Köpa av privatperson – vad gäller?

När du köper något av en privatperson har du inte samma skydd som när du handlar av ett företag. Det är köplagen som gäller, men lagen är inte tvingande. Det betyder att du och säljaren kan skriva ett eget avtal och göra en egen överenskommelse som gäller över köplagen.

Tänk på det här vid privatköp

  • Undersök varan noga innan du köper den om du har möjlighet. Det kan vara svårt att klaga på ett fel som du borde ha upptäckt genom att undersöka varan. 

  • Du kan ha rätt att reklamera en vara till säljaren även om säljaren har friskrivit sig från ansvar för fel.

Det här gäller för dig som köpare

Det är vanligt att begagnade varor säljs med formuleringen ”befintligt skick” eller liknande uttryck. Då kan du inte räkna med att varan är felfri. Men även om varan säljs i befintligt skick kan du ha rätt att klaga på den.

När du köper något av en privatperson är det bra att själv undersöka och kontrollera varan. Det är svårt för dig att klaga på ett fel som du borde ha upptäckt om du hade undersökt varan innan du köpte den.

Du har sämre skydd när du köper en vara av en privatperson än av ett företag. Konsumentlagstiftningen gäller inte för privatköp. Istället är det köplagen som gäller. Köplagen är inte tvingande. Det betyder att du och säljaren kan skriva ett eget avtal, eller göra en överenskommelse, som gäller över lagen.

Men även om ditt skydd är sämre vid privatköp kan du ha rätt att klaga på varan om den är trasig eller felaktig. Det gäller även om säljaren har sålt den i ”befintligt skick” eller med liknande formulering.

Varan kan ses som felaktig om:

  • varan inte är som säljaren informerat dig
  • varan är i mycket sämre skick än du kunnat förutsätta, till exempel utifrån varans pris
  • säljaren har låtit bli att berätta för dig om något allvarligt fel på varan som säljaren kände till.

Om varan är felaktig har du rätt att ställa krav på säljaren.

  • När det är fel på en vara har säljaren i första hand rätt att reparera varan eller ge dig en likvärdig vara istället för den felaktiga.
  • Om det inte är möjligt att åtgärda felet eller ge dig en likvärdig kan du kräva att få ett prisavdrag. Prisavdraget ska motsvara vad det kostar att få felet åtgärdat.
  • Om inte heller ett prisavdrag är aktuellt kan du kräva att få häva köpet. Det innebär att du får lämna tillbaka varan till säljaren och att du får tillbaka pengarna.
  • Du kan också kräva skadestånd från säljaren om du kan bevisa att du har fått merkostnader på grund av felet. Du måste i så fall kunna bevisa vilka kostnader du haft och att de kostnaderna har en direkt koppling till felet.

Kontakta säljaren om det är fel på varan och du vill reklamera den. Förklara varför du anser att varan är felaktig och vilka krav du har på säljaren. Det är bra att klaga skriftligen så du har bevis. Du kan till exempel skicka e-post eller sms.

I vissa fall säljs varor med en garanti. Det är inte säkert att en ursprunglig garanti följer med varan när du köper den av en annan privatperson. Det kan vara så att endast personen som har köpt varan från företaget kan använda garantin. Om garantin följer med till den nya ägaren eller inte beror på vad garantivillkoren säger.

För att veta vad som gäller måste du alltså läsa garantivillkoren. Om du inte har tillgång till villkoren kan du vända dig till företaget som sålde varan.

Har säljaren lovat dig en garanti och företaget säger nej är det till säljaren du får ställa dina krav.

Du har ingen ångerrätt enligt lag när du köper något av en privatperson. För att du ska ha ångerrätt måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet.

Ansvaret för varan går över från säljaren till köparen när varan är avlämnad. När en vara anses vara avlämnad beror på hur varan kommer till dig.

Om du hämtar varan

Om du hämtar varan hos säljaren, eller på en plats ni kommit överens om, går ansvaret för varan över till dig när du hämtat den.

Om säljaren transporterar varan till dig

Om säljaren transporterar varan till dig av säljaren är varan avlämnad först när den överlämnas till dig. Du tar då över ansvaret för varan.

Om varan skickas med ett transportföretag

När transporten sker med hjälp av ett transportföretag anses varan avlämnad till dig när säljaren lämnar den till transportören. Om varan skadas eller försvinner under transporten kan det tyvärr ofta vara svårt att få någon ersättning.

Eftersom du inte har något avtal med transportören kan du inte heller klaga och ställa krav på transportören. Och eftersom säljaren lämnat över varan till transportören är inte säljaren längre ansvarig för varan. Prova att ta kontakt både med transportören och säljaren och se om det går att lösa situationen. Om inte transportören vill hjälpa dig får du fråga säljaren om säljaren kan reklamera till transportören. Om ingen av dem vill göra något blir det tyvärr svårt för dig att göra något.

När en vara lämnas till ett transportföretag och transporten sker inom samma ort sker avlämnandet först när varan har överlämnats till dig. Säljaren ansvarar då för eventuella transportskador och får kräva ersättning från transportföretaget.

Enligt köplagen har både köpare och säljare en så kallad vårdplikt. Det betyder att säljaren ska ta hand om varan åt dig om du inte hämtar den i tid. Detsamma gäller om du fått varan, men av någon anledning ska lämna tillbaka den. Tills dess ska du ta hand om varan åt säljaren.

Har du betalat för en vara men inte fått den, kan det vara fråga om bedrägeri. Börja med att kontakta säljaren och efterfråga din vara eller pengarna tillbaka. Hjälper inte det bör du göra en anmälan till polisen.

Om bedrägeri på Polisens webbplats

Eftersom konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner kan Konsumentverkets vägledare bara ge grundläggande information om dina rättigheter och skyldigheter.

Behöver du djupare information eller vill diskutera ditt enskilda fall? Då kan du behöva vända dig till någon kunnig på området, till exempel en jurist.

Hamnar du och säljaren i en tvist ni inte kan lösa är det en domstol, i första hand tingsrätten, som kan pröva tvisten.

I ett sådant läge kan det vara värt att kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa dig att reda ut vilka krav du kan ställa och vilka möjligheter du har. Du kan kolla om du har något rättsskydd via ditt försäkringsbolag. Ibland kan rättsskyddet i försäkringen täcka vissa kostnader för exempelvis juridiskt ombud.

Mer om tvistlösning i domstol

Källa: Konsumentverket

Granskad: 2 februari 2023