Sen leverans av tjänst

Lättläst
Teckenspråk

Är tjänsten du köpt inte utförd inom utlovad tid? Ta reda på vad du kan kräva av företaget.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Enligt konsumenttjänstlagen räknas en tjänst som försenad om någon av följande situationer uppstår:

 • Om tjänsten inte är utförd inom den tid som utlovats eller ni kommit överens om.
 • Det finns ingen utlovad tid för när tjänsten ska vara klar, men tjänsten är inte utförd inom rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning och karaktär.

Så gör du för att klaga på förseningen

1

Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen.

  Vid en försening kan du i första hand kräva att företaget slutför tjänsten.  

  I vissa fall kan du även ha rätt att häva (avbryta) avtalet. Då krävs det att tjänsten inte är färdig vid avtalad tid och att förseningen är av stor betydelse för dig. Till exempel om förseningen har stor påverkan på din vardag. Du behöver kunna visa på eller argumentera för varför förseningen är av stor betydelse för dig. 

  Ibland hävs bara en del av avtalet 

  I vissa situationer hävs bara en del av avtalet. Till exempel om du har nytta av arbete som redan utförts. Då kan du behöva betala för den utförda delen av arbetet. 

  När företaget inte måste slutföra 

  Det finns undantag när du inte kan kräva att företaget slutför tjänsten. Det är till exempel om hinder utanför företagets kontroll gör det omöjligt för företaget att utföra arbetet.

   Fäll ihop

   Företaget ska stå för eventuella kostnader du drabbas av för att arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara: 

   • inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget 
   • ersättning till andra företag som tvingas vänta med sitt arbete för att tjänsten är försenad (kan till exempel bli aktuellt vid större arbeten när flera företag är inblandade). 

   Du kan kräva ersättning för de faktiska kostnaderna, inte för besväret eller tiden du lägger ner. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton och fakturor. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till förseningen. 

   Förseningsvite

   Förseningsvite innebär att företaget får betala en viss summa i ersättning om arbetet blir försenat. Förseningsvite är inget du har rätt att kräva enligt lag. För att du ska kunna kräva förseningsvite måste du och företaget kommit överens om det, till exempel i ert skriftliga avtal.

    Fäll ihop

    När tjänsten inte är påbörjad eller slutförd inom rätt tid har du rätt att hålla inne med betalning som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig.

    Så stor del av betalningen kan du hålla inne med

    Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne med en så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag som slutför arbetet.

    Ibland är det svårt att veta hur stor summa som är rimlig att hålla inne. Du behöver inte veta exakt. Du kan ta en viss marginal, så du kan vara säker på att inte behöva betala något extra om företaget inte slutför arbetet och du behöver ta in någon annan. Ibland kan det också hjälpa att kontakta andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att slutföra arbetet.

     Fäll ihop

     Du har rätt att avbeställa tjänsten så länge den inte är slutförd. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte är av stor betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet. 

     När du avbeställer tjänsten måste du betala för arbetet som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst (för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb). 

     Även om företaget på förhand bestämt en kostnad för avbeställning får den inte vara högre än vad som är rimligt.

      Fäll ihop
      2

      Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Då kan du visa vad du framfört och när. 

      Kräv att arbetet slutförs 

      Skriv med vilket datum arbetet skulle varit klart (om det inte framgår genom till exempel en skriftlig offert eller liknande). Förklara även varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart. 

      Om du väljer att ringa kan du sammanfatta vad ni har diskuterat och skicka i ett mejl till företaget efter samtalet. Då får du underlag som visar vad ni kommit överens om. Du kan också spela in samtalet. Det är tillåtet så länge som du själv deltar i samtalet. 

      Om du vill kräva hävning 

      Meddela företaget om du vill häva avtalet. Du kan bara kräva hävning om förseningen är av stor betydelse för dig.

      Om du vill kräva ersättning  

      Skriv vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför. Du behöver kunna styrka kostnaderna med underlag. 

      Meddela alltid om du håller inne med betalning 

      Meddela företaget att du håller inne med betalning, hur mycket och varför. Har du fått en faktura behöver du bestrida (protestera mot) den. Det innebär att du förklarar att du inte kommer betala och varför. Var tydlig med att det handlar om att tjänsten inte är slutförd inom rätt tid och att det är därför du håller inne med betalning.

      Om du redan betalat 

      Hävs hela eller delar av avtalet får du ställa krav på att få tillbaka det du betalat.

       Om det inte löser sig

       3

       Gör företaget inte klart arbetet trots dina krav får du framföra att du istället vill häva avtalet. Om ni inte kommer överens kan du bestrida fakturan eller gå vidare för att få en prövning.

       • Om företaget inte tycker att du har rätt att häva hela eller delar av avtalet kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller domstol för att få en bedömning.
       • Nekar företaget dig ersättning kan du vända dig till ARN eller domstol för att få en bedömning.
       • Avbeställer du tjänsten och du anser att företaget kräver för mycket betalt har du möjlighet att bestrida kravet eller betala under protest. För att få ditt ärende prövat kan du vända dig till ARN eller domstol.
       • Får du en faktura du helt eller delvis anser är felaktig är det viktigt att du skriftligen protestera mot den. Du kan även välja att betala under protest. För att få ditt ärende prövat kan du vända dig till ARN eller domstol.
       Om du vill bestrida en faktura eller betala under protest

       Att bestrida en faktura innebär att du meddelar företaget att du protesterar mot fakturan och därför inte kommer betala. Tala om varför du tycker fakturan är felaktig.

       Att betala under protest betyder att du betalar, men samtidigt meddelar att du inte håller med företaget. Det kan vara ett bra alternativ om du känner dig osäker på att bestrida kravet. Men du behöver sedan själv driva ärendet för att få tillbaka pengarna. Du kan till exempel ta det till ARN.

       Om att bestrida felaktig faktura och att betala under protest

        4

        Välj alternativ utifrån vilket land företaget finns i. Är du osäker? Välj "Svenskt företag".

         Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Eller vill du diskutera hur du kommer vidare med ditt ärende? Då kan du kontakta kommunens konsumentvägledning eller Konsumentverkets vägledning.

         Kommunens konsumentvägledning

         Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

         Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

         Konsumentverkets vägledning

         Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

         Kontakta Konsumentverkets vägledning

          Fäll ihop

          Är du bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien? Då kan du få kostnadsfri rådgivning av Konsument Europa.

          Konsument Europa ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan Konsument Europa dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

          Kontakta Konsument Europa

          För att få hjälp med ditt ärende måste du ha klagat skriftligen till företaget.

          Till Konsument Europa behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som hänt. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med något systerkontor i ett annat land. Skicka bara kopior till Konsument Europa. Behåll originalen.

          Skicka ditt ärende via e-post till: konsumenteuropa@konsumentverket.se

          E-postmeddelandet ska innehålla:

          • Ditt förnamn och efternamn och namnet på företaget du handlat av
          • En beskrivning av problemet och hur du vill att företaget ska lösa det
          • Datum då du gjorde beställningen och datum då du tog emot den
          • Priset på det du köpt och hur du betalade
          • Dokumentation som bevisning av ditt ärende
           • Avtal/avtalsvillkor
           • Skärmdumpar på annonser
           • Faktura/kvitton på köp
           • Meddelande om reklamation eller ångerrätt

          När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ungefär en månad.

          Konsument Europa kan INTE:
          • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
          • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
          • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan inlett ett rättsligt förfarande.
          • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
          Om du har frågor

          Konsument Europa är en del av Konsumentverket. Behöver du behöver hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller vill diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende? Då kan du kontakta vår vägledning.

          Kontakta Konsumentverkets vägledning

          Fäll ihop
          5

           Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

           En normal handläggningstid är cirka 6 månader. I vissa fall kan det gå fortare och i andra fall tar det längre tid.

           Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt.

           Har du inte fått svar från företaget? Då behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

           Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
           • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
           • Summan som du och företaget inte kommer överens om överstiger ARNs värdegräns.
           • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

           Gör en anmälan på ARN:s webbplats

           Behöver du hjälp med din anmälan?

           Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

           Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

           Fäll ihop

           Har du gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget? Då kan du ta tvisten till domstol. Vänd dig till tingsrätten. Det kostar pengar att lämna in en ansökan till domstol.

           Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall? Då kan du ta hjälp av en jurist.

           Innan du anlitar juridisk hjälp kan du kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

           Vad kostar det?

           En tvist som rör ett krav under 28 650 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2024) kallas för ett förenklat tvistemål eller småmål. Avgiften för att ansöka är då 900 kronor.

           Är kravet över 28 650 kronor eller rör tvisten inte något bestämt belopp? Då kostar det 2 800 kronor.

           Förlorar du tvisten kan du behöva betala både dina och företagets kostnader för rättegången. I småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

           Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

            Fäll ihop

            Fick du svar på din fråga?

            Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

            Granskad: 28 mars 2024

            Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.