Fel på bil du sålt privat

När du säljer en begagnad bil bestäms dina rättigheter och skyldigheter av det du och köparen kommer överens om. Det kan till exempel stå i ett köpekontrakt.

Tänk på det här

  • I första hand gäller det du och köparen kommit överens om kring köpet. Har ni inte kommit överens om något särskilt gäller reglerna i köplagen.   

  • Även om du sålt bilen i befintligt skick innebär det inte att du är helt fri från ansvar. Tänk på att informera om vad som ingår i köpet och eventuella brister hos bilen. 

Det här gäller för dig som säljare

Köparen har inte någon ångerrätt, om ni inte kommit överens om det. Du är alltså inte skyldig att ta tillbaka bilen om köparen ångrar sig.

Om köparen menar att ni kommit överens om ångerrätt, måste köparen kunna bevisa det.

Har du sålt bilen i ”befintligt skick” kan köparen inte räkna med att bilen är felfri. Men även om du säljer bilen i ”befintligt skick”, kan du inte frånsäga dig allt ansvar. Känner du till fel på bilen är du skyldig att informera köparen om det.

Köparen har rätt att klaga och ställa krav på dig om:

  • bilen inte stämmer överens med de uppgifter du lämnat, till exempel om vilken utrustning som ingår i köpet
  • du undvikit att berätta något viktigt om bilen du borde känt till, till exempel ett fel på bilen
  • bilen är i mycket sämre skick än vad köparen kunnat räkna med utifrån det pris köparen betalade.

Upptäcker köparen fel på bilen du som säljare borde informerat om, är det köparen som ska bevisa att det finns sådana fel. Kan köparen inte bevisa det är du inte skyldig att hjälpa köparen.

  • Upptäcker köparen fel på bilen som du känt till men inte informerat om, är du skyldig att åtgärda det. Det ska du göra kostnadsfritt och så snart som möjligt.
  • Saknar bilen utrustning som du sagt ska ingå i köpet, är du skyldig att leverera det till köparen.
  • Går det inte att laga felet eller leverera rätt utrustning ska du ge köparen avdrag på priset. Det betyder att du får betala tillbaka en summa som motsvarar felet på bilen eller den utrustning som saknas.
  • Går det inte att laga bilen eller ge köparen ett prisavdrag kan köpet hävas. Det betyder att du får ta tillbaka bilen och betala tillbaka pengarna till köparen.

Konsumentlagstiftningen gäller inte vid köp mellan privatpersoner. Därför kan Konsumentverkets vägledare bara ge grundläggande information om dina rättigheter och skyldigheter.

Behöver du djupare information eller vill diskutera ditt enskilda fall? Då kan du vända dig till någon kunnig inom privatköp och köplagen, till exempel en jurist.

Kommunens konsumentvägledning

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

En domstol kan pröva tvisten om ni inte kommer överens om vad som gäller. I första hand är det tingsrätten.

Det kan vara bra att kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa dig reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du har.

Kolla också upp om du har något rättsskydd via ditt försäkringsbolag. Ibland kan försäkringen täcka kostnader för exempelvis ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller och företräda dig i en eventuell domstolsprocess.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 4 mars 2024