Fel i bilannons – när bilen inte är som i annonsen

Skrev bilhandlaren något i annonsen som inte stämmer? Ta reda på vad du kan kräva när bilhandlaren skrivit fel i en bilannons eller på något sätt lämnat felaktig information om bilen.

Enligt konsumentköplagen kan du klaga till företaget om:

 • informationen du fått om bilen inte stämmer, och bilhandlaren inte rättat informationen i samband med köpet
 • du klagar på felet inom två månader från att du upptäckte felet

Så klagar du på felet

1

All information utgår från dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

  Du har rätt att klaga om du fått felaktig information om bilen. Ett exempel är om det står i annonsen att bilen har bluetooth, men sedan inte har det. Då ska bilhandlaren rätta till felet kostnadsfritt.

  Ingen rätt att klaga om bilhandlaren rättat sig innan köpet

  Upptäcker bilhandlaren att den gett fel information och rättar till det innan köpet behöver de inte ta ansvar för felet. Kanske har de rättat till annonsen, meddelat dig att det stod fel eller skrivit rätt uppgifter i köpekontraktet istället?

  Hur du visar att du fått felaktig information

  Du behöver kunna bevisa att bilen är felaktig i förhållande till informationen du fick. Bevis kan till exempel vara att du kan visa annonsen, köpekontraktet eller att bilhandlaren erkänt felet.

  Om bilhandlaren friskrivit sig

  Ibland reserverar sig bilhandlare för felskrivningar i annonsen. Men det spelar ingen roll. Har du fått fel information i en bilannons ska bilhandlaren rätta till felet kostnadsfritt.

   Fäll ihop

   Konsumentköplagen styr vad du kan kräva av bilhandlaren.

   I första hand: att bilhandlaren åtgärdar felet

   Du kan kräva att bilhandlaren rättar till felet. Det kan till exempel vara att komplettera bilen med en funktion som saknas. Ett alternativ är att bilhandlaren ger dig en annan, likvärdig bil.

   Vill bilhandlaren försöka åtgärda felet har de oftast rätt att göra det. Det brukar vara den mest kostnadseffektiva lösningen. Men bilhandlaren ska åtgärda felet inom rimlig tid och utan kostnad för dig.

   I andra hand: att du får ett prisavdrag

   Om bilhandlaren inte kan rätta till felet kan ett prisavdrag bli aktuellt. Prisavdraget ska antingen:

   • motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag, eller
   • motsvara värdet på felet (det kan till exempel handla om att jämföra bilens värde med och utan felet).
   I tredje hand: att du får häva köpet

   Är felet är stort och allvarligt? Eller har bilhandlaren försökt rätta till felet flera gånger utan att lyckas? Då har du rätt att få häva köpet. En hävning betyder att köpet återgår. Du lämnar alltså tillbaka bilen och får pengarna tillbaka.

    Fäll ihop
    Lånebil

    Måste du ha en bil under tiden bilen åtgärdas bör bilhandlaren erbjuda dig en lånebil. Får du ingen lånebil kan du ha rätt till ersättning för att till exempel åka kollektivt eller hyra en bil. Tänk på att det är ditt ansvar att begränsa kostnaderna.

    Extra kostnader

    Får du kostnader på grund av felet kan du ha möjlighet att få ersättning för dessa. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ner på att klaga.

    För att få ersättning behöver du visa underlag på vilka kostnader du haft. Det kan vara kvitton, fakturor eller andra intyg.

    Exempel på kostnader som kan uppstå i samband med fel
    • Kostnader för att du har tvingats köra till bilhandlaren eller verkstaden.
    • Kostnader för alternativ transport, till exempel buss eller tåg.
    • Inkomstförlust, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att hämta bilen.
     Fäll ihop

     Enligt lagen ska bilhandlaren åtgärda felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid behöver bedömas från fall till fall. Det beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få bilen åtgärdad. Du kan behöva räkna med någon eller några veckors åtgärdstid. Har du blivit erbjuden en lånebil kan en längre tid vara okej.

     Hur många reparationsförsök ska bilhandlaren få?

     Normalt har bilhandlaren två försök på sig att åtgärda samma fel. Har bilhandlaren inte kunnat åtgärda felet trots flera försök har du rätt att kräva att köpet hävs. En hävning betyder att köpet återgår. Då lämnar du tillbaka bilen och får pengarna tillbaka.

      Fäll ihop
      2

      När du upptäcker fel är det viktigt att du så snart som möjligt klagar till företaget du köpte bilen av. Var tydlig med vad i annonsen eller informationen om bilen som inte stämmer.

      Ta skriftlig kontakt

      Det är bra att klaga skriftligen, till exempel via sms eller mejl.

      Om du väljer att ringa till bilhandlaren kan ett alternativ vara att du efter samtalet sammanfattar vad ni har diskuterat och skickar i ett mejl till bilhandlaren. Eller så kan du spela in samtalet med bilhandlaren. Det är tillåtet så länge du själv deltar i samtalet.

      Spara underlag

      Spara underlag som visar felet och att du har klagat till bilhandlaren. Spara annonsen eller annan information som visar hur bilhandlaren beskrev bilen innan köpet. Det är viktigt att ha om du och bilhandlaren inte kommer överens.

       Om det inte löser sig

       3

       Välj det alternativ som passar bäst in på din situation. Hittar du inget alternativ som passar? Läs vidare under "Behöver du vägledning?".

        Enligt lag ska bilhandlaren åtgärda felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid behöver bedömas från fall till fall. Det beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få bilen åtgärdad. Du kan behöva räkna med någon eller några veckors tid. Har du blivit erbjuden en lånebil kan en längre reparationstid vara okej.

        Om bilen inte åtgärdas inom skälig tid

        Om bilen inte åtgärdas inom skälig tid kan du ha rätt till ett prisavdrag eller hävning. Prisavdraget ska motsvara vad det skulle kosta att åtgärda felet hos en annan verkstad eller felets värde. Hävning innebär att du lämnar tillbaka bilen och får pengarna tillbaka.

        Kontakta bilhandlaren igen

        Kontakta bilhandlaren skriftligen, till exempel via mejl. Förklara att du tycker att åtgärden tar för lång tid och att du vill veta när bilen kommer vara klar. Du kan också ge bilhandlaren en rimlig tid inom vilken de ska ha åtgärdat bilen. Framför också vilka krav du har om bilen inte åtgärdas.

         Fäll ihop

         Säger bilhandlaren att de inte behöver åtgärda felet? Kontakta bilhandlaren en sista gång. Upplys dem igen om att de ansvarar för alla felskrivningar som inte har blivit rättade innan köpet. Meddela också att du vill ha ett prisavdrag eller häva köpet om de inte rättar till felet.

         Skicka med de underlag som stärker ditt klagomål. Det kan vara annonsen, köpekontraktet eller att bilhandlaren erkänt felet. Om det behövs kan bilder eller ett utlåtande från en oberoende verkstad också vara bra.

          Fäll ihop
          4

          Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller vill diskutera hur du kommer vidare med ditt ärende? Då kan du kontakta kommunens konsumentvägledning eller Konsumentverkets vägledning.

          Kommunens konsumentvägledning

          Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

          Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

          Konsumentverkets vägledning

          Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

          Kontakta Konsumentverkets vägledning

           5

            Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

            Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte har fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

            Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
            • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
            • Summan som du och företaget inte kommer överens om är 1000 kronor eller mer.
            • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

            Gör en anmälan på ARN:s webbplats

            Om du behöver hjälp med din anmälan

            Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

            Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

            Om ARN inte kan pröva ditt ärende

            Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation kan du läsa mer om möjligheten att få tvisten avgjord av domstol nedan.

            Fäll ihop

            Om du gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget, kan du ta tvisten till domstol. Då vänder du dig till tingsrätten. Till skillnad från att anmäla till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

            Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. När du funderar på att anlita juridisk hjälp kan du först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det betyder att försäkringen kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

            Vad kostar det?

            För en tvist som rör ett krav under 28 650 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2024), ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 28 650 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

            Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader. Men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

            Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

             Fäll ihop

             Fick du svar på din fråga?

             Källa: Konsumentverket

             Granskad: 4 mars 2024