Köpa av privatperson

Lyssna

När du köper något av en privatperson, på till exempel Blocket eller Tradera, har du inte samma skydd som när du handlar av ett företag. Det är köplagen som gäller men den är inte tvingande. Det betyder att du och säljaren kan skriva ett eget avtal göra en egen överenskommelse som gäller över lagen.

Tänk på det här

  • Undersök varan noga innan du köper den om du har möjlighet. Det kan vara svårt att klaga på ett fel som du borde ha upptäckt genom att undersöka varan. 

  • Du kan ha rätt att reklamera en vara till säljaren även som säljaren har friskrivit sig från ansvar för fel.

Det här gäller för dig som köpare

Det är vanligt att begagnade varor säljs med formuleringen ”befintligt skick” eller något liknande uttryck. Då kan du som köpare inte räkna med att varan är felfri. Men även om varan säljs i befintligt skick kan du ha rätt att klaga på den. Läs mer om din rätt att klaga på fel under rubriken "Fel på varan" här nedanför.

När du köper något av en privatperson är det bra att själv undersöka och kontrollera varan. Det är svårt för dig att klaga på ett fel som du borde ha upptäckt om du hade undersökt varan innan du köpte den.

Du har sämre skydd när du köper en vara av en privatperson än av ett företag. Konsumentlagstiftningen gäller inte för privatköp. I stället är det köplagen som gäller. Köplagen är inte tvingande. Det betyder att du och säljaren kan skriva ett eget avtal, eller göra en överenskommelse, som gäller över lagen.

Men även om ditt skydd är sämre vid privatköp så kan du ha rätt att klaga på varan om den är trasig eller felaktig på något sätt. Det gäller även om säljaren har sålt den i ”befintligt skick” eller med någon liknande formulering.

Varan kan ses som felaktig om det är på något av följande sätt:

  • Varan är inte som säljaren har informerat dig.
  • Varan är i mycket sämre skick än du kunnat förutsätta, till exempel utifrån varans pris.
  • Säljaren har låtit bli att berätta för dig om något allvarligt fel på varan som säljaren kände till.

Om varan är felaktig på något av de sätten har du rätt att ställa krav på säljaren.

  • I första hand kan du kräva att säljaren åtgärdar felet, till exempel genom en reparation.
  • Om det inte är möjligt att åtgärda att felet kan du kräva att få ett prisavdrag. Prisavdraget ska motsvara vad det kostar dig att få felet åtgärdat.
  • Om varken en reparation eller ett prisavdrag är aktuellt kan du kräva att få häva köpet. Det innebär att du får lämna tillbaka varan till säljaren och att du får tillbaka de pengarna som du har betalat.
  • Du kan också kräva skadestånd från säljaren om du kan bevisa att du har fått merkostnader på grund av felet. Du måste i så fall kunna bevisa vilka kostnader du har haft, samt att de kostnaderna har en direkt koppling till felet.

Om det är fel på varan och du vill reklamera den ska du vända till säljaren och förklara varför du anser att varan är felaktig och vilka krav du har på säljaren. Det är bra att du gör det skriftligt så att du har kvar bevis på din reklamation. Du kan till exempel skicka e-post eller sms till säljaren

Du har ingen ångerrätt enligt lag när du köper något av en privatperson. För att du ska ha ångerrätt måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet.

Ansvaret för varan går över från säljaren till köparen när varan är avlämnad. När en vara anses vara avlämnad beror på hur varan kommer till dig.

Om du hämtar varan

Om du hämtar en vara hos säljaren, eller på en annan plats ni har kommit överens om, går ansvaret för varan över till dig när du har hämtat den.

Om säljaren transporterar varan till dig

Om en vara transporteras till dig av säljaren är varan avlämnad först när den överlämnas till dig. Du tar då över ansvaret för varan.

Om varan skickas med ett transportföretag

När transporten sker med hjälp av ett transportföretag anses varan avlämnad till dig när säljaren lämnar den till transportören. Om varan skadas eller försvinner under transporten kan det tyvärr ofta vara svårt att få någon ersättning.

Eftersom du inte har något avtal med transportören så kan du inte heller klaga och ställa krav på transportören, och eftersom säljaren har lämnat över varan till transportören är inte säljaren ansvarig för varan längre. I ett sådant läge får du prova att ta kontakt både med transportören och säljaren och se om det går att lösa situationen. Om inte transportören vill hjälpa dig så får du fråga säljaren om säljaren kan reklamera till transportören. Om varken transportören eller säljaren vill göra någonting åt den försvunna eller skadade varan så blir det tyvärr svårt för dig att göra någonting.

När en vara lämnas till ett transportföretag och transporten sker inom samma ort sker avlämnandet först när varan har överlämnats till dig. Säljaren ansvarar då för eventuella transportskador och får kräva ersättning från transportföretaget.

Det finns en bestämmelse i köplagen om att både köpare och säljare har så kallad vårdplikt. Det betyder att säljaren ska ta hand om varan åt dig om du inte hämtar den i tid. Detsamma gäller om du har fått varan, men av någon anledning ska lämna tillbaka den till säljaren. Tills detta sker ska du ta hand om varan åt säljaren.

Har du betalat för en vara men inte fått den, kan det vara fråga om bedrägeri. Börja med att kontakta säljaren och efterfråga din vara eller pengarna tillbaka. Hjälper inte det bör du göra en anmälan till polisen.

Läs mer om bedrägeri på Polisens webbplats

Eftersom konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner kan Hallå konsument bara ge grundläggande information om dina rättigheter och skyldigheter.

Behöver du djupare informationen eller vill diskutera ditt enskilda fall kan du behöva vända dig till någon som är kunnig på området, till exempel en jurist.

Om du och säljaren hamnar i en tvist som ni inte kan lösa är det en domstol, i första hand tingsrätt, som kan pröva tvisten mellan dig och säljaren.

I ett sådant läge kan det vara värt att kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa dig att reda ut vilka krav du kan ställa och vilka möjligheter du har. Innan du gör det kan det vara värt att kolla upp om du har något rättsskydd via ditt försäkringsbolag. Ibland kan rättsskyddet i försäkringen täcka vissa kostnader för exempelvis juridiskt ombud.

Läs mer om tvistlösning i domstol

Källa: Konsumentverket

Granskad: 8 februari 2022