Fel på bil du sålt privat

Lyssna

När du säljer en begagnad bil bestäms dina rättigheter och skyldigheter av det du och köparen kommer överens om. Det kan till exempel stå i ett kontrakt.

Tänk på det här

  • I första hand gäller det du och köparen har kommit överens om kring köpet. Har ni inte kommit överens om något särskilt gäller reglerna i köplagen.   

  • Även om du har sålt bilen i befintligt skick innebär det inte att du är helt fri från ansvar. Tänk på att informera vad som ingår i köpet och eventuella brister hos bilen. 

Det här gäller för dig som säljare

Köparen har inte någon ångerrätt, om ni inte har kommit överens om det. Du är alltså inte skyldig att ta tillbaka bilen om köparen ångrar sig.

Om köparen menar att ni har kommit överens om ångerrätt, måste köparen kunna bevisa det.

Om du har sålt bilen i ”befintligt skick” kan köparen inte räkna med att bilen är felfri. Men även om du säljer bilen i ”befintligt skick”, kan du inte frånsäga dig allt ansvar. Om du känner till fel på bilen så är du skyldig att informera köparen om det.

Köparen har rätt att klaga och ställa krav på dig om:

  • Bilen inte stämmer överens med de uppgifter som du har lämnat, till exempel om vilken utrustning som ingår i köpet.
  • Du har undvikit att berätta något viktigt om bilen som du borde ha känt till, till exempel ett fel på bilen.
  • Bilen är i mycket sämre skick än vad köparen hade kunnat räkna med utifrån det pris köparen betalade.

Om köparen upptäcker fel på bilen som du som säljare borde informerat om, är det köparen som ska bevisa att det finns sådana fel. Om köparen inte kan bevisa det, är du inte skyldig att hjälpa köparen.

  • Om köparen upptäcker fel på bilen som du har känt till men inte informerat om, är du skyldig att åtgärda det. Det ska du göra kostnadsfritt och så snart som möjligt.
  • Om bilen saknar utrustning som du har sagt ska ingå i köpet, är du skyldig att leverera det till köparen.
  • Går det inte att laga felet eller leverera rätt utrustning ska du ge köparen avdrag på priset. Det betyder att du får betala tillbaka en summa som motsvarar felet på bilen eller den utrustning som saknas.
  • Om det inte går att laga bilen eller ge köparen ett prisavdrag kan köpet hävas. Det betyder att du får ta tillbaka bilen och betala tillbaka pengarna till köparen.

Eftersom konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner kan Konsumentverkets vägledare bara ge grundläggande information om dina rättigheter och skyldigheter.

Behöver du djupare information eller vill diskutera ditt enskilda fall? Då kan du behöva vända dig till någon kunnig på området, till exempel en jurist.

Om köpare och säljare inte kommer överens om vad som gäller, så kan domstol (i första hand tingsrätten) pröva tvisten.

Om du som köpare eller säljare hamnar i en tvist är det bra att kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa dig reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Kolla också upp om du har något rättsskydd via ditt försäkringsbolag. Ibland kan försäkringen täcka kostnader för exempelvis ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller, samt företräda dig i en eventuell domstolsprocess.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2022