Presentkort och tillgodokvitto

Lyssna

Presentkort och tillgodokvitton är ett slags betalningsmedel som har ett förbestämt värde. Presentkort och tillgodokvitton har en giltighetstid. Det betyder att de blir värdelösa om du inte använder dem i tid. De kan även bli värdelösa om företaget byter ägare eller går i konkurs.

Tänk på det här

  • Använd ditt presentkort eller tillgodokvitto inom giltighetstiden.

  • Företaget bestämmer hur länge ett presentkort är giltigt. Om giltighetstiden inte är angiven är det giltigt i tio år.

  • Du kan inte räkna med att kunna använda presentkort och tillgodokvitton om butiken upphör, går i konkurs eller byter ägare.

Välj vad du vill läsa mer om

Företag kan själva bestämma hur länge ett presentkort eller tillgodokvitto är giltigt.

Om det inte finns information om giltighetstid så är det är utgångspunkten att värdebeviset är giligt i 10 år.

Du ska ha fått information om presentkortets giltighetstid när du köpte presentkortet. Det är butiken som har bevisbördan för att du har fått den informationen vid köpet.

När ett företag går i konkurs upphör i regel presentkort och tillgodokvitton att gälla och blir en del av konkursboet. Du kan sätta upp dig på en så kallad fordringsägarlista som konkursförvaltaren upprättar. Kontakta konkursförvaltaren och informera om att du vill vara med på fordringsägarlistan.

På det sättet kräver du tillbaka pengarna som är låsta i presentkortet eller tillgodokortet. Konkursförvaltaren fördelar sedan eventuella tillgångar mellan fordringsägarna, men det är sällan konsumenter får ta del av dessa.

Om en butik stänger kan ditt presentkort bli värdelöst. Om butiken är en del av en butikskedja kan du eventuellt använda ditt presentkort i en annan butik inom kedjan. Det är butikskedjan egna regler som avgör.

Om en butik eller ett företag byter ägare är det inte säkert att du kan använda ditt presentkort efter ägarbytet. Presentkort och tillgodokvitton kan vara giltiga när ett företag byter ägare om företaget fortfarande har samma organisationsnummer som innan. Annars gäller presentkort och tillgodokvitton i allmänhet bara om den gamla och den nya ägaren har kommit överens om det.

Om du har köpt ett presentkort på distans, till exempel på internet, har du ångerrätt på köpet av presentkortet i 14 dagar. Du ska då vända dig till företaget du köpte presentkortet av och förklara att du ångrar ditt köp och vill ha pengarna tillbaka. Det är bra att du gör detta skriftligt så att du har bevis på att du har ångrat köpet i tid.

När du handlar i butik har du aldrig ångerrätt. Butiken kan dock erbjuda öppet köp eller bytesrätt för att ge dig en möjlighet att lämna tillbaka presentkortet. Det finns ingen lag som kräver att butiker måste erbjuda öppet köp eller bytesrätt. Det innebär att du behöver fråga vad som gäller i just den butiken innan du gör köpet.

Du kan inte räkna med att få kontanter i växel om du handlar för mindre än vad ditt presentkort eller tillgodokvitto är värt. Det är butiken som bestämmer vad som gäller för sina presentkort och tillgodokvitton.

Om du reklamerar en vara som är felaktig har företaget rätt att i första hand försöka åtgärda felet. I vissa fall kan du ha rätt att få pengarna tillbaka, det vill säga häva köpet. Vid en hävning är huvudregeln att du ska få tillbaka dina pengar på samma sätt som du betalade. Om du köpte en vara med ett presentkort kan du inte kräva att få någonting annat än ett presentkort tillbaka. Om du betalade med kort eller kontanter ska du få tillbaka pengarna på ditt kort eller som kontanter. Då ska du inte behöva nöja dig med ett tillgodokvitto eller presentkort.

Presentkort och tillgodokvitton är värdehandlingar på samma sätt som kontanter. Om det krävs att du har det fysiska presentkortet eller tillgodokvittot kvar vid användandet, innebär det att värdet går förlorat om du har tappat bort det.

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.