Fel på bil du köpt av privatperson

Är det fel på en bil du köpt av en privatperson har du inte samma rättigheter som när du köper från ett företag. Men du har ändå rätt att klaga. I första hand gäller det du och säljaren kommit överens om. I andra hand gäller köplagen.

Tänk på det här

 • I första hand gäller det du och säljaren har kommit överens om kring köpet. Har ni inte kommit överens om något särskilt gäller reglerna i köplagen.  

 • Köplagen ger ett sämre skydd än konsumentköplagen, det vill säga den lag som gäller om du köper en bil av ett företag.  

 • Du kan inte klaga på fel som du kände till innan du köpte bilen. Du kan heller inte klaga på fel som du själv har orsakat genom din körning eller liknande. 

Dina rättigheter som köpare

När du köper bil av en privatperson har du ingen ångerrätt enligt lag. För att du ska kunna ångra köpet måste du och säljaren ha kommit överens om att du har ångerrätt. Har ni inte det är du bunden till köpet och kan inte lämna tillbaka bilen.

Om du köper en bil i befintligt skick, så innebär det inte att säljaren kan frånsäga sig allt ansvar. Enligt köplagen kan bilen anses vara felaktig och du har rätt att klaga om:

 • Bilen inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren har lämnat.
 • Säljaren har undvikit att berätta något viktigt om bilen, till exempel dolt en allvarlig skada.
 • Bilen är i mycket sämre skick än vad du kunnat vänta dig, utifrån det pris du har betalat för bilen.

Du kan klaga och ställa krav till säljaren om:

 • Bilen inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat, till exempel saknar egenskaper eller utrustning som säljaren sagt ska finnas.
 • Det visar sig att bilen är i mycket sämre skick än vad du hade kunnat räkna med, utifrån det pris du betalat.
 • Du upptäcker fel på bilen som säljaren borde känt till, men inte informerat dig om.

Du kan däremot inte klaga på:

 • Fel som du borde ha upptäckt innan köpet om du undersökt bilen noggrant.
 • Fel som du kände till innan du köpte bilen
 • Fel som du själv har orsakat genom din körning eller liknande.
 • I första hand kan du kräva att felet åtgärdas, exempelvis att felet lagas eller att säljaren levererar den utrustning som saknas.
 • Om det inte går att åtgärda felet kan du kräva att prisavdrag som motsvarar själva felet i bilen. Vad som är rimligt prisavdrag är en bedömningsfråga från fall till fall.
 • Skulle det inte vara aktuellt med ett prisavdrag kan du kräva att köpet hävs, det vill säga att säljaren tar tillbaka bilen och betalar tillbaka dina pengar.

Om det finns fel på bilen som du vill klaga på, kontakta helst säljaren via mejl. Förklara vad du är missnöjd med och vilka krav du har.

Undvik att ringa, eftersom det är svårt att bevisa vad som har sagts i ett telefonsamtal.

Eftersom konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner kan Konsumentverkets vägledare bara ge grundläggande information om dina rättigheter och skyldigheter.

Behöver du djupare information eller vill diskutera ditt enskilda fall? Då kan du vända dig till någon kunnig inom privatköp och köplagen, till exempel en jurist.

Kommunens konsumentvägledning

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du i vissa fall vända dig för kostnadsfri information och stöd vid privatköp. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

Om köpare och säljare inte kommer överens om vad som gäller, så kan domstol (i första hand tingsrätten) pröva tvisten.

Om du som köpare eller säljare hamnar i en tvist är det bra att kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa dig reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Kolla också upp om du har något rättsskydd via ditt försäkringsbolag. Ibland kan försäkringen täcka kostnader för exempelvis ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller, samt företräda dig i en eventuell domstolsprocess.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 4 mars 2024