Försenad leverans av bil

Ta reda på dina rättigheter vid försenad leverans av bilen. När kan du kräva ersättning av företaget och när har du rätt att häva köpet av bil?

Leveransen räknas som försenad om någon av följande situationer uppstår:

 • Bilen har inte levererats inom utlovad tid. Oftast anges leveranstiden i köpekontraktet.
 • Det finns ingen utlovad leveranstid, men bilhandlaren har inte levererat bilen inom 30 dagar.

Klaga på förseningen

1

  Konsumentköplagen styr vad du kan kräva av företaget. Har du köpt bilen av en bilhandlare ansluten till Motorbranschens Riksförbund (MRF) finns även särskilda bestämmelser. 

  I första hand: Att företaget levererar bilen

  Du kan i första hand kräva att företaget levererar bilen. Ge gärna företaget en rimlig tilläggstid. En tilläggstid är ett sista datum för när bilen ska levereras. Tanken är att ge företaget en rimlig chans att fullfölja sin del av avtalet.

  I andra hand: Att du får häva köpet

  En hävning betyder att köpet återgår. Då är du inte längre skyldig att betala och företaget är inte skyldig att leverera. Du kan häva köpet när:

  • du krävt leverans men företaget trots det inte levererar inom en rimlig tilläggstid
  • förseningen är av stor betydelse för dig.
  Vad är en rimlig tilläggstid?

  I lagen står det inte vad en rimlig tilläggstid är. Det är något som måste avgöras från fall till fall.

  Enligt en överenskommelse mellan Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund (MRF) är en rimlig tilläggstid minst fyra veckor för köp av ny bil och två veckor för köp av begagnad bil.

  När kan du inte kräva leverans?

  Det finns undantagsfall då du inte kan kräva att företaget levererar bilen. Det gäller till exempel om hinder utanför företagets kontroll gör det omöjligt för företaget att leverera.

   Fäll ihop

   Om leveransen av bilen är försenad har du rätt att hålla inne betalningen som en säkerhet för ditt krav.

   Har du redan betalat är det först om köpet hävs du kan kräva återbetalning.

    Fäll ihop

    Företaget ska stå för eventuella kostnader du drabbas av på grund av att bilen är försenad. Exempel kan vara kostnader för:

    • alternativ transport, till exempel buss eller tåg
    • extra resor du tvingats göra till bilföretaget.

    Du kan kräva ersättning för de faktiska kostnaderna, inte för besväret eller tiden du lägger ner. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till förseningen. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton och fakturor.

    Vad som gäller vid täckningsköp

    Har köpet hävts och du tvingats köpa bilen någon annanstans till ett högre pris? Då kan du kräva ersättning för mellanskillnaden. Det kallas för att göra ett täckningsköp.

    För att kunna kräva ersättning för mellanskillnaden behöver du göra köpet med omsorg. Det betyder att du behöver jämföra alternativ och välja ett rimligt pris. Om du inte hittar en exakt likadan bil kan det vara okej att köpa en bil som är likvärdig. Det vill säga en bil som har motsvarande kvalitet, funktioner och pris.

    Undantag när du inte kan kräva ersättning

    Det finns undantag när du inte kan kräva ersättning. Det gäller till exempel om något utanför företagets kontroll gör det omöjligt för företaget att leverera bilen.

     Fäll ihop
     2

     Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Då kan du visa vad du framfört och när. Kräv att bilen levereras eller meddela att du vill häva köpet.

     Kräv leverans

     Kräv att företaget levererar bilen. Du kan ge företaget en rimlig tilläggstid, alltså ett sista datum för när bilen ska levereras. Du kan även efterfråga ett datum för leverans.

     Om du väljer att ringa kan du sammanfatta vad ni sagt och skicka i ett mejl till företaget efter samtalet. Då får du underlag som visar vad ni kommit överens om. Du kan också spela in samtalet. Det är tillåtet så länge du själv deltar i samtalet. 

     Kräv hävning

     Om förseningen är av stor betydelse för dig kan du istället kräva att få häva avtalet. Motivera varför förseningen är av stor betydelse för dig.

     Kräv ersättning  

     Skriv vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför. Du behöver kunna styrka kostnaderna med underlag. 

     Meddela om du håller inne med betalningen

     Du måste meddela om du håller inne med betalningen. Skriv hur mycket och varför.

     Har du fått en faktura behöver du bestrida (protestera mot) den. Förklara att du inte kommer betala och varför.

     Om du redan betalat för bilen kan du ställa krav på att få tillbaka dina pengar först när avtalet hävts.

      Om det inte löser sig

      3

      Om företaget meddelar dig att de inte kan leverera bilen inom tilläggstiden, eller att de inte kan leverera bilen alls, kan du kräva att få häva köpet.

      Om företaget inte tycker att du har rätt att häva avtalet kan vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller domstol för att få en bedömning.

       4

       Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller vill diskutera hur du kommer vidare med ditt ärende? Då kan du kontakta kommunens konsumentvägledning eller Konsumentverkets vägledning.

       Kommunens konsumentvägledning

       Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

       Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

       Konsumentverkets vägledning

       Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

       Kontakta Konsumentverkets vägledning

        5

         Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. En normal handläggningstid är cirka sex månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

         Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte har fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

         Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
         • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
         • Summan som du och företaget inte kommer överens om är 1000 kronor eller mer.
         • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

         Gör en anmälan på ARN:s webbplats

         Om du behöver hjälp med din anmälan

         Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

         Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

         Om ARN inte kan pröva ditt ärende

         Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation kan du läsa mer om möjligheten att få tvisten avgjord av domstol nedan.

         Fäll ihop

         Har du gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget? Då kan du ta tvisten till domstol. Vänd dig till tingsrätten. Det kostar pengar att lämna in en ansökan till domstol.

         Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall? Då kan du ta hjälp av en jurist.

         Innan du anlitar juridisk hjälp kan du kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

         Vad kostar det?

         En tvist som rör ett krav under 28 650 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2024) kallas för ett förenklat tvistemål eller småmål. Avgiften för att ansöka är då 900 kronor.

         Är kravet över 28 650 kronor eller rör tvisten inte något bestämt belopp? Då kostar det 2 800 kronor.

         Förlorar du tvisten kan du behöva betala både dina och företagets kostnader för rättegången. I småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

         Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

          Fäll ihop

          Fick du svar på din fråga?

          Källa: Konsumentverket

          Granskad: 4 mars 2024