Företaget går i konkurs

Lyssna

När företag går i konkurs kan du som har handlat varor eller tjänster påverkas på olika sätt, beroende på var och hur du har handlat.

Tänk på det här

  • Om du inte får varan eller tjänsten för att företaget har gått i konkurs, kan du hålla inne din betalning.

  • Presentkort och tillgodokvitton slutar i regel att gälla när företaget går i konkurs.

  • Du har små möjligheter att få tillbaka pengar när företaget har gått i konkurs.

Dina rättigheter som konsument

Om du vill klaga på en felaktig vara eller tjänst som du har köpt av ett företag som gått i konkurs, kan du vända dig till direkt till företagets leverantör eller varans tillverkare för att klaga. Det gäller under förutsättning att företaget du köpt av hade kunnat ställa samma krav.

Du kan ställa samma krav som vid en vanlig reklamation, det vill säga att felet åtgärdas, att du får en ny vara eller pengarna tillbaka. Om du fått en garanti från leverantören eller tillverkaren, får du klaga enligt villkoren i garantin.

Om du inte kan reklamera för att företaget inte har någon verksamhet kvar, kan du istället vända dig konkursboet för att kräva pengar tillbaka. Dina möjligheter att få pengar tillbaka beror på hur du har betalat:

  • Om du har betalat med kreditkort kan du med skydd av konsumentkreditlagen vända dig till kreditgivaren för att kräva pengar tillbaka.
  • Om du däremot har betalat med ett annat kort än kreditkort, Swish eller kontanter är det svårt att få pengarna tillbaka, eftersom de då har tillfallit konkursboet. Företagets skulder betalas utifrån en särskild ordning och vissa skulder prioriteras framför andra. Det gör att du har små möjligheter att få pengar tillbaka.

Läs mer om reklamation

Öppet köp och bytesrätt slutar oftast gälla den dag ett företag går i konkurs, även om tiden för återköp eller byte inte har gått ut än.

Läs mer om öppet köp

Presentkort och tillgodokvitton slutar oftast att gälla när ett företag går i konkurs. För att kräva tillbaks pengarna kan du sätta upp dig på en så kallad fordringsägarlista som konkursförvaltaren upprättar. Konkursförvaltaren fördelar sedan företagets tillgångar mellan fordringsägarna. Tyvärr får du som konsument sällan ta del av dem.

Om en butik som gått i konkurs tillhör en större kedja, kan du ofta använda tillgodokvitto och presentkort i andra butiker inom samma kedja.

Läs mer om presentkort och tillgodokvitton

Om du har beställt och betalat en vara, men inte fått den levererad när ett företag upphör, kan du vända dig till konkursboet. Företaget, som nu är ett konkursbo, måste hålla sin del av avtalet och leverera varan till dig.

Om leveransen bli försenad eller om företaget meddelar att de inte kan leverera varan, kan du försöka häva avtalet och begära pengarna tillbaka. Dina chanser att få tillbaka pengarna kan dock skilja sig åt beroende på hur du har betalat:

  • Om du har betalat med kreditkort kan du med skydd av konsumentkreditlagen vända dig till kreditgivaren med ditt krav på ersättning och eventuellt få pengarna tillbaka.
  • Om du har betalat med kort (ej kredit), Swish eller kontanter kan det vara svårt att kräva pengarna tillbaka, eftersom pengarna då ingår i konkursboet. Företagets skulder betalas utifrån en särskild ordning och vissa skulder prioriteras framför andra. Den typen av skuld som ditt krav på ersättning skulle utgöra blir en så kallad oprioriterad fordring, och det gör tyvärr att möjligheterna att få tillbaka dina pengar är ganska små i detta fall.

Läs mer om konsumentkreditlagen

Huvudregeln är att allt som finns i företaget vid tidpunkten för konkursen tillfaller konkursboet. Det finns dock undantag.

Separationsrätt innebär att du har rätt att separera viss egendom från konkursen så att den inte tillhör konkursboet. Det kan till exempel vara att du har ett avtal om däckförvaring eller att du lämnat in en klocka för reparation. Du behöver då kunna bevisa vilken vara som är din, genom exempelvis kvitto eller avtal, samt att det måste gå att peka ut din vara bland övriga varor.

Om du kan visa att du är den rätta ägaren till en vara kan du kontakta konkursförvaltaren med ditt krav på separationsrätt.

Om företaget du anlitat för att utföra ett arbete på din egendom har gått i konkurs innan de hunnit färdigställa det, kan det bli svårt att ställa krav mot dem. Företaget eller konkursboet har rätt att få betalt för det arbete som har utförts, men du har rätt att hålla inne med betalning för det arbete som inte har utförts. Den del av betalningen som du håller inne med får du sedan använda för att på annat sätt färdigställa tjänsten, exempelvis genom att anlita ett annat företag.

Skulle det vara så att inget arbete är utfört, eller om arbetet är felaktigt utfört och behöver göras om, får du hålla inne med hela betalningen. Då är det viktigt att du kan bevisa att arbetet är felaktigt utfört. Det kan du exempelvis göra genom att be om ett utlåtande om arbetet när du tar in en offert från andra företag för att färdigställa arbetet. Du kan också anlita en oberoende besiktningsman för att få bevis för att arbetet är felaktigt utfört.

Även vid andra tjänster som inte har utförts, exempelvis en kurs eller ett skönhetsingrepp, kan du kunna hålla inne med betalningen. Du kan bara hålla inne betalningen för den del av tjänsten du inte fått ännu eller som är felaktigt utförd. Skulle hela syftet med tjänsten ha gått förlorad kan du ha rätt att hålla inne med hela betalningen.

För att ta reda på vem som är utsedd konkursförvaltare, kan du kontakta tingsrätten i staden där företaget finns.

Läs även om Flygbolag i konkurs

Om ett företag är under rekonstruktion innebär det att bolaget struktureras om för att undvika en konkurs. Bestämmelserna i lagen om företagsrekonstruktion kan påverka din rätt att använda presentkort, göra reklamationer och utnyttja garantier. Vad som gäller beror på vad rekonstruktören har beslutat. Därför måste du alltså fråga företaget om vad som gäller.

Ofta innebär en rekonstruktion att företaget inte får betala ut några pengar. Om du har ett ekonomiskt krav mot företaget måste du alltså i så fall avvakta och se vad som händer.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 juni 2020