Presentkort och tillgodokvitto

Presentkort och tillgodokvitton är ett slags betalningsmedel som har ett förbestämt värde. Presentkort och tillgodokvitton har en giltighetstid. Det betyder att de blir värdelösa om du inte använder dem i tid. De kan även bli värdelösa om företaget byter ägare eller går i konkurs.

Tänk på det här

  • Använd ditt presentkort eller tillgodokvitto inom giltighetstiden.

  • Företaget bestämmer hur länge ett presentkort är giltigt. Om giltighetstiden inte är angiven är det giltigt i tio år.

  • Du kan inte räkna med att kunna använda presentkort och tillgodokvitton om butiken upphör, går i konkurs eller byter ägare.

Välj vad du vill läsa mer om

Företag kan själva bestämma hur länge ett presentkort eller tillgodokvitto är giltigt. Om det inte finns information om giltighetstiden är utgångspunkten att det är giltigt i 10 år.

Du ska ha fått information om giltighetstiden när du köpte presentkortet. Det är butiken som har bevisbördan för att du fått den informationen vid köpet.

Företaget har gått i konkurs

Presentkort och tillgodokvitton slutar oftast att gälla när ett företag går i konkurs. Om du inte kan använda presentkortet kan du vända dig konkursboet för ställa krav på återbetalning. Företagets skulder betalas utifrån en särskild ordning och vissa skulder prioriteras framför andra. Du som konsument har ofta små möjligheter att få pengar tillbaka.

Butiken har upphört

Om en butik stänger kan ditt presentkort bli värdelöst. Om butiken är en del av en butikskedja kan du eventuellt använda ditt presentkort i en annan butik inom kedjan. Det är butikskedjans egna regler som avgör.

Företaget har bytt ägare

Om en butik eller ett företag byter ägare är det inte säkert att du kan använda ditt presentkort efter ägarbytet. Presentkort och tillgodokvitton kan vara giltiga när ett företag byter ägare om företaget fortfarande har samma organisationsnummer som innan. Annars gäller presentkort och tillgodokvitton i allmänhet bara om den gamla och den nya ägaren har kommit överens om det.

Om du betalat med kreditkort eller faktura

Om du har betalat med ett kreditkort eller med faktura via faktureringsbolag skyddas du av konsumentkreditlagen. Då finns möjligheten att ställa krav på återbetalning för presentkortet till din kreditgivare eller bank. Ta i sådant fall kontakt med kreditgivaren och förklara att du vill använda dig av invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

Läs mer om kreditköp hos Konsumenternas bank- och finansbyrå

Om du har köpt ett presentkort på distans, till exempel på internet, har du ångerrätt på köpet av presentkortet i 14 dagar. Du ska då vända dig till företaget du köpte presentkortet av och förklara att du ångrar ditt köp och vill ha pengarna tillbaka. Det är bra att du gör detta skriftligt så att du har bevis på att du har ångrat köpet i tid.

När du handlar i butik har du aldrig ångerrätt. Butiken kan dock erbjuda öppet köp eller bytesrätt för att ge dig en möjlighet att lämna tillbaka presentkortet. Det finns ingen lag som kräver att butiker måste erbjuda öppet köp eller bytesrätt. Det innebär att du behöver fråga vad som gäller i just den butiken innan du gör köpet.

Du kan inte räkna med att få kontanter i växel om du handlar för mindre än vad ditt presentkort eller tillgodokvitto är värt. Det är butiken som bestämmer vad som gäller för sina presentkort och tillgodokvitton.

Om du reklamerar en vara som är felaktig har företaget rätt att i första hand försöka åtgärda felet. I vissa fall kan du ha rätt att få pengarna tillbaka, det vill säga häva köpet. Vid en hävning är huvudregeln att du ska få tillbaka dina pengar på samma sätt som du betalade. Om du köpte en vara med ett presentkort kan du inte kräva att få någonting annat än ett presentkort tillbaka. Om du betalade med kort eller kontanter ska du få tillbaka pengarna på ditt kort eller som kontanter. Då ska du inte behöva nöja dig med ett tillgodokvitto eller presentkort.

Presentkort och tillgodokvitton är värdehandlingar på samma sätt som kontanter. Om det krävs att du har det fysiska presentkortet eller tillgodokvittot kvar vid användandet, innebär det att värdet går förlorat om du har tappat bort det.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 mars 2024