stor påverkan i din vardag, till exempel att du inte får någon värme i bostaden eller kan använda vattnet.

      I andra fall kan det vara mindre akut att åtgärda felet. I vissa fall kan också säsongen göra att det inte går att åtgärda felet på en gång. Det kan till exempel vara olämpligt att måla om fasaden på vintern, vilket kan göra att du behöver vänta tills det är lämpligt att åtgärda felet.

      Om du tycker att det tar för lång tid för företaget att åtgärda felet kan du läsa vidare under steget "Vad gäller om du och företaget inte kommer överens?".

       Fäll ihop

       Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att kräva skadestånd av företaget om de orsakar skador i samband med att tjänsten utförs. Det kan handla om att föremålet för tjänsten skadas, till exempel när företaget du anlitat för att byta däck på bilen gör en repa i lacken. Det kan också handla om att företaget skadar något annat av din egendom, till exempel när företaget som du har anlitat för att reparera värmepumpen tappar ett verktyg som orsakar en skada på golvet.

       Skadestånd för att ersätta skadan

       Har företaget orsakat skador behöver du börja med att dokumentera skadan och därefter kontakta företaget för att kräva skadestånd. Skadeståndet kan till exempel vara den summa som det kostar att åtgärda skadan. Ibland har företaget som har orsakat skadan kompetens att åtgärda den. I ett sådant fall kan du behöva acceptera att företaget åtgärdar skadan istället för att ge dig ekonomisk ersättning.

       Tänk på att skadeståndet är menat att ersätta skadan. Du kan till exempel inte räkna med att få ersättning för något som gör att du hamnar i en bättre sits än du var i innan skadan. Skulle det till exempel vara så att du har fått en repa i parkettgolvet är det inte rimligt att du får hela golvet utbytt utan kostnad.

        Fäll ihop
        3

        När du upptäcker fel är det viktigt att så snart som möjligt kontakta företaget för att ge dem chansen att undersöka och åtgärda felet. Det är vanligt att företaget behöver komma ut och titta på felet för att kunna ta ställning till vad som orsakat felet och vad som behöver göras.

        Du behöver inte veta orsaken till felet när du kontaktar företaget, det viktiga är att du så snart som möjligt påpekar att du har upptäckt ett fel. Däremot kan du bli skyldig att ersätta företaget för undersökningen om det visar sig att felet inte är orsakat av deras arbete.

        OBS!

        Har företaget gjort fel ska de åtgärda felet utan kostnad för dig. Det innebär att företaget får stå för alla kostnader som är förknippade med att åtgärda felet – material, resor och arbete.

        Kontakta företaget skriftligen

        Det är alltid bra att ha skriftligt underlag som visar att du har kontaktat företaget för att klaga. Därför är det bra att skicka sms eller mejl. Då kan du också bifoga underlag, till exempel bilder, som visar felet. Väljer du att ringa företaget kan det vara bra att du efter samtalet sammanfattar vad du och företaget diskuterade, och skickar i ett mejl till företaget.

        Om företaget inte vill åtgärda felet

        Gå ned till steget "Vad gäller om du och företaget inte kommer överens?" för mer information om hur du kan gå vidare.

         4

         Finns det fel i arbetet har du enligt lag rätt att hålla inne med en del av eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig. Så länge arbetet är felaktigt har du rätt att hålla inne betalning även om företaget har skickat ut en faktura eller om ni har kommit överens om en viss tidpunkt för betalning.

         Så stor del av betalningen kan du hålla inne med

         Betalningen du håller inne med ska motsvara felen. I princip betyder det att du kan hålla inne med så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag för att åtgärda felen.

         Exempel: Om det skulle kosta dig 10 000 kronor att åtgärda felen och fakturan är på 20 000 kronor, innebär det att du betalar 10 000 kronor av fakturan.

         Det kan vara svårt att veta exakt hur stor summa som är rimlig att hålla inne med. Du behöver inte veta exakt utan kan hålla inne en summa med viss marginal, för att kunna vara säker på att du inte behöver betala något extra om hantverkaren som orsakat felet inte åtgärdar det. Ibland kan det också hjälpa att kontakta andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att åtgärda felet.

         Meddela företaget att du håller inne med betalning

         Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl eller ett sms. Har du fått en faktura behöver du bestrida (protestera mot) den. Det innebär att du förklarar att du inte kommer att betala fakturan och varför. Var tydlig med att det handlar om att det finns fel i arbetet och att du håller inne med betalningen på grund av det.

          Om det inte löser sig

          5

          Läs det alternativ som passar bäst in på din situation, utifrån varför företaget inte åtgärdar felet eller varför ni inte kommer överens. Hittar du inget alternativ som passar? Gå vidare ned till steget "Behöver du vägledning?".

           Om företaget inte håller med dig om att felet beror på deras arbete finns det några saker som du kan behöva göra för att komma vidare.

           Du behöver kunna visa att felet beror på företagets arbete

           För att du ska kunna kräva något av företaget behöver du kunna bevisa att felet beror på deras arbete. Om du inte själv tydligt kan visa felet genom bilder eller liknande kan du ibland behöva ta hjälp av en sakkunnig på området som får bedöma arbetet. Ibland kan det finnas flera möjliga förklaringar till varför ett fel har uppstått.

           Har du till exempel fått en vattenskada kan det finnas flera rimliga förklaringar till varför den har uppstått, även om du själv tror att den beror på rörmokarens arbete. I vissa lägen kan det dessutom krävas grundligare undersökningar för att se om det finns fel, till exempel om det finns misstänkta brister i fuktspärr eller rördragningar. Då kan du behöva ta hjälp av en besiktningsman som uttalar sig om bristerna.

           Se till att få skriftligt underlag på alla undersökningar och liknande, och spara det som bevis.

           Prova att kontakta företaget igen

           Om du tycker att du kan bevisa att företaget har gjort fel kan du prova att kontakta företaget ytterligare en gång innan du går vidare med ärendet. Har du till exempel fått underlag som bevisar felet kan du skicka en kopia till företaget. Tänk på att ta kontakt skriftligen, till exempel via mejl eller sms.

           Säger företaget fortfarande nej, eller inte svarar, kan du läsa vidare under steget "Om du behöver vägledning" eller ”Om du vill få ärendet prövat”.

            Fäll ihop

            Enligt lag ska företaget åtgärda felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall, och beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få det åtgärdat. I vissa fall måste ett åtgärdande ske snabbt för att till exempel undvika att felet förvärras eller orsakar skador. Det kan också handla om att felet har stor påverkan i din vardag.

            I andra fall kan det vara mindre akut att åtgärda felet. I vissa fall kan omständigheter som årstid göra att det inte går att åtgärda felet på en gång. Det kan till exempel vara olämpligt att måla om fasaden på vintern, vilket kan göra att du behöver vänta tills det är lämpligt att åtgärda felet.

            Möjlighet att vända dig till ett annat företag

            Om företaget inte åtgärdar felet inom skälig tid kan du överväga att vända dig till ett annat företag som får åtgärda felet.

            Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och förklara att du behöver vända dig till ett annat företag om felet inte kan åtgärdas inom kort. Har du hållit inne med betalning på grund av felet kan du samtidigt meddela att du tänker använda den summa som du har hållit inne med för att bekosta arbetet.

            Har du redan betalat för hela arbetet kan du istället meddela att du kommer att kräva ersättning för kostnaden för att ta in ett annat företag. Du har alltså möjlighet att anlita ett annat företag även om du redan har betalat för arbetet, men tänk på att du alltid är betalningsskyldig gentemot det nya företaget. Du får i efterhand kräva ersättning från det första företaget.

            OBS!

            Det är viktigt att du kan visa att du har klagat på att det tar för lång tid att ågärda felet innan du vänder dig till ett annat företag.

             Fäll ihop

             För att du ska kunna gå vidare med ärendet behöver du säkerställa några saker.

             Du har dokumenterat skadorna

             Du behöver kunna bevisa vilka skador som företaget har orsakat. Säkerställ att du till exempel har bilder som tydligt visar skadorna.

             Du har ställt krav till företaget

             Utöver att ha dokumenterat skadorna behöver du kunna visa att du har ställt krav på att företaget ska ersätta skadorna. Tänk alltså på att hålla kontakten med företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Går det att reparera skadorna kan det också vara bra att du kan visa någon form av underlag, till exempel en offert, som visar vad det kan kosta att utföra reparationerna.

             Har du både dokumenterat och ställt krav till företaget kan du gå vidare ned till steget "Om du vill få ärendet prövat".

              Fäll ihop
              6

              Välj alternativ utifrån vilket land företaget finns i. Är du osäker? Välj "Svenskt företag".

               Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller behöver diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende. Här hittar du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

               Kommunens konsumentvägledning

               De flesta kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

               Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

               Hallå konsument

               Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger konstnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

               Kontakta Hallå konsument

                Fäll ihop

                Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning av ECC Sverige. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

                Kontakta ECC Sverige

                För att få hjälp med ditt ärende behöver du säkerställa att du har klagat skriftligen till företaget. Till ECC Sverige behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med något systerkontor i ett annat land. Tänk på att behålla dina original och bara skicka kopior till ECC Sverige.

                Skicka ditt ärende via e-post till: ecc@konsumentverket.se

                E-postmeddelandet ska innehålla:

                • Ditt förnamn och efternamn och namnet på företaget du har handlat av
                • En beskrivning av problemet och hur du vill att företaget ska lösa det
                • Datum då du gjorde beställningen och datum då du tog emot den
                • Priset på varan/tjänsten och hur du betalade
                • Dokumentation som bevisning av ditt ärende
                 • Avtal/avtalsvillkor
                 • Skärmdumpar på annonser
                 • Faktura/kvitton på köp
                 • Reklamation eller ångerrättsmeddelande

                När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ett par veckor.

                OBS!
                ECC Sverige kan INTE:
                • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
                • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
                • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan har inlett ett rättsligt förfarande.
                • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
                Har du frågor?

                ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Om du behöver hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende kan du kontakta Hallå konsument.

                Kontakta Hallå konsument

                Fäll ihop
                7

                 Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

                 Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte har fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

                 Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
                 • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig
                 • Summan som du och företaget inte kommer överens om överstiger ARNs värdegräns
                 • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången

                 Till ARN:s webbplats för att göra en anmälan

                 Om du behöver hjälp med din anmälan

                 Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

                 Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

                 Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation kan du läsa mer om möjligheten att få tvisten avgjord av domstol under rubriken "Möjlighet att pröva tvisten i domstol" här nedan.

                 Fäll ihop

                 Om du har genomfört de tidigare stegen i den här processen, men du och företaget fortfarande har en tvist, har du möjlighet att ta tvisten till domstol.

                 Är du osäker på om du ska vända dig till domstol, eller om du behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. Om du överväger att anlita juridisk hjälp kan det vara en bra idé att först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns det så kallat rättsskydd, vilket betyder att försäkringen kan gå in och täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

                 Du ska vända dig till tingsrätten med din tvist. Till skillnad från att göra en anmälan till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

                 Vad kostar det?

                 För en tvist som rör ett krav under 23 800 kronor, ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 23 800 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

                 Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader, men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

                 Läs mer om hur det går till på Sveriges Domstolars webbplats

                  Fäll ihop

                  Källa: ECC SverigeKonsumentverket

                  Granskad: 27 april 2020

                  Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.