Köp mellan privatpersoner

När du köper av eller säljer till en annan privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Det betyder att du inte har samma skydd som när du handlar av ett företag. Men trots det kan en köpare ha rätt att klaga på en felaktig vara.

Köpa av privatperson

Vad som gäller när du handlar av en privatperson.

Sälja till privatperson

Vad som gäller när du säljer till en annan privatperson.