Sen leverans av tjänst

Är tjänsten du köpt inte utförd inom utlovad tid? Ta reda på vad du kan kräva av företaget.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Enligt konsumenttjänstlagen räknas en tjänst som försenad om någon av följande situationer uppstår:

 • Om tjänsten inte är utförd inom den tid som utlovats eller ni kommit överens om.
 • Det finns ingen utlovad tid för när tjänsten ska vara klar, men tjänsten är inte utförd inom rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning och karaktär.

Så gör du för att klaga på förseningen

1

Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen.

  Företaget ska slutföra tjänsten

  Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och slutför arbetet. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du har samma rättigheter om tjänsten inte har blivit påbörjad inom den överenskomna tiden.

  Det finns undantagsfall då du inte kan kräva att företaget slutför tjänsten. Det gäller till exempel om hinder utanför företagets kontroll gör det omöjligt för företaget att utföra arbetet.

  Hävning vid försening av stor betydelse

  Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då ingen skyldighet att slutföra arbetet. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen. Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig.

  Du bör alltid börja med att kräva att företaget ska slutföra arbetet. Gå ned till steg 2 för att läsa mer.

  Kolla villkoren

  Ibland kan villkoren i avtalet mellan dig och företaget ge dig bättre möjligheter att frånträda avtalet än vad lagen ger. Därför kan det vara värt att läsa avtalet och se vad som står om att avbeställa eller frånträda avtalet.

  Rätt till avbeställning

  Utöver hävning är avbeställning ett sätt att frånträda avtalet. Så länge tjänsten inte är slutförd är avbeställning en rättighet du har enligt konsumenttjänstlagen. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av väsentlig betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

  När du avbeställer tjänsten är du skyldig att betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst, det vill säga för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb.

  Det är upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. Även om företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till arbetet. Om företaget inte kan bevisa att de har utfört något arbete kan du ha rätt att avbeställa utan kostnad.

   Fäll ihop

   När tjänsten inte är påbörjad eller slutförd inom rätt tid har du rätt att hålla inne med betalning som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig. Är arbetet försenat har du rätt att hålla inne betalning även om företaget skickat en faktura eller ni kommit överens om en viss tidpunkt för betalning.

   Så stor del av betalningen kan du hålla inne med

   Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne med en så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag som får slutföra arbetet.

   Ibland är det svårt att veta hur stor summa som är rimlig att hålla inne. Du behöver inte veta exakt utan kan ta en viss marginal, så du kan vara säker på att inte behöva betala något extra om företaget inte slutför arbetet och du behöver ta in någon annan. Ibland kan det också hjälpa att kontakta andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att slutföra tjänsten.

   Meddela företaget att du håller inne med betalning

   Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl. Har du fått en faktura behöver du bestrida (protestera mot) den. Det innebär att du förklarar att du inte kommer att betala och varför. Var tydlig med att det handlar om att tjänsten inte är slutförd inom rätt tid och att det är därför du håller inne med betalning.

    Fäll ihop

    Företaget ska stå för eventuella kostnader du drabbas av på grund av att arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara:

    • inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget
    • ersättning till andra företag som tvingas vänta med sitt arbete på grund av att den aktuella tjänsten är försenad (kan till exempel bli aktuellt vid större arbeten när flera företag är inblandade).

    Du kan kräva ersättning för de faktiska kostnaderna, inte för besväret eller tiden du lägger ner. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton och fakturor. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till förseningen.

    Förseningsvite

    Förseningsvite innebär att företaget får betala en viss summa i ersättning om arbetet blir försenat. Förseningsvite är inget du har rätt att kräva enligt lag. För att du ska kunna kräva förseningsvite måste du och företaget kommit överens om det, till exempel i ert skriftliga avtal.

    Ställ skriftliga krav till företaget

    Kravet om ersättning riktar du direkt mot företaget. Gör det helst skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Skriv vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför.

    Om företaget inte vill ersätta dig för kostnaderna kan du gå vidare med ärendet för att få en bedömning. För att göra det behöver du kunna visa att du har krävt att företaget ska ersätta dig för kostnaderna. Du behöver också kunna styrka kostnaderna med underlag.

     Fäll ihop
     2

     Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och kräv att arbetet slutförs. Skriv med vilket datum arbetet skulle ha varit klart (om du har fått ett utlovat leveransdatum), och förklara varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart.

     Om du väljer att ringa till företaget kan du efter samtalet sammanfatta vad ni har diskuterat och skicka i ett mejl till företaget. Då får du underlag som visar vad ni har kommit överens om. Ett annat alternativ är att du spelar in samtalet med företaget. Det är tillåtet så länge du själv deltar i samtalet.

     Det är först om förseningen är av väsentlig betydelse för dig som du kan kräva att få häva avtalet. Gå vidare ned till steg 3 för att läsa mer.

      3

      Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har heller ingen skyldighet att slutföra arbetet.

      För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen. Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag och gör att du inte kan använda din bostad som tänkt. Det är du som behöver kunna argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig.

      Ibland hävs bara en del av avtalet

      I vissa situationer hävs bara en del av avtalet, till exempel om du har nytta av arbetet som har blivit utfört. Då kan du behöva betala så mycket som den delen av arbetet motsvarar.

      Kontakta företaget skriftligen

      När du ska häva avtalet är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Förklara att du vill häva avtalet på grund av förseningen, och varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Har du betalat för arbetet kan du samtidigt begära att företaget betalar tillbaka.

      Kan du inte bevisa att förseningen är av väsentlig betydelse?

      Utöver hävning är avbeställning ett sätt att frånträda avtalet. Så länge tjänsten inte är slutförd är avbeställning en rättighet du har enligt konsumenttjänstlagen. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av väsentlig betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

      När du avbeställer tjänsten är du skyldig att betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst, det vill säga för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb.

      Det är upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. Även om företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till arbetet. Om företaget inte kan bevisa att de har utfört något arbete kan du ha rätt att avbeställa utan kostnad.

      Om ni inte kommer överens

      Kommer du och företaget inte överens om att häva avtalet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ärendet prövat. Har du avbeställt arbetet och tycker att företaget kräver för mycket betalt kan du också vända dig till ARN.

      Gå ned till steg 6 "Om du vill få ärendet prövat" för att läsa mer om hur det går till.

       Om det inte löser sig

       4

       Tycker företag att du ska betala trots att du hävt avtalet? Eller kräver de mer betalt än vad som är rimligt efter en avbeställning? Om du och företaget inte hittar en lösning behöver du bestämma hur du ska bemöta företagets krav på betalning.

       Bestrida kravet

       Att bestrida en faktura innebär att du meddelar företaget att du protesterar mot fakturan och därför inte kommer att betala. Det är viktigt att du talar om varför du tycker att fakturan är felaktig, till exempel att du tycker att du har rätt att häva avtalet utan kostnad på grund av förseningen.

       För hög avbeställningskostnad

       Tycker du att avbeställningskostnaden är för hög kan du meddela hur stor del av fakturan du tycker är rimlig att betala. Till exempel att du kommer betala hälften av fakturan, men bestrider resten av beloppet.

       Ta skriftlig kontakt

       Det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så du kan bevisa att du protesterat mot fakturan. Du kan till exempel skicka mejl. Väljer du att skicka brev är det bra om du skickar brevet rekommenderat. Kom ihåg fota eller ta en kopia.

       Betala under protest

       Att betala under protest betyder att du betalar, men samtidigt meddelar att du inte håller med företaget. Det kan vara ett bra alternativ om du känner dig osäker på att bestrida kravet. Eftersom du betalar det företaget kräver behöver du inte oroa dig för påminnelseavgifter och dröjsmålsränta, eller att företaget vänder sig till inkassobolag eller Kronofogden. Däremot kommer du behöva driva ärendet om du vill kräva tillbaka pengarna.

       Tänk på att meddela företaget skriftligen att du kommer betala, men att du gör det under protest för att du inte tycker att företaget har rätt. Du kan till exempel skicka ett mejl.

       För att få ditt ärende prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan bedöma om du har rätt att få tillbaka pengarna du betalat under protest.

        5

        Välj alternativ utifrån vilket land företaget finns i. Är du osäker? Välj "Svenskt företag".

         Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller vill diskutera hur du kommer vidare med ditt ärende? Då kan du kontakta kommunens konsumentvägledning eller Hallå konsument.

         Kommunens konsumentvägledning

         Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

         Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

         Hallå konsument

         Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

         Kontakta Hallå konsument

          Fäll ihop

          Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning av ECC Sverige. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

          Kontakta ECC Sverige

          För att få hjälp med ditt ärende behöver du säkerställa att du har klagat skriftligen till företaget. Till ECC Sverige behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med något systerkontor i ett annat land. Tänk på att behålla dina original och bara skicka kopior till ECC Sverige.

          Skicka ditt ärende via e-post till: ecc@konsumentverket.se

          E-postmeddelandet ska innehålla:

          • Ditt förnamn och efternamn och namnet på företaget du har handlat av
          • En beskrivning av problemet och hur du vill att företaget ska lösa det
          • Datum då du gjorde beställningen och datum då du tog emot den
          • Priset på varan/tjänsten och hur du betalade
          • Dokumentation som bevisning av ditt ärende
           • Avtal/avtalsvillkor
           • Skärmdumpar på annonser
           • Faktura/kvitton på köp
           • Reklamation eller ångerrättsmeddelande

          När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ungefär en månad.

          ECC Sverige kan INTE:
          • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
          • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
          • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan har inlett ett rättsligt förfarande.
          • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
          Har du frågor?

          ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Om du behöver hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende kan du kontakta Hallå konsument.

          Kontakta Hallå konsument

          Fäll ihop
          6

           Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

           Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

           Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
           • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
           • Summan som du och företaget inte kommer överens om överstiger ARNs värdegräns.
           • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

           Gör en anmälan på ARN:s webbplats

           Om du behöver hjälp med din anmälan

           Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

           Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

           Fäll ihop

           Om du gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget, kan du ta tvisten till domstol. Då vänder du dig till tingsrätten. Till skillnad från att anmäla till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

           Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. När du funderar på att anlita juridisk hjälp kan du först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det betyder att försäkringen kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

           Vad kostar det?

           För en tvist som rör ett krav under 26 250 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2023), ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 26 250 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

           Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader. Men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

           Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

            Fäll ihop

            Källa: ECC SverigeKonsumentverket

            Granskad: 15 februari 2022

            Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.