Reklamera bil – när bilen är trasig eller fungerar dåligt

Lättläst

Har bilen du köpt av en bilhandlare gått sönder? Kanske startar inte bilen, motorlampan lyser eller så är det problem med bromsarna eller kopplingen? Ta reda på vad du kan kräva av bilhandlaren när bilen är trasig eller fungerar dåligt. Informationen gäller oavsett om du köpt en ny eller begagnad bil. Du har reklamationsrätt i 3 år när det är fel på bilen.

Enligt konsumentköplagen kan du klaga till bilhandlaren om:

 • du kan visa att det finns ett fel på bilen
 • du klagar inom 2 månader från att du upptäckte felet
 • felet upptäcktes inom 3 år från köpet.

Så klagar du på felet

1

Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

  Du har rätt att reklamera i 3 år när det är fel på bilen. Att reklamera innebär att du klagar på felet. Du måste klaga så snart som möjligt, senast inom 2 månader från att du upptäckte felet.

  Vilka fel kan du klaga på?

  Du har rätt att klaga om

  • bilen inte stämmer överens med vad du blivit lovad innan köpet
  • bilen är i sämre skick än vad du ska kunna räkna med.

  Bilhandlaren är skyldig att hjälpa dig om det är ett ursprungligt fel. Alltså ett fel som fanns redan när du köpte bilen, även om det visar sig först senare. Felen ska inte bero på normalt slitage eller på att du hanterat bilen på fel sätt.

  Bilen ska vara trafiksäker

  Du kan också klaga om bilen inte är trafiksäker. Men har bilfirman informerat dig innan köpet om att bilen är ett reparationsobjekt och behöver bogseras från bilfirman kan du inte kräva att den ska vara trafiksäker.

  Fel som är svåra att klaga på

  Köper du en äldre bil kan det finnas brister som är normala och som du inte kan klaga på.

  Vad som ses som normala fel och normalt slitage beror på bilens skick, alltså på:

  • ålder
  • pris
  • körsträcka
  • förväntad livslängd.

  Andra fel som är svåra att klaga på är:

  • fel och brister som framgår av varudeklarationen
  • fel som bilhandlaren uppmärksammat dig på innan köpet.

  Vad kan du kräva av bilhandlaren vid fel?

  Finns det ett ursprungligt fel på bilen kan du kräva att bilhandlaren åtgärdar felet utan kostnad för dig. Även om du hellre vill lämna tillbaka bilen har bilhandlaren oftast rätt att först försöka åtgärda felet.

  Eftersom bilhandlaren i första hand ska få chans att åtgärda fel kan du inte kräva att få lämna den till en annan verkstad.

  I första hand: laga eller byta ut

  Du kan i första hand kräva att bilhandlaren reparerar bilen eller ger dig en annan, likvärdig bil. Du kan också kräva att det ska ske inom rimlig tid.

  Du kan själv föreslå vilken lösning du vill ha. Men kan företaget visa att det blir en orimligt stor kostnad att ge dig en ny vara jämfört med att reparera? Då har de vanligtvis rätt att göra reparationen.

  I andra hand: ett prisavdrag

  Går inte felet att åtgärda kan ett prisavdrag bli aktuellt. Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.

  I tredje hand: att du får häva köpet

  En hävning betyder att köpet återgår. Då lämnar du tillbaka bilen och får pengarna tillbaka. För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara allvarligt. Eller så ska bilhandlaren ha försökt rätta till felet flera gånger utan att lyckats.

   Fäll ihop

   Lånebil

   Bilhandlaren bör erbjuda dig en lånebil om du måste ha en bil under reparationstiden. Får du ingen lånebil kan du ha rätt till ersättning för att till exempel åka kollektivt eller hyra en bil. Tänk på att det är ditt ansvar att begränsa kostnaderna.

   Extra kostnader

   Får du kostnader på grund av felet? Då kan du ha möjlighet att få ersättning för dessa. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ner på att klaga.

   För att få ersättning behöver du visa underlag på vilka kostnader du haft. Det kan vara kvitton, fakturor eller andra intyg.

   Exempel på kostnader som kan uppstå i samband med fel
   • Kostnader för att du har tvingats köra till bilhandlaren eller verkstaden.
   • Kostnad för bärgning.
   • Kostnader för alternativ transport, till exempel buss eller tåg.
   • Inkomstförlust, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att hämta bilen.
   • Kostnad för att besikta om bilen.
   • Felsökningsavgift hos en annan verkstad.
    Fäll ihop

    Enligt lagen ska bilhandlaren åtgärda felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid behöver bedömas från fall till fall. Det beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få bilen åtgärdad. Du kan behöva räkna med någon eller några veckors åtgärdstid. Har du blivit erbjuden en lånebil kan en längre tid vara okej.

    Hur många reparationsförsök ska bilhandlaren få?

    Normalt har bilhandlaren två försök på sig att åtgärda samma fel.

    Har bilhandlaren inte kunnat åtgärda felet trots flera försök? Då har du rätt att kräva att köpet hävs. Vid en hävning lämnar du tillbaka bilen och får pengarna tillbaka.

     Fäll ihop

     Bilhandlaren ska i första hand få chansen att åtgärda felet. Att du bor långt bort eller känner att du inte har förtroende för bilhandlaren spelar ingen roll.

     Lagar inte bilhandlaren felet eller drar reparationen ut på tiden? Då kan du ha möjlighet att vända dig till en annan verkstad.

      Fäll ihop

      Du kan i regel inte kräva att få lämna tillbaka bilen för att du upptäckt ett fel. Bilhandlaren ska oftast få chansen att åtgärda felet. För att ha rätt att häva bilköpet krävs att

      • felet är stort och allvarligt
      • bilhandlaren inte åtgärdar felet inom skälig tid
      • bilhandlaren försökt rätta till felet flera gånger utan att lyckas.

      Anser du att du har rätt att lämna tillbaka bilen och få pengarna tillbaka? Då får du argumentera för det. Framför dina krav på hävning till bilhandlaren skriftligen, till exempel via mejl. Förklara varför du anser att köpet ska hävas.

      Nyttoavdrag och ränta

      Har du haft betydande nytta av bilen innan hävningen är det inte säkert att du får tillbaka hela summan du betalat. Bilhandlaren kan ha rätt att göra ett så kallat nyttoavdrag. Men du ska få tillbaka ett belopp som gör att du kan köpa en annan bil i samma standard och skick.

      Du har också rätt till ränta för den tid bilfirman haft dina pengar. Ibland kvittas bilfirmans rätt till nyttoavdrag mot din rätt till ränta.

      Hur stort ska nyttoavdraget vara?

      Det finns ingen lag som säger exakt hur stort nyttoavdraget ska vara. Men i en överenskommelse mellan Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund (MRF) står det att man behöver ta hänsyn till

      • i hur stor omfattning du använt bilen
      • om bilen är ny eller begagnad
      • om du haft några särskilda kostnader för förvaring eller vård av bilen
      • bilens totalbelopp.
       Fäll ihop

       En garanti innebär att företaget som lämnar garantin ansvarar för bilens funktion eller en viss egenskap i bilen under en viss tid.

       Det är inte säkert att du får en garanti när du köper en bil. Företag får själva bestämma om det vill erbjuda garanti. Däremot ingår det alltid en vagnskadegaranti om du köpt en ny bil i Sverige. Ofta ingår även en så kallad nybilsgaranti.

       Fick du en garanti när du köpte din bil? Då kan du kontakta företaget som står för garantin om du får problem med din bil.

       Under hela garantitiden är det företaget som lämnat garantin som ska bevisa att felet inte omfattas av garantin. Kan de inte det ska de hjälpa dig.

       Hur länge garantin gäller och vilka skador den täcker styrs av villkoren. Det är alltså inte säkert att alla fel omfattas av garanti.

       Kom ihåg att du alltid har 3 års reklamationsrätt på bilen oavsett vilka garantier du har.

       Vad kan du kräva?

       Under garantitiden kan du som regel kräva samma åtgärder från företaget som ger garantin som du har rätt till enligt reklamationsrätten i konsumentlagstiftningen.

       Undantaget är om det är tillverkaren som gett garantin. Då är det lagning eller utbyte av vara du kan kräva, om det inte står annat i garantivillkoren. Skulle prisavdrag eller hävning bli aktuellt är det i sådant fall till bilhandlaren du köpt bilen av du får vända dig till med dina krav.

       Omfattas felet av garantin ska företaget åtgärda felet utan kostnad för dig. Du har även rätt att få ersättning för merkostnader du fått på grund av felet. Det kan till exempel vara kostnader för att resa till företaget.

        Fäll ihop
        2

        Du ska klaga till bilhandlaren så snart som möjligt när du upptäcker ett fel. Beskriv felet så tydligt du kan.

        Klaga gärna skriftligen, till exempel via sms eller mejl. Ringer du kan det vara bra att sammanfatta samtalet efteråt och skicka i ett mejl till bilhandlaren. Eller så kan du spela in samtalet. Det är tillåtet så länge som du själv deltar i samtalet.

        Har du en garanti som ett annat företag lämnat kan du klaga även till dem.

         Mall för reklamation

         Du kan använda vår mall när du kontaktar bilhandlaren. Du kan till exempel kopiera in texten i ett mejl.

         MALL

         Om det inte löser sig

         3

         Välj det alternativ som passar bäst in på din situation.

          Du har reklamationsrätt och kan klaga på fel i 3 år enligt konsumentköplagen. Det gäller även om bilen saknar garanti eller garantin gått ut. Du måste klaga så snart som möjligt och senast inom 2 månader från att du upptäckte felet.

          Påstår bilhandlaren att de inte behöver åtgärda felen på grund av till exempel normalt slitage eller att bilen såldes i befintligt skick? Då kan de behöva bevisa det.

          Om det är du eller bilhandlaren som ska bevisa att felet är ursprungligt beror på när du köpte bilen.

          Fel som uppstår under de första 2 åren ses automatiskt som fel företaget ska åtgärda. Det brukar kallas för att bevisbördan ligger hos företaget.

          Det räcker att du kan visa att det finns fel. Du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på. Företaget måste kunna visa att felet beror på dig eller att felet är normalt med tanke på varans skick för att slippa ansvar.

          När det har gått mer än 2 år från köpet behöver du kunna visa att felet fanns i bilen redan när du köpte den.

          Kontakta en sakkunnig

          Du kan ta hjälp av en sakkunnig för att visa att felet är ursprungligt. En sakkunnig kan till exempel vara ett företag som säljer eller reparerar liknande varor.

          Det kan räcka med att mejla och fråga hur lång tid varan förväntas hålla eller vilken kvalitet du bör kunna räkna med. I vissa fall behöver du lämna in varan eller be någon att komma hem till dig för att få ett utlåtande.

          Du behöver betala den du anlitar för ett utlåtande. Du kan i efterhand kräva att företaget som sålde varan till dig ersätter dig för kostnaden, men bara om felet är företagets ansvar.

          Kontakta företaget igen

          För att komma vidare behöver du kontakta företaget igen, till exempel via mejl. Informera företaget om att de ansvarar för att åtgärda felet. Bifoga underlag som styrker att felet är ursprungligt.

          Har du betalat för ett utlåtande? Då kan du samtidigt kräva att företaget ersätter dig för kostnaden.

          Begär också ett skriftligt svar på dina krav.

          Om bilen är äldre än 3 år

          Du kan inte reklamera en bil om det gått mer än 3 år sedan du köpte den. Men om det finns en garanti som fortfarande gäller kan du använda garantin.

           Fäll ihop

           Enligt lag ska bilhandlaren reparera felet inom skälig tid. Det gäller också om bilen ska bytas ut istället för att lagas.

           Vad som är skälig tid behöver bedömas från fall till fall. Det beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få bilen lagad. Du kan behöva räkna med någon eller några veckors reparationstid. Har du blivit erbjuden en lånebil kan en längre reparationstid vara okej.

           Om bilen inte lagas inom skälig tid

           Du kan du ha rätt till ett prisavdrag eller hävning om bilen inte lagas inom skälig tid. Prisavdraget ska motsvara vad det skulle kosta att åtgärda felet hos en annan verkstad. Vid en hävning lämnar du tillbaka bilen och får pengarna tillbaka.

           Kontakta bilhandlaren igen

           Kontakta bilhandlaren skriftligen, till exempel via mejl. Förklara att du tycker att reparationen tar för lång tid och att du vill veta när bilen kommer vara klar. Du kan också ge bilhandlaren en rimlig tid inom vilken de ska ha åtgärdat bilen. Framför också vilka krav du har om bilen inte lagas.

            Fäll ihop
            4

            Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller vill diskutera hur du kommer vidare med ditt ärende? Då kan du kontakta kommunens konsumentvägledning eller Konsumentverkets vägledning.

            Kommunens konsumentvägledning

            Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

            Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

            Konsumentverkets vägledning

            Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

            Kontakta Konsumentverkets vägledning

             5

              Du kan göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om du och företaget inte kommer överens. ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

              Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
              • Summan som du och företaget inte kommer överens om är 1000 kronor eller mer.
              • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
              • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
              • Har du ställt krav till företaget men inte får svar behöver det ha gått minst 30 dagar från att du kontaktade företaget innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare avslår ARN din anmälan.

              Gör en anmälan på ARN:s webbplats

              Vad gör du med bilen i väntan på prövning?

              Behöver du bil i vardagen? Då kan ett alternativ vara att vända dig till ett annat företag som får åtgärda felet. Tänk på att du alltid måste betala företaget du anlitar. Du kan i efterhand kräva att bilhandlaren du köpte bilen av ersätter dig för kostnaden. Men du behöver vara beredd på att själv stå för kostnaden om ARN inte ger dig rätt.

              Innan du vänder dig till en annan verkstad

              Du behöver ha bevis på att du krävt att bilhandlaren åtgärdar felet och att de sagt nej eller inte gjort det inom rimlig tid. Det är också viktigt att du dokumenterar felet innan det blir åtgärdat. Det behövs för att ARN ska kunna bedöma ditt ärende.

              Fel där du kan använda bilen

              Handlar det om ett fel där du kan använda bilen utan att felet förvärras? Då kan du fråga bilhandlaren om det är okej att du använder bilen tills ärendet prövats.

              Om du behöver hjälp med din anmälan

              Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

              Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

              Fäll ihop

              Har du gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget? Då kan du ta tvisten till domstol. Vänd dig till tingsrätten. Det kostar pengar att lämna in en ansökan till domstol.

              Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall? Då kan du ta hjälp av en jurist.

              Innan du anlitar juridisk hjälp kan du kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

              Vad kostar det?

              En tvist som rör ett krav under 28 650 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2024) kallas för ett förenklat tvistemål eller småmål. Avgiften för att ansöka är då 900 kronor.

              Är kravet över 28 650 kronor eller rör tvisten inte något bestämt belopp? Då kostar det 2 800 kronor.

              Förlorar du tvisten kan du behöva betala både dina och företagets kostnader för rättegången. I småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

              Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

               Fäll ihop

               Källa: Konsumentverket

               Granskad: 4 mars 2024