Fel och problem med bil köpt av bilhandlare

Lyssna

Ta reda på vilka rättigheter du har i samband med ett bilköp – hur du reklamerar fel, i vilka fall du kan häva köpet och vad som gäller för garanti och ersättning. Informationen gäller oavsett om du har köpt en ny eller begagnad bil.

Innan du läser

Har du köpt bilen av en privatperson?
Gå till köpt bil av privatperson

Välj vad du vill läsa mer om

Välj detta alternativ om din bil är trasig eller fungerar dåligt. Det kan till exempel handla om att:

  • Bilen inte startar

  • Motorlampan lyser

  • Det är problem med en funktion, till exempel bromsarna eller kopplingen

Gör så här om bilen är trasig eller fungerar dåligt

Välj det här alternativet om bilen inte stämmer överens med uppgifter som lämnades i annonsen eller i annat informationsmaterial som du fått i samband med köpet. Det kan till exempel handla om att det saknas en utlovad funktion, så som bluetooth eller parkeringssensor.

Gör så här om bilen inte stämmer överens med annonsen

Välj detta alternativ om:

  • Du inte längre vill genomföra bilköpet, till exempel på grund av att dina förutsättningar har ändrats

  • Du undrar över dina möjligheter att ångra eller avbeställa köpet

OBS! Om bilen är trasig, inte fungerar som den ska eller inte motsvarar beskrivningen, välj istället "Bilen är trasig eller fungerar dåligt" eller "Bilen stämmer inte överens med annonsen" för att läsa om dina rättigheter.

Till information om att ångra bilköpet

Välj detta alternativ om du befinner dig i någon av följande situationer:

  • Bilen har inte levererats till dig inom den tid som du och företaget kommit överens om

  • Du och företaget har inte kommit överens om någon tid, men det har gått minst 12 veckor (om köpet gäller en helt ny bil) sedan köpet

  • Du har frågor om kostnader du har fått på grund av förseningen

Gör så här om leveransen av bilen är försenad

Välj detta alternativ om bilen efter köpet visar sig ha skulder eller om ägarbytet inte har blivit utfört.

Läs mer om ägarbyte och skulder