Mobiltelefonen fungerar dåligt eller inte alls

Lyssna

Vad gäller om din mobil eller tillbehör som laddare eller lurar är trasiga? Läs om hur du reklamerar och när du kan kräva ersättning.

Enligt konsumentköplagen kan du klaga till företaget om:

 • Felet är ursprungligt och fanns när du tog emot varan. Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt.
 • Det är mindre än tre år sedan du köpte varan (om du köpte den från ett svenskt företag).

  Inom EU, Norge och Island har du enligt ett EU-direktiv alltid minst två år på dig att klaga på fel i en vara. Vissa länder har valt att ge längre reklamationsfrister, som till exempel Sverige, där du har tre år på dig att klaga på fel.

Så gör du för att klaga på felet

1

Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

  Det är viktigt att du klagar inom två månader från det att du upptäckte felet. Väntar du längre kan du förlora din rätt att kräva något av företaget. Följande kan du kräva:

  I första hand: att du får felet åtgärdat eller en ny mobiltelefon

  Att felet åtgärdas innebär att företaget kostnadsfritt rättar till felet, till exempel reparerar eller byter ut en felaktig del. Det andra alternativet är att du får en annan, felfri telefon.

  Du kan själv föreslå vilken lösning du vill ha av företaget. Men om företaget kan visa att det blir en orimligt stor kostnad att ge dig en ny telefon jämfört med att reparera, har de vanligtvis rätt att göra reparationen.

  Även om mobilen är helt ny kan företaget ha rätt att reparera den.

  I andra hand: att du får ett prisavdrag

  Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag. Levereras telefonen med ett skönhetsfel som inte påverkar funktionen kan det bli aktuellt med ett prisavdrag utan att felet åtgärdas. Det finns inga bestämda avdrag. Vad som är rimligt måste avgöras från fall till fall.

  I tredje hand: att du får häva köpet

  En hävning betyder att köpet återgår, det vill säga att företaget tar tillbaka telefonen och du får pengarna tillbaka. Om telefonen ska skickas tillbaka ska företaget stå för frakten. Har du betalat för telefonen ska du få tillbaka pengarna på samma sätt som du betalade. Betalade du kontant eller med kort ska du alltså inte behöva nöja dig med ett tillgodokvitto eller presentkort. Har du samtidigt köpt tillbehör till telefonen har du oftast rätt att häva köpet av dessa också.

  Om köpet hävs och du tvingas köpa varan till ett högre pris hos ett annat företag, kan du kräva mellanskillnaden från det första företaget. Det kallas för att göra ett täckningsköp.

   Fäll ihop
   Så lång tid får en reparation ta

   Enligt lag ska företaget reparera felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid behöver bedömas från fall till fall. Det beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få varan lagad. För elektronik och tekniskt komplicerade varor är det vanligt att en reparation tar några veckor. Har du blivit erbjuden en lånevara kan en längre reparationstid vara okej.

   När reparationen drar ut på tiden

   Drar reparationen ut på tiden kan du höra av dig till företaget och fråga när reparationen beräknas vara klar. Gör det gärna skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Då kan du enkelt bevisa att du har klagat och när. Dröjer det för lång tid kan du läsa mer under steget "Vad gäller om du och företaget inte kommer överens?".

   Så många reparationsförsök har företaget på sig

   Normalt har företaget två försök på sig att åtgärda samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång kan du ha rätt att säga nej till fler reparationsförsök och häva köpet. En hävning betyder att köpet återgår, det vill säga att du lämnar tillbaka varan och får pengarna tillbaka.

   Kommer ni inte överens behöver du ha bevis på att det rör sig om samma fel som tidigare. Bevis kan till exempel vara sms eller mejl mellan dig och företaget, eller någon form av tekniskt underlag. Det kan vara ett intyg från ett annat företag. Har du inget underlag kan du prova att kontakta företaget via sms eller mejl för att få bekräftat att det har varit samma fel flera gånger.

   Lånevara

   Det finns inget i lagen som ger dig rätt att kräva en lånevara, men du kan alltid kolla med företaget om det går att få. Om du inte får en lånevara talar det för att reparationen ska göras så fort som möjligt. Får du en lånevara kan det var okej att reparationen tar lite längre tid.

    Fäll ihop

    Företaget kan behöva göra en felundersökning för att utreda vad som orsakar felet eller hur det uppstått. Om det visar sig vara ett fel som företaget inte ansvarar för kan företaget ha rätt att ta betalt för undersökningen. Men då ska du ha fått information om avgiften innan undersökningen gjordes. Har du inte fått information ska du inte behöva betala för undersökningen.

     Fäll ihop

     Att varan är felaktig ska inte medföra några extra kostnader för dig. Företaget ska stå för att åtgärda felet och andra kostnader. Exempel kan vara:

     • fraktkostnad för att skicka varan på reparation
     • kostnader för att du har tvingats köra flera gånger till butiken
     • inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot reparatör.

     Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ner på att klaga på felet. För att kunna få ersättning behöver du bevisa att det finns ett fel på varan och kunna visa underlag på kostnaderna. Det kan vara kvitton, fakturor eller andra intyg. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.

     Ställ skriftliga krav till företaget

     Kravet om ersättning riktar du direkt mot företaget. Gör det helst skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Skriv vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför.

     Om företaget inte vill ersätta dig kan du gå vidare med ärendet för att få en bedömning. För att göra det behöver du kunna visa att du har krävt att företaget ska ersätta dig för kostnaderna och kunna styrka kostnaderna med underlag.

      Fäll ihop

      Inom EU, Norge, Island och Storbritannien är dina rättigheter när du köper varor i stort sett likadana, oavsett vilket land företaget finns i. Det som kan skilja sig är hur lång tid du har på dig att klaga på fel i varan.

      Exempel på reklamationsfrister i andra länder
      • Tyskland: 2 år
      • Irland, England, Wales och Nordirland: 6 år
      • Skottland: 5 år
      • Nederländerna: Reklamationsrätten baseras på varans förväntade livslängd, men minst 2 år
      • Island och Norge: 5 år om varan du har köpt har en förväntad livslängd längre än 2 år, i övriga fall 2 år

      På webbplatsen Ditt Europa (som drivs av EU-kommissionen) kan du ta reda på andra länders reklamationsfrister.

      Ditt Europa

      Svensk lag gäller om företaget riktar sig till svenska konsumenter

      Även om du köper något av ett företag i ett annat land kan du vara skyddad av svensk lagstiftning. En förutsättning är att företaget riktar sig mot svenska konsumenter.

      Exempel som kan tyda på att företaget vänder sig till svenska konsumenter:

      • Företagets webbplats är på svenska.
      • Företaget tillåter dig att betala i svenska kronor.
      • Telefonnummer med landskod till företaget.

      Skulle du till exempel köpa något av ett tyskt företag som vänder sig till svenska konsumenter kan du ha tre års reklamationsfrist (som vi har i Sverige), trots att reklamationsfristen enligt tysk lagstiftning är två år.

       Fäll ihop
       2

       Tänk på följande när du kontaktar företaget för att reklamera (klaga på felet).

       Dokumentera felet

       Dokumentera felet innan du lämnar in telefonen till företaget. Du kan till exempel fota eller filma felet. Dokumentationen kan bli viktig om du och företaget inte kommer överens. Spara därför allt underlag.

       Finns det inget bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga. Oftast behöver företaget ta in varan och göra en felundersökning för att se vad som orsakar problemet.

       Klaga till företaget som sålde telefonen till dig

       När du ska klaga på felet kan du i första hand vända dig till företaget du köpte telefonen av. De ansvarar enligt lag för alla fel som fanns i varan när du köpte den. Ibland finns det garantier kopplade till varan. Det kan till exempel vara tillverkaren som har lämnat en garanti. Då kan du ha möjlighet att vända dig direkt till tillverkaren, men enligt lag ska du alltid kunna ställa krav mot företaget som sålde varan till dig.

       Klaga skriftligen

       Det är alltid bra att kontakta företaget skriftligen för att beskriva felet och efterfråga en lösning. Då får du bevis på att och när du klagat. Du kan till exempel skicka ett mejl.

       Går du till butiken för att klaga och lämna in mobilen kan det hända att du får ett inlämningskvitto eller liknande som bekräftelse på att företaget ska reparera varan. Tänk på att spara det.

       Säkerhetskopiera vid behov

       Ska du lämna in telefonen för reparation är det alltid bra att säkerhetskopiera viktigt innehåll. Oftast kan företagen inte garantera att allt innehåll finns kvar efter reparationen, och vanligtvis kan du inte kräva att företaget ska göra något för att återställa innehållet.

        Om det inte löser sig

        3

        Välj det alternativ som passar bäst in på din situation. Passar inget alternativ? Läs vidare under "Behöver du vägledning?".

         Enligt konsumentköplagen har du rätt att klaga på fel i tre år från köpet. Det gäller även om varan saknar garanti eller garantin gått ut. Om felet är ett så kallat ursprungligt fel kan du kräva att företaget lagar eller byter ut varan.

          När köpte du varan?
          Fäll ihop

          Du kan i regel inte kräva att få pengarna tillbaka, det vill säga häva köpet, om företaget vill reparera varan. Hävning ses ofta som en sista utväg.

          Om du föreslår att företaget ska ge dig en ny vara, kan företaget ha rätt att reparera varan. Företaget har rätt att neka om det blir orimligt dyrt att ge dig en ny vara i förhållande till att reparera varan. Detta gäller oavsett om varan är helt ny eller du haft den en tid.

          För att företaget ska ha rätt att reparera varan krävs det att reparationen kan göras inom rimlig tid och utan kostnad för dig.

          Hur lång tid får en reparation ta?

          Vad som är rimlig tid för en reparation bedöms från fall till fall, och bestäms bland annat utifrån vilket behov du har av varan. Det är inte ovanligt att du får räkna med någon eller några veckors reparationstid. Dröjer företaget orimligt länge med reparationen kan du ha rätt att kräva en ny vara, dina pengar tillbaka eller att vända dig till ett annat företag för att få varan lagad.

          Så många reparationsförsök har företaget på sig

          Normalt sett har företaget två försök på sig att åtgärda samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång kan du ha rätt att säga nej till fler reparationsförsök och istället kräva att köpet hävs. Att köpet hävs betyder att köpet återgår, det vill säga att du lämnar tillbaka varan och får pengarna tillbaka.

           Fäll ihop

           Dina rättigheter styrs av hur lång tid som har gått från köpet.

            När köpte du varan?
            Fäll ihop

            Enligt lag ska företaget reparera felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid för en reparation bedöms från fall till fall, och bestäms bland annat utifrån vilket behov du har av varan. Du kan behöva räkna med någon eller några veckors reparationstid. Har du blivit erbjuden en lånevara kan en längre reparationstid vara okej.

            Om reparationen tar oskäligt lång tid kan du enligt lag kräva att få häva avtalet. En hävning betyder att köpet avbryts och att du får dina pengar tillbaka.

            Möjlighet att vända dig till ett annat företag

            Om företaget inte lagar felet inom skälig tid kan du överväga att vända dig till ett annat företag för att reparera felet.

            Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl, och förklara att du behöver vända dig till ett annat företag om reparationen inte är klar inom kort. Meddela också att du kommer att kräva ersättning för reparationskostnaden. Det är viktigt att du kan visa att du har klagat på att reparationen tar för lång tid innan du vänder dig till ett annat företag.

            Om företaget bekräftar att de inte kan reparera varan inom skälig tid, eller om de inte svarar dig, kan du vända dig till ett annat företag. Tänk på att du alltid är betalningsskyldig gentemot företaget du väljer. Du får i efterhand kräva att företaget som sålde varan till dig ersätter dig för reparationen.

             Fäll ihop

             Ibland håller företaget inte med om att varan är felaktig. Företaget kan också ha undersökt varan utan att hitta något fel. Det kanske rör sig om ett fel som bara visar sig ibland eller något som du uppfattar som fel men företaget inte håller med om. Du behöver fundera över hur du kan bevisa att det finns ett fel. Vill du att till exempel Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ska avgöra vad som gäller behöver du någon form av underlag som styrker att vara är felaktig.

             Underlag kan till exempel vara bilder, videoklipp eller utlåtanden från någon som är kunnig på den typ av vara det gäller. I vissa fall går det att skicka in själva varan till ARN. Att du tycker eller beskriver varan som felaktig räcker alltså inte om företaget inte håller med dig eller inte kan hitta något fel.

             Har du bevis på att varan är felaktig kan du gå vidare till steget "Om du vill få ärendet prövat".

              Fäll ihop
              4

              Välj alternativ utifrån vilket land företaget finns i. Är du osäker? Välj "Svenskt företag".

               Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller behöver diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende. Här hittar du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

               Kommunens konsumentvägledning

               Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

               Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

               Hallå konsument

               Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

               Kontakta Hallå konsument

                Fäll ihop

                Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning av ECC Sverige. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

                Kontakta ECC Sverige

                För att få hjälp med ditt ärende behöver du säkerställa att du har klagat skriftligen till företaget. Till ECC Sverige behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med något systerkontor i ett annat land. Tänk på att behålla dina original och bara skicka kopior till ECC Sverige.

                Skicka ditt ärende via e-post till: ecc@konsumentverket.se

                E-postmeddelandet ska innehålla:

                • Ditt förnamn och efternamn och namnet på företaget du har handlat av
                • En beskrivning av problemet och hur du vill att företaget ska lösa det
                • Datum då du gjorde beställningen och datum då du tog emot den
                • Priset på varan/tjänsten och hur du betalade
                • Dokumentation som bevisning av ditt ärende
                 • Avtal/avtalsvillkor
                 • Skärmdumpar på annonser
                 • Faktura/kvitton på köp
                 • Reklamation eller ångerrättsmeddelande

                När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ett par veckor.

                ECC Sverige kan INTE:
                • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
                • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
                • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan har inlett ett rättsligt förfarande.
                • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
                Har du frågor?

                ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Om du behöver hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende kan du kontakta Hallå konsument.

                Kontakta Hallå konsument

                Fäll ihop
                5

                 Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

                 Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

                 Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
                 • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
                 • Summan som du och företaget inte kommer överens om överstiger ARNs värdegräns
                 • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

                 Till ARN:s webbplats för att göra en anmälan

                 Om du behöver hjälp med din anmälan

                 Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

                 Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

                 Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation kan du läsa under rubriken "Möjlighet att pröva tvisten i domstol" nedan.

                 Fäll ihop

                 Om du har gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget, kan du ta tvisten till domstol. Då vänder du dig till tingsrätten. Till skillnad från att anmäla till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

                 Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. När du funderar på att anlita juridisk hjälp kan du först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det betyder att försäkringen kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

                 Vad kostar det?

                 För en tvist som rör ett krav under 26 250 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2023), ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 26 250 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

                 Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader, men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

                 Läs mer om hur det går till på Sveriges Domstolars webbplats

                  Fäll ihop

                  Källa: ECC SverigeKonsumentverket

                  Granskad: 15 februari 2022