Sälja till privatperson

Lyssna

När du som privatperson säljer något till en annan privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Istället är det köplagen som gäller men den är inte tvingande. Det betyder att du och köparen kan göra en egen överenskommelse som gäller över lagen.

Tänk på det här

  • Även om du friskriver dig från ansvar för fel på det du säljer så kan köparen ha rätt att klaga och reklamera varan.

  • Du måste informera köparen om eventuella fel på varan.

Välj vad du vill läsa mer om

Det är vanligt att begagnade varor säljs med formuleringen "befintligt skick" eller något liknande uttryck. Om du säljer en vara i "befintligt skick" kan köparen inte räkna med att varan är felfri. Men även om varan säljs i befintligt skick kan köparen ha rätt att klaga på den. Läs mer om när en köpare kan ha rätt att klaga på fel under rubriken "Fel på varan" nedanför.

Konsumentlagstiftningen gäller inte för privatköp. I stället är det köplagen som gäller. Köplagen är inte tvingande. Det betyder att du och köparen kan skriva ett eget avtal, eller göra en överenskommelse, som gäller över lagen.

Men även om skyddet är sämre vid privatköp så kan en köpare ha rätt att klaga på varan om den är trasig eller felaktig på något sätt. Det gäller även om du har sålt den i ”befintligt skick” eller med någon liknande formulering.

Varan kan ses som felaktig om det är på något av följande sätt.

  • Varan är inte som du har sagt.
  • Varan är i mycket sämre skick än köparen kunnat förutsätta, till exempel utifrån varans pris.
  • Du har låtit bli att informera köparen om något allvarligt fel på varan som du kände till.

Om varan är felaktig på något av de sätten har köparen rätt att ställa krav på dig.

  • I första hand kan köparen kräva att du ska åtgärda felet, till exempel genom en reparation.
  • Om det inte är möjligt att åtgärda att felet kan köparen kräva att få ett prisavdrag. Prisavdraget ska motsvara vad det kostar köparen att få felet åtgärdat.
  • Om varken en reparation eller ett prisavdrag är aktuellt kan köparen kräva att få häva köpet. Det innebär att du får lämna tillbaka pengarna till köparen och att du får tillbaka varan.
  • Köparen kan också kräva skadestånd från dig om köparen kan bevisa att hen har fått merkostnader på grund av felet. Köparen måste i så fall kunna bevisa vilka kostnader hen har haft, samt att de kostnaderna har en direkt koppling till felet.

Det finns ingen ångerrätt enligt lag vid köp mellan privatpersoner. För att det ska finnas ångerrätt måste du och köparen ha kommit överens om det innan köpet.

Ansvaret för varan går över från dig till köparen när varan är avlämnad. När en vara anses vara avlämnad beror på hur varan transporteras.

Om köparen hämtar varan

Om köparen hämtar varan hos dig, eller på en annan plats ni har kommit överens om, går ansvaret för varan över till köparen när hen har hämtat den.

Om säljaren transporterar varan till köparen

Om en vara transporteras till köparen av dig är varan avlämnad först när den överlämnas till köparen. Köparen tar då över ansvaret för varan.

Om varan skickas med ett transportföretag

Om transporten sker med hjälp av ett transportföretag anses varan avlämnad till köparen när du lämnar den till transportören. Om en vara skadas under transporten är det inte ditt ansvar. Då får köparen kräva ersättning från transportföretaget.

När en vara lämnas till ett transportföretag och transporten sker inom samma ort sker avlämnandet först när varan har överlämnats till köparen. Då är det du som säljare som ansvarar för eventuella transportskador och får kräva ersättning från transportföretaget.

Det finns en bestämmelse i köplagen om att både köpare och säljare har så kallad vårdplikt. Det innebär att om en vara inte hämtas i tid av köparen ska du som säljare ta hand om varan åt köparen. Detsamma gäller om köparen har fått varan, men av någon anledning ska lämna tillbaka den till dig. Tills detta sker ska köparen ta hand om varan åt dig.

Om du och köparen hamnar i en tvist som ni inte kan lösa är det en domstol, i första hand tingsrätt, som kan pröva tvisten mellan dig och köparen.

I ett sådant läge kan det vara värt att kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa dig att reda ut vilka möjligheter du har. Innan du gör det kan det vara värt att kolla upp om du har något rättsskydd via ditt försäkringsbolag. Ibland kan rättsskyddet i försäkringen täcka vissa kostnader för exempelvis juridiskt ombud.

Läs mer om tvistlösning i domstol

Eftersom konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner kan Hallå konsument bara ge grundläggande information om dina rättigheter och skyldigheter.

Behöver du djupare information eller vill diskutera ditt enskilda fall kan du behöva vända dig till någon som är kunnig på området, till exempel en jurist.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 2 februari 2023