Köp av kosmetiska produkter

Lyssna

Kosmetiska produkter som säljs i Sverige är oftast säkra att använda, men du bör ändå vara uppmärksam. Köper du en produkt som är felaktig kan du reklamera den. Med kosmetiska produkter menas exempelvis tvål, tandkräm, hudkräm, schampo, smink och deodorant.

Tänk på det här

 • Kosmetiska produkter klassas oftast som hygienvaror. Det innebär att du inte har ångerrätt om du brutit förseglingen.

 • Var uppmärksam på datummärkningen, och läs noga på förpackningen hur den ska förvaras och hur länge den håller efter att den har öppnats.

 • Kontrollera att det finns en adress till det ansvariga företaget. 

Välj vad du vill läsa mer om

Är det något fel på produkten har du rätt att reklamera den. Reklamera betyder att du klagar. Du ska kunna visa att det finns ett fel på produkten.

För att företaget ska vara skyldiga att hjälpa dig måste felet ses som ursprungligt. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns redan när du köpte eller tog emot produkten. Om produkten har ett ursprungligt fel ska företaget åtgärda felet. När det handlar om kosmetika är det vanligast att du får en ny vara.

Det är viktigt att du klagar så snart som möjligt efter att du upptäckt felet. Väntar du för länge kan du förlora din rätt att kräva något av företaget.

Mer om hur du reklamerar en vara

Ibland förväxlas ångerrätt med öppet köp men det är två olika saker.

Köp i butik

När du handlar i butik har du aldrig ångerrätt. Det är vanligt att butiker erbjuder öppet köp eller bytesrätt för att du ska kunna lämna tillbaka varan. Men det finns ingen lag som kräver att butiker måste erbjuda öppet köp eller bytesrätt.

Köp på internet

Ångerrätten gäller när du har handlat på distans, till exempel på internet. Ångerrätten är normalt 14 dagar och gäller inom hela EU.

Tänk på att kosmetiska produkter vanligtvis klassas som hygienvaror. Det innebär att du inte har ångerrätt om du brutit förseglingen.

Om du har ångerrätt kan du kontakta företaget inom två veckor från att du fick varan och meddela att du ångrar dig. Gör det skriftligt, till exempel via mejl, och spara en kopia. Om företaget inte gett dig rätt information om ångerrätten kan den förlängas i upp till ett år.

Mer om ångerrätt

En prenumeration på kosmetika kan antingen vara tidsbestämd eller gälla tills vidare. Tidsbestämda avtal kan ibland innehålla villkor om att avtalet förlängs automatiskt om du inte säger upp det.

Du ska få en skriftlig påminnelse om förlängningen

I lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning finns regler om hur en förlängning ska gå till för att vara giltig:

 • I avtalet ska det finnas ett villkor om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp.
 • Företaget är skyldigt att skriftligen påminna dig om detta senast en månad innan avtalet måste sägas upp.

Om det inte finns ett sådant villkor eller företaget inte påminner i rätt tid, har du rätt att omgående säga upp avtalet.

Om automatisk avtalsförlängning

Undantag från skriftlig påminnelse

Har du ett avtal som kan sägas upp inom tre månader behöver inte företaget informera dig. Det kan till exempel vara när din prenumeration förlängs med en månad i taget.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Märkningen på en kosmetisk produkt är viktig eftersom den ofta är den enda information du får om produkten. Genom märkningen ska du kunna förstå syftet med produkten och hur den ska användas på ett säkert sätt.

En viss del av märkningen ska vara på svenska. De delarna är:

 • innehållsmått
 • hänvisning till hållbarhetstid
 • försiktighetsåtgärder vid användning
 • produktens funktion/syfte.

Om att köpa kosmetika på Läkemedelsverket webbplats

Läkemedelsverket är den myndighet som har huvudansvaret för kosmetika. Kosmetiska produkter ska vara säkra att använda men kan ibland orsaka allergier och leda till överkänslighet. Det är framförallt innehållet av vissa kemiska ämnen som kan orsaka kontaktallergier.

Att du är känslig eller får en reaktion betyder inte att det är fel på varan. Det kan däremot vara fel om kosmetikan innehåller en otillåten ingrediens eller om innehållsförteckningen är otydlig eller felaktig.

Rapportera problem med kosmetika på Läkemedelsverkets webbplats

Det finns regler för hur marknadsföring får utformas och det är noga reglerat vad man får påstå. Tillsynen för marknadsföring av kosmetika delas av Läkemedelsverket och Konsumentverket.

Läkemedelsverket

När det gäller marknadsföring och påståenden kopplade direkt till den kosmetiska produkten har Läkemedelsverket huvudansvaret. Det är till exempel inte tillåtet att påstå att produkten kan bota hudproblem, medan det är tillåtet att marknadsföra den som mjukgörande.

Om reglerna för marknadsföring på Läkemedelsverkets webbplats

Du kan anmäla sådan marknadsföring till Läkemedelsverket.

Rapportera problem på Läkemedelsverkets webbplats

Kosmetika till barn

Kosmetiska produkter som marknadsförs till barn ska vara anpassade specifikt för barn. Det kan till exempel vara mjukgörande hudkräm, våtservetter, tvål och tandkräm. Om produkten inte är anpassad för barn kan du anmäla det till Läkemedelsverket.

Om kosmetika till barn på Läkemedelsverkets webbplats

Konsumentverket

Är det däremot fel i marknadsföringen enligt marknadsföringslagen, till exempel att prisinformationen är felaktig eller missvisande, kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan till Konsumentverket innebär inte att du får hjälp i just ditt ärende men den kan hjälpa andra konsumenter i framtiden.

Anmäl till Konsumentverket