Köp av kosmetiska produkter

Lyssna

Kosmetiska produkter som säljs i Sverige är oftast säkra att använda, men du bör ändå vara uppmärksam. Köper du en produkt som är felaktig kan du reklamera den. Med kosmetiska produkter menas exempelvis tvål, tandkräm, hudkräm, schampo, smink och deodorant.

Tänk på det här

  • Kosmetiska produkter klassas vanligen som hygienvaror vilket innebär att du inte har ångerrätt om du har brutit förseglingen

  • Var uppmärksam på datummärkningen, och läs noga på förpackningen hur den ska förvaras och hur länge den håller efter att den har öppnats

  • Kontrollera att det finns en adress till det ansvariga företaget 

Välj vad du vill läsa mer om

Är det något fel på produkten har du rätt att reklamera den. Reklamationsrätten innebär att om det visar sig vara något fel på det du köpt så kan du få den lagad, få en ny vara eller pengarna tillbaka. När det handlar om kosmetika är det vanligast att du får en ny vara. Om det är mer än sex månader sedan du köpte varan är det upp till dig att bevisa att det var ett ursprungligt fel.

Det kan vara bra att tänka på att det inte är säkert att en vara i lagens mening är felaktig bara för att du är missnöjd. Utgångspunkten är att företaget ska leverera en vara som är avtalsenlig. Ett exempel på när en vara inte är avtalsenlig är om den är bristfällig, fungerar dåligt eller är trasig. Det kan handla om att varan har synliga fel, till exempel transportskador, men det kan också handla om att varan inte stämmer överens med informationen du fått.

När du reklamerar i stället för att köpa nytt sparar du pengar och kan bidra till en bättre miljö. Företagen får chansen att rätta till felen och får en skjuts i rätt riktning att tillverka och sälja bättre varor och tjänster.

Kommer du inte överens med företaget kan du läsa mer under "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens".

Läs mer om hur du reklamerar en vara här

Den 1 maj 2022 ändras regeln om sex månader i konsumentköplagen. För de flesta varor förlängs tiden från sex månader till två år. Webbplatsen uppdateras löpande vartefter ändringarna slår igenom.

Bäst-före-datum

Har bäst-före-datumet passerat kan det innebära att du får bakterieväxt i produkten. Detta kan orsaka både infektioner och allergiska reaktioner. Var därför uppmärksam på datummärkningen, och läs noga på förpackningen hur den ska förvaras och hur länge den håller efter att den har öppnats.

Har du köpt en kosmetisk produkt där datummärkningen redan passerat, kan du kontakta företaget och reklamerar den.

Kommer du inte överens med företaget kan du läsa mer under "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens".

Läs mer om hur du reklamerar en vara här

Ångerrätten gäller när du har handlat på distans, till exempel på internet. Ångerrätten är normalt 14 dagar och gäller inom hela EU.

Det betyder att du kan kontakta företaget inom två veckor från det att du fick varan och meddela att du ångrar dig. Gör det skriftligt, till exempel via mejl, och spara en kopia. Om företaget inte har gett dig rätt information om ångerrätten kan den förlängas i upp till ett år.

Tänk på att kosmetiska produkter vanligtvis klassas som hygienvaror vilket innebär att du inte har ångerrätt om du har brutit förseglingen.

Om företaget säger att du inte har ångerrätt kan du hänvisa till din rätt enligt lag och be företaget motivera varför du inte skulle ha ångerrätt. Kommer du inte överens med företaget kan du läsa mer under "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens".

Läs mer om ångerrätt här

Ibland förväxlas öppet köp med ångerrätt, men det är två olika saker.

Ångerrätt är en rättighet du har om du köper något på distans, det vill säga utan att träffa företaget. Det gäller alltså om du till exempel handlar på nätet eller av en telefonförsäljare. Du har även ångerrätt om du köper något utanför ett företags affärslokaler, till exempel om företaget kommer hem till dig. Ångerrätten styrs av en lag och är inget som företagen kan besluta om själva.

När du handlar i butik har du aldrig ångerrätt. Det är vanligt att butiker erbjuder öppet köp eller bytesrätt för att ge dig en möjlighet att lämna tillbaka det du har köpt. Men det finns ingen lag som kräver att butiker måste erbjuda öppet köp eller bytesrätt.

En prenumeration på kosmetika kan antingen vara tidsbestämd eller gälla tills vidare. Tidsbestämda avtal kan ibland innehålla villkor om att avtalet förlängs automatiskt om du inte säger upp det.

Du ska få en skriftlig påminnelse om förlängningen

I lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning finns det regler om hur en förlängning ska gå till för att den ska vara giltig:

  • I avtalet ska det finnas ett villkor om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp.
  • Företaget är skyldigt att skriftligen påminna dig om detta senast en månad innan avtalet måste sägas upp. Om det inte finns ett sådant villkor, eller om företaget inte påminner i rätt tid, har du rätt att omgående säga upp avtalet.

Läs mer om automatisk avtalsförlängning här

Kommer du inte överens med företaget kan du läsa mer under "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens".

Undantag från skriftlig påminnelse

Har du ett avtal som kan sägas upp inom tre månader behöver inte företaget informera dig. Det kan till exempel vara när din prenumeration förlängs med en månad i taget.

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Läkemedelsverket är den myndighet som har huvudansvaret för kosmetika. Kosmetiska produkter ska vara säkra att använda men kan ibland orsaka allergier och leda till överkänslighet. Det är framförallt innehållet av vissa kemiska ämnen som kan orsaka kontaktallergier.

Att du är känslig eller får en reaktion betyder inte att det är fel på varan. Det kan däremot vara fel om kosmetikan innehåller en otillåten ingrediens eller om innehållsförteckningen är otydlig eller felaktig.

Läs mer och rapportera problem på Läkemedelsverkets webbplats

Innehåll och märkning

Märkningen på en kosmetisk produkt är viktig eftersom den ofta är den enda information som du får om produkten. Genom märkningen ska du kunna förstå syftet med produkten och hur den ska användas på ett säkert sätt.

Läs mer om märkning på Läkemedelsverkets webbplats

Läkemedelsverket är den myndighet som har huvudansvaret för kosmetika. Det finns flera regelverk som styr hur kosmetika får marknadsföras och det är noga reglerat vad man får påstå. Det är till exempel inte tillåtet att påstå att produkten kan bota hudproblem, medan det är tillåtet att marknadsföra den som mjukgörande.

Läs mer om reglerna för marknadsföring på Läkemedelsverkets webbplats

Kosmetika till barn

Kosmetiska produkter som marknadsförs till barn ska vara anpassade specifikt för barn. Det kan till exempel vara mjukgörande hudkräm, våtservetter, tvål och tandkräm.

Läs mer om kosmetika till barn på Läkemedelsverkets webbplats

Konsumentverket

Är det fel i marknadsföringen enligt marknadsföringslagen, till exempel att prisinformationen är felaktig eller missvisande, kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan till Konsumentverket innebär inte att du får hjälp i just ditt ärende men den kan hjälpa andra konsumenter i framtiden.

Läs mer och anmäl till Konsumentverket här

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har det huvudsakliga ansvaret för kosmetika. Får du exempelvis en allergisk reaktion, eller uppmärksammar att marknadsföringen är felaktig, kan du anmäla det till dem.

Läs mer och rapportera problem på Läkemedelsverkets webbplats