Garanti

Garanti betyder att säljaren ansvarar för att det du har köpt fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid.

Garanti och reklamationsrätt är olika saker

Garanti och reklamationsrätt är två olika saker. Garanti är frivilligt och kan ses som ett komplement till de rättigheter du har enligt konsumentlagstiftningen.

Grundläggande rättigheter finns i lagen

När du köper en vara har du ett extra starkt konsumentskydd de första sex månaderna. Fel som visar sig inom denna tid ses enligt konsumentköplagen som ursprungliga fel. Företaget måste därför kunna bevisa att du själv har orsakat felet för att kunna säga nej till din reklamation.

När det har gått mer än sex månader går bevisbördan över på dig som konsument. Det betyder att du ska kunna bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan för att kunna kräva något av företaget.

Garanti kan utöka dina rättigheter

Utöver det skydd som finns i lag kan företaget ge dig en garanti. Företaget bestämmer vad garantin omfattar men om ett fel omfattas av garantin så ska det åtgärdas utan kostnad för dig. Det betyder att det är först efter att garantin har löpt ut som du själv måste bevisa att felet är ursprungligt. En garanti kan alltså ge dig bättre rättigheter än de du har enligt lag.

Garanti kan aldrig ta ifrån dig de rättigheter du har enligt lagen

Villkoren i garantin kan aldrig ge dig sämre rättigheter än vad konsumentlagstiftningen gör. Om du exempelvis köpt en vara med tre månaders garanti har företaget fortfarande kvar sitt ansvar enligt lag när garantitiden gått ut.

Säljaren ska informera om garantin

Eftersom det är frivilligt att lämna garanti kan dina rättigheter variera. Säljaren ska ge dig skriftlig information om garantins innehåll, vad den omfattar, vad som krävs för att du ska kunna använda garantin samt att dina rättigheter enligt lag inte påverkas.

Det behöver inte vara säljaren som lämnar garanti, utan det kan även vara exempelvis tillverkaren.

En garanti ska vara gratis att använda

Det får inte innebära en kostnad för dig som konsument att utnyttja en garanti. Om ett företag tar betalt för garantiåtgärder kan du anmäla det till Konsumentverket.

Läs om hur du anmäler till Konsumentverket

Dina rättigheter om varan går sönder

Om din vara går sönder under garantitiden har du rätt att kräva åtgärder enligt konsumentköplagen, vilka är följande:

• att varan lagas
• att få en annan vara i stället
• att få avdrag på priset
• att köpet hävs
• att få skadestånd

Du kan inte ställa alla krav på samma gång. Det vanligaste är att din vara lagas eller att du får en annan vara istället. Säljaren har rätt att laga varan om det blir oskäligt dyrt att ge dig en ny.
För att du ska ha rätt att få dina pengar tillbaka måste felet vara väsentligt. För att kunna kräva skadestånd ska den trasiga varan ha gett dig extra kostnader.

Läs mer om dina rättigheter i konsumentköplagen

Reklamera och bidra till en bättre miljö

När du reklamerar i stället för att köpa nytt sparar du pengar och kan bidra till en bättre miljö. Företagen får chansen att rätta till felen och får en skjuts i rätt riktning att tillverka och sälja bättre varor och tjänster.

När garantin inte gäller

För att säljare ska slippa stå för garantin måste de bevisa att felet beror på

  • att det har skett en olycka efter att du har fått varan
  • att du har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt
  • att du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar