Ägarbyte och skulder när du köpt bil av bilhandlare

Lyssna

När du köper en bil hos en bilfirma så ska du kunna förvänta dig att bilfirman registrerar att bilen har bytt ägare. Du bör också kunna förvänta dig att det inte finns några skulder på bilen. Men det förekommer att bilfirmor gör fel.

Tänk på det här

  • Du ska kunna förvänta dig att bilfirman registrerar dig som ny ägare på bilen och att det inte finns några skulder på bilen när du köper den.

  • Om bilfirman har gjort fel så kan du klaga och få felet avhjälpt. 

Dina rättigheter

När en bil byter ägare så ska det alltid rapporteras till Transportstyrelsen. Om ni inte har kommit överens om något annat, ska du kunna förvänta dig att bilfirman har gjort ägarbytet när du får bilen.

Om det inte har gjorts så kan du reklamera felet, det vill säga klaga till bilfirman. Då ska bilfirman åtgärda felet, genom att:

  • I första hand registrera ägarbytet så att du står som ägare för bilen.
  • I andra hand, om bilfirman inte registrerar ägarbytet i rimlig tid, låta dig lämna tillbaka bilen och få pengarna tillbaka för bilen du köpt.

Hur lång tid du bör ge säljaren att registrera ägarbytet är svårt att säga, eftersom det inte anges i lagen.

Om bilfirman skulle gå i konkurs innan de registrerat ägarbytet, måste du kunna bevisa att du har köpt bilen. Annars finns en risk att bilen tas ifrån dig och tillfaller konkursboet.

När du köper en bil från en bilfirma, ska du kunna förvänta dig att det inte finns några skulder på bilen, om inte bilfirman har informerat om det.

Om det visar sig att det finns parkeringsböter, fordonsskatter eller liknande som inte är betalda, ska du genast klaga till bilfirman.

Det är den som är registrerad som ägare till bilen när en avgift eller skatt uppkommer, som är skyldig att betala den. Du är alltså inte skyldig att betala skulder som uppkom innan du köpte bilen.

Som ny ägare av bilen kan du ändå drabbas om skulden inte betalas av bilfirman, eftersom Kronofogden då har rätt att ta bilen från dig.

Om du upptäcker att bilen har skulder som uppkom innan du köpte den kan du begära att:

  • Bilfirman i första hand betalar ersättning till dig så att du kan betala skulderna.
  • Bilfirman i andra hand ger dig en annan, likvärdig bil utan skulder.

Om inget av detta sker inom en rimlig tid, kan du begära att köpet hävs om skulderna orsakar problem för dig.

På Transportstyrelsens webbplats kan du kontrollera om det finns fordonsrelaterade skulder på bilen

Om du lämnat din gamla bil i inbyte när du köpte en ny och redan har betalat fordonsskatten för bilen du bytte in, så är bilfirman inte skyldig att återbetala det till dig.

Däremot kan du och bilfirman komma överens om att de ska ersätta dig för att du betalt fordonsskatten för en bil du inte längre äger.

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om fordonsskatt

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2022