Ägarbyte och skulder när du köpt bil av bilhandlare

När du köper en bil hos en bilfirma ska du kunna förvänta dig att bilfirman registrerar att bilen bytt ägare. Du bör också kunna förvänta dig att det inte finns några skulder på bilen. Men det händer att bilfirmor gör fel.

Ägarbyte bil och skulder på bil – tänk på det här

  • Du ska kunna förvänta dig att bilfirman registrerar dig som ny ägare på bilen och att det inte finns några skulder på bilen när du köper den.

  • Har bilfirman gjort fel kan du klaga. Då ska de rätta till felet. 

Dina rättigheter

När en bil byter ägare ska det alltid rapporteras till Transportstyrelsen. Har ni inte kommit överens om något annat, ska du kunna förvänta dig att bilfirman gjort ägarbytet när du får bilen.

Du kan reklamera om bilfirman inte gjort ägarbytet. Då klagar du till bilfirman.

Bilfirman ska då:

  • i första hand registrera ägarbytet så att du står som ägare för bilen
  • i andra hand, om bilfirman inte registrerar ägarbytet i rimlig tid, låta dig lämna tillbaka bilen och få pengarna tillbaka.

Hur lång tid du bör ge säljaren att registrera ägarbytet är svårt att säga, eftersom det inte står i lagen.

Skulle bilfirman gå i konkurs innan de registrerat ägarbytet, måste du kunna bevisa att du köpt bilen. Annars finns en risk att bilen tas ifrån dig och tillfaller konkursboet.

Du ska kunna förvänta dig att det inte finns några skulder på bilen, om inte bilfirman har informerat om det.

Visar det sig att det finns parkeringsböter, fordonsskatt eller liknande som inte är betalda? Då ska du genast klaga till bilfirman.

Den som är registrerad som ägare till bilen när en avgift eller skatt uppkommer är skyldig att betala den. Du är alltså inte skyldig att betala skulder som uppkom innan du köpte bilen. Som ny ägare kan du ändå drabbas om bilfirman inte betalar skulden, eftersom Kronofogden då har rätt att ta bilen från dig.

Upptäcker du att bilen har skulder som uppkom innan du köpte den kan du begära att bilfirman:

  • i första hand betalar ersättning till dig så du kan betala skulderna
  • i andra hand ger dig en annan, likvärdig bil utan skulder.

Sker detta inte inom en rimlig tid, kan du begära att köpet hävs om skulderna orsakar problem för dig.

Mer om fordonsrelaterade skulder på Transportstyrelsens webbplats

Har du redan betalat fordonsskatten för en bil du bytt in, är bilfirman inte skyldig att återbetala dig. Men du och bilfirman kan komma överens om att de ska ersätta dig för fordonsskatten.

Om fordonsskatt på Transportstyrelsens webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 4 mars 2024