Garanti – vad är garanti och när gäller det?

Lättläst
Teckenspråk

En garanti innebär att företaget garanterar att varan eller tjänsten ska fungera under en viss tid. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti. Företaget bestämmer självt reglerna för garantin. Men kom ihåg att du alltid har rätt att reklamera fel på varor i tre år, även om garantitiden är kortare.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Garanti – vad gäller?

 • Det är frivilligt för företaget att erbjuda garanti.

 • Du ska få skriftlig information om vad garantin innebär.

 • Du har enligt lag alltid rätt att reklamera, alltså att klaga på fel i varan eller tjänsten. Reklamationsrätten gäller minst i tre år och har ingen koppling till garanti.

Mer om garanti

En garanti är ett löfte att det du köper ska fungera under en viss tid. Garantin kan lämnas av företaget du köpt varan eller tjänsten av eller av någon annan part, till exempel tillverkaren. Det är frivilligt för ett företag att lämna en garanti och företaget bestämmer självt reglerna för garantin.

Garanti på en vara

Företaget ansvarar för att åtgärda felet enligt de villkor som gäller för garantin. Under garantitiden förutsätts det att alla fel på varan som täcks av garantin är ursprungliga.

Att ett fel är ursprungligt betyder att felet fanns redan när du köpte varan. Ett fel kan vara ursprungligt även om det visar sig senare. Fel som inte är ursprungliga kan till exempel vara fel som beror på vanvård, onormal användning (handhavandefel) eller en olyckshändelse.

Eftersom företaget har bevisbördan under hela garantitiden kan en garanti ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen.

Garanti på en tjänst

Företaget ansvarar för att åtgärda felet enligt de villkor som gäller för garantin. Har tjänsten utförts på ett felaktigt sätt ska företaget rätta till felet kostnadsfritt under garantitiden.

Eftersom företaget har bevisbördan under garantitiden kan en garanti ge dig bättre rättigheter än de du har enligt konsumentlagstiftningen. Enligt konsumenttjänstlagen ligger bevisbördan alltid på dig. Men har du en garanti är det alltså företaget som har bevisbördan under hela garantitiden.

Företaget ska ge dig skriftlig information om:

 • vad garantin innehåller
 • vad den omfattar
 • vad som krävs för att du ska kunna använda garantin
 • att dina rättigheter enligt lag inte påverkas.

Om din vara med garanti på går sönder, eller är felaktig, kan du vända dig till företaget du köpt varan av eller till den som gett garantin för att klaga. Har du köpt en tjänst är det alltid företaget du anlitat som du ska vända dig till.

Under garantitiden kan du som regel ställa kräva samma åtgärder från företaget som ger garantin som du har rätt till enligt reklamationsrätten i konsumentlagstiftningen. Undantaget är om du köpt en vara och det är tillverkaren av varan som gett garantin. Då är det lagning eller utbyte av vara du kan kräva av tillverkaren. Skulle prisavdrag eller hävning bli aktuellt är det till företaget du köpt varan av du får vända dig till med dina krav.

Mer om reklamationsrätten

Omfattas felet på varan eller tjänsten av garantin ska företaget åtgärda felet utan kostnad för dig. Du har även rätt att få ersättning för merkostnader du fått på grund av felet. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget.

Tar ett företag betalt för en garantiåtgärd kan du anmäla företaget till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

För att en garanti inte ska gälla måste företaget bevisa att det är du som ansvarar för felet på varan eller tjänsten. Du är till exempel ansvarig för fel på varan eller tjänsten om:

 • det skett en olycka efter att du fått varan
 • du vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt
 • du struntat i skötsel- och serviceanvisningar
 • felet beror på normalt slitage.
Köp gjorda efter 1 maj 2022

Om ett företag marknadsför sin garanti med bättre villkor än garantibeviset du får vid köpet, gäller ändå de marknadsförda villkoren. Men det gäller inte om företaget hunnit ändra marknadsföringen före köpet så de motsvarar villkoren i ditt garantibevis.

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker som ibland blandas ihop. En garanti innebär att företaget garanterar att varan eller tjänsten ska fungera under en viss tid. Garanti är frivilligt för företag att lämna.

Reklamationsrätt betyder att du har rätt att klaga på fel i en vara eller tjänst du köpt. Detta är inte frivilligt för företagen, utan står i lagen. Du har rätt att reklamera en felaktig vara i tre år, oavsett om du har garanti eller inte. Har du köpt en tjänst har du rätt att reklamera i tre eller tio år, beroende på vilken typ av tjänst du köpt.

Om du till exempel har en garanti på en vara i två år och varan går sönder efter det kan du reklamera varan i ett år till, eftersom du har reklamationsrätt i tre år enligt konsumentköplagen.

Mer om att reklamera

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Det är inte säkert att en ursprunglig garanti följer med varan när du köper den av en annan privatperson. Det kan vara så att endast personen som köpt varan från företaget kan använda garantin. Om garantin följer med till den nya ägaren eller inte beror på vad garantivillkoren säger.

För att veta vad som gäller måste du alltså läsa garantivillkoren. Har du inte tillgång till villkoren kan fråga företaget som sålde varan ursprungligen om du kan få dem.

Har säljaren lovat dig en garanti och företaget säger nej är det till säljaren du får ställa dina krav.

Konsumentköplagen gäller inte vid köp mellan privatpersoner.

Mer om dina rättigheter när du köper av en privatperson

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 18 december 2023

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.