Leverans

Sen leverans av vara

Vad som gäller när varan är försenad eller försvunnen.

Sen leverans av tjänst

Vad som gäller när tjänsten du köpt inte är utförd inom utlovad tid.

Rätt att få med bruksanvisning

Vad du har rätt till när det gäller bruksanvisning och att få bruksanvisning på svenska.