Garanti

En garanti innebär att företaget garanterar att varan eller tjänsten ska fungera under hela garantitiden. Men kom ihåg att du alltid har ett skydd av konsumentlagstiftningen. Du har tre års reklamationsrätt, även om garantitiden är kortare.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Tänk på det här

  • Det är upp till företaget att erbjuda garanti eller inte.

  • Du ska få skriftlig information om vad garantin innebär.

  • Du har enligt lag alltid rätt att klaga på fel i varan eller tjänsten. Reklamationsrätten gäller minst i tre år och har ingen koppling till garanti.

Välj vad du vill läsa mer om

En garanti är ett löfte från företaget att det du köper ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti och företaget bestämmer självt hur reglerna för garantin ser ut. För att du som konsument ska kunna använda garantin behöver du bevisa att det är fel på varan eller tjänsten.

Garanti på en vara

Företaget ansvarar för att åtgärda felet enligt de villkor som gäller för garantin. Under garantitiden förutsätts det att alla fel på varan som täcks av garantin är ursprungliga. Att ett fel är ursprungligt betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig senare. Fel som inte är ursprungliga kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse.

Eftersom företaget har bevisbördan under hela garantitiden kan en garanti ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen. Enligt konsumentköplagen ligger bevisbördan på företaget de första sex månaderna. Efter sex månader är det du som måste bevisa att ett fel på en vara är ursprungligt. Men har du en garanti är det alltså företaget som har bevisbördan under hela garantitiden och inte bara under de första sex månaderna.

Garanti på en tjänst

Företaget ansvarar för att åtgärda felet enligt de villkor som gäller för garantin. Har tjänsten utförts på ett felaktigt sätt ska företaget rätta till felet kostnadsfritt under garantitiden.

Eftersom företaget har bevisbördan under hela garantitiden kan en garanti ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen. Enligt konsumenttjänstlagen ligger bevisbördan alltid på dig. Men har du en garanti är det alltså företaget som har bevisbördan under hela garantitiden.

Företaget ska ge dig skriftlig information om vad garantin innehåller, vad den omfattar, vad som krävs för att du ska kunna använda garantin samt att dina rättigheter enligt lag inte påverkas.

Om en vara du har garanti på går sönder, eller är felaktig på något annat sätt, ska du vända dig till företaget du har köpt varan av. Har du köpt en tjänst ska du vända dig till företaget du har anlitat för att utföra tjänsten. Under garantitiden har du rätt att kräva samma åtgärder som du har rätt till enligt konsumentlagstiftningen.

Om ett fel på varan eller tjänsten omfattas av garantin ska det åtgärdas utan kostnad för dig. Du har även rätt att få ersättning för merkostnader du har fått på grund av felet. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget. Om ett företag tar betalt för en garantiåtgärd kan du anmäla företaget till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplatsExtern länk

För att företaget ska slippa stå för garantin måste det bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan eller tjänsten. Du är till exempel ansvarig för fel på varan eller tjänsten om:

  • det har skett en olycka efter att du har fått varan
  • du har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt
  • du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar
  • felet beror på normalt slitage.

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker som ibland blandas ihop. Garanti är frivilligt för ett företag att lämna men du har alltid reklamationsrätt enligt konsumentlagstiftningen i tre år. Rätten att reklamera en felaktig vara enligt lagen finns alltså i tre års tid, vare sig du har garanti på din vara eller inte. Har du köpt en tjänst har du rätt att reklamera i tre eller tio år, beroende på vad det är för typ av tjänst du har köpt.

Om du till exempel har en garanti på en vara i två år och din vara går sönder efter det kan du reklamera varan i ett år till eftersom du har lagstadgad reklamationsrätt i tre år från inköpsdatumet.

Läs mer om att reklamera

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 29 maj 2020

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.