Fel på bil du köpt av privatperson

Är det fel på en bil du köpt av en privatperson har du inte samma rättigheter som när du köper från ett företag. Men du har ändå rätt att klaga. I första hand gäller det du och säljaren kommit överens om. I andra hand gäller köplagen.

Tänk på det här

  • I första hand gäller det du och säljaren har kommit överens om kring köpet. Har ni inte kommit överens om något särskilt gäller reglerna i köplagen.  

  • Köplagen ger ett sämre skydd än konsumentköplagen. (Konsumentköplagen är den lag som gäller när du köper en bil av ett företag.) 

  • Du kan inte klaga på fel som du kände till innan du köpte bilen. Du kan heller inte klaga på fel som du själv har orsakat genom din körning eller liknande. 

Dina rättigheter som köpare

Du har ingen ångerrätt enligt någon lag när du köper bil av en privatperson. För att du ska kunna ångra köpet måste du och säljaren ha kommit överens om att du har ångerrätt. Har ni inte kommit överens om det är du bunden till köpet och kan inte lämna tillbaka bilen.

Har du köpt en bil i "befintligt skick"? Det innebär inte att säljaren kan frånsäga sig allt ansvar. Du kan fortfarande klaga på fel.

Du kan klaga och ställa krav till säljaren om:

  • bilen inte stämmer överens med den beskrivning säljaren lämnat, till exempel om bilen saknar egenskaper eller utrustning säljaren sagt ska finnas
  • bilen är i mycket sämre skick än vad du kunnat räkna med, utifrån det pris du betalat
  • säljaren undvikit att berätta något viktigt om bilen, till exempel dolt en allvarlig skada.

Fel du inte kan klaga på

  • Fel du borde ha upptäckt innan köpet om du undersökt bilen noggrant.
  • Fel du kände till innan du köpte bilen.
  • Fel du själv orsakat genom din körning eller liknande.

I första hand kan du kräva att felet åtgärdas, till exempel att felet lagas eller att säljaren levererar den utrustning som saknas.

Går det inte att åtgärda felet? Då kan du kräva att prisavdrag som motsvarar själva felet i bilen. Vad som är rimligt prisavdrag behöver bedömas från fall till fall.

Skulle det inte vara aktuellt med ett prisavdrag kan du kräva att köpet hävs. Vid en hävning tar säljaren tillbaka bilen och ger tillbaka pengarna du betalat för bilen.

Kontakta säljaren skriftligen om det finns fel på bilen du vill klaga på. Du kan till exempel skriva ett mejl. Förklara vad du är missnöjd med och vilka krav du har.

Undvik att bara ringa, eftersom det är svårt att bevisa vad som sagts i ett telefonsamtal.

Konsumentlagstiftningen gäller inte vid köp mellan privatpersoner. Därför kan Konsumentverkets vägledare bara ge grundläggande information om dina rättigheter och skyldigheter.

Behöver du djupare information eller vill diskutera ditt enskilda fall? Då kan du vända dig till någon kunnig inom privatköp och köplagen, till exempel en jurist.

Kommunens konsumentvägledning

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

En domstol kan pröva tvisten om ni inte kommer överens om vad som gäller. I första hand är det tingsrätten.

Det kan vara bra att kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa dig reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Kolla också upp om du har något rättsskydd via ditt försäkringsbolag. Ibland kan försäkringen täcka kostnader för exempelvis ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller och företräda dig i en eventuell domstolsprocess.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 4 mars 2024