Köp mellan privatpersoner

När du köper av eller säljer till en annan privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Det betyder att du inte har samma skydd som när du handlar av ett företag. Men trots det kan en köpare ha rätt att klaga på en felaktig vara.

Kort om privatköp

  • När du köper något av, eller säljer något till, en annan privatperson gäller köplagen. Köplagen ger inte en köpare lika bra skydd som konsumentlagstiftningen.

  • Köplagen är inte tvingande. Det betyder att en köpare och en säljare kan skriva ett avtal som gäller i stället för lagen. Detsamma gäller saker som en köpare och en säljare kommer överens om i till exempel sms eller mejl.

Välj vad du vill läsa mer om

Välj detta alternativ om du:

  • har köpt något som var trasigt eller gick sönder

  • ångrar ditt köp

  • vill veta vem som är ansvarig för varan under transporten

  • vill veta vad som menas med befintligt skick.

Till information om att köpa av privatperson

Välj detta alternativ om:

  • köparen klagar på varan och hävdar att du är ansvarig

  • du vill veta vem som är ansvarig för varan under transporten

  • du vill veta vad som menas med befintligt skick.

Till information om att sälja till privatperson