Företaget har gått i konkurs – vad gäller?

Lyssna

Har företaget du handlat av gått i konkurs? När företag går i konkurs kan du som handlat varor eller tjänster påverkas på olika sätt. Det beror på var och hur du handlat.

Tänk på det här

  • Om du inte får varan eller tjänsten för att företaget gått i konkurs, kan du hålla inne din betalning.

  • Presentkort och tillgodokvitton slutar i regel att gälla när företaget går i konkurs.

  • Du har små möjligheter att få tillbaka pengar när ett företag gått i konkurs.

Dina rättigheter som konsument

Vill du klaga på en felaktig vara men företaget du handlat av har gått i konkurs? Då kan du ha möjlighet att vända dig direkt till företagets leverantör eller varans tillverkare för att klaga. Du kan ställa samma krav som vid en vanlig reklamation: att felet åtgärdas, att du får en ny vara eller att du får pengarna tillbaka.

Om du har garanti

Om du fått en garanti från leverantören eller tillverkaren, får du klaga enligt villkoren i garantin.

Om det inte går att reklamera till tillverkaren eller leverantören

Om du inte kan reklamera kan du istället vända dig konkursboet för att ställa dina krav. Kontakta konkursförvaltaren med dina krav.

Företagets skulder betalas utifrån en särskild ordning. Vissa skulder prioriteras framför andra. Det gör att du har små möjligheter att få pengar tillbaka.

Om du betalat på kredit

Om du betalat med ett kreditkort eller med faktura via faktureringsbolag skyddas du av konsumentkreditlagen. Då kan du ställa samma krav på din kreditgivare/bank som mot konkursboet. Kontakta i sådant fall kreditgivaren och förklara att du vill använda dig av invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

Om kreditköp hos Konsumenternas bank- och finansbyrå

Öppet köp och bytesrätt slutar oftast gälla den dag ett företag går i konkurs, även om tiden för återköp eller byte inte gått ut än.

Presentkort och tillgodokvitton slutar oftast att gälla när ett företag går i konkurs.

Kan du inte använda presentkortet kan du vända dig konkursboet för ställa krav på återbetalning. Företagets skulder betalas utifrån en särskild ordning. Vissa skulder prioriteras framför andra. Du som konsument har ofta små möjligheter att få pengar tillbaka.

Om en butik som gått i konkurs tillhör en större kedja, kan du ofta använda tillgodokvitto och presentkort i andra butiker inom samma kedja.

Mer om presentkort och tillgodokvitton

Om du har betalat via någon form av kredit som ett kreditkort eller med faktura via faktureringsbolag skyddas du av konsumentkreditlagen. Då kan du ställa samma krav på din kreditgivare/bank som mot konkursboet. Kontakta i sådant fall kreditgivaren och förklara att du vill använda dig av invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

Om kreditköp hos Konsumenternas bank- och finansbyrå

Har du beställt och betalat för en vara före konkursen, men inte fått den levererad? Då kommer varan troligen att ingå i konkursboet.

I vissa fall kan du ha möjlighet att få din vara. Läs mer under rubriken "Har jag separationsrätt?"

Kan du inte få din vara kan du istället ha möjlighet att få tillbaka pengarna. Dina chanser till detta beror på hur du har betalat:

Har du gjort en direktbetalning via kort, Swish, banköverföring eller kontanter?

Då kan det vara svårt att kräva pengarna tillbaka, då pengarna ingår i konkursboet. Företagets skulder betalas utifrån en särskild ordning och vissa skulder prioriteras framför andra. Denna typ av skuld blir en så kallad oprioriterad fordring. Det gör tyvärr att chansen att få tillbaka dina pengar är ganska små.

Har du betalat på kredit, som kreditkort eller faktura?

Då kan du med skydd av konsumentkreditlagen vända dig till kreditgivaren med ditt krav på ersättning och eventuellt få pengarna tillbaka.

Om kreditköp hos Konsumenternas bank- och finansbyrå

Huvudregeln är att allt som finns i företaget vid tidpunkten för konkursen tillfaller konkursboet. Men det finns undantag.

Separationsrätt innebär att du har rätt att separera viss egendom från konkursen så att den inte tillhör konkursboet. Det kan till exempel vara att du har ett avtal om däckförvaring eller att du lämnat in en klocka för reparation. Du behöver då kunna bevisa vilken vara som är din. Det kan vara genom till exempel kvitto eller avtal. Det måste även gå att peka ut din vara bland övriga varor.

Om du kan visa att du är den rätta ägaren kan du kontakta konkursförvaltaren med ditt krav på separationsrätt.

Vad gäller om företaget du anlitat för att utföra ett arbete på din egendom gått i konkurs innan de färdigställt arbetet eller om de gjort fel?

Så gör du med betalningen

Företaget eller konkursboet har rätt att få betalt för det arbete som utförts fackmässigt.

Har arbetet inte utförs eller utförts felaktigt har du rätt att hålla inne med betalning. Du ska då hålla inne med så mycket som motsvarar arbetet som inte är klart eller som är felaktigt. Den del av betalningen du håller inne med kan du sedan använda för att färdigställa tjänsten på annat sätt, till exempel genom att anlita ett annat företag.

Bestrid eventuellt krav skriftligen, till exempel via mejl.

Mer om bestrida faktura

Är arbetet felaktigt?

Du ska kunna visa att arbetet är felaktigt. Det kan du till exempel göra genom att be om utlåtande kring arbetet från andra företag. Du kan också anlita en oberoende besiktningsman.

Vad gäller för andra typer av tjänster?

Även vid andra tjänster som inte utförts kan du kunna inne med betalningen. Det kan till exempel vara en kurs eller ett skönhetsingrepp. Du kan bara hålla inne betalningen för den del av tjänsten du inte fått eller som är felaktigt utförd. Skulle hela syftet med tjänsten gått förlorad kan du ha rätt att hålla inne med hela betalningen.

När ett företag har gått i konkurs ska du som regel vända dig till konkursförvaltaren för att ställa krav. För att ta reda på vem som är utsedd konkursförvaltare, kan du kontakta tingsrätten i den staden där företaget haft sitt huvudkontor.

Om ett företag är under rekonstruktion innebär det att bolaget struktureras om för att undvika en konkurs. Bestämmelserna i lagen om företagsrekonstruktion kan påverka din rätt att använda presentkort, göra reklamationer och utnyttja garantier. Vad som gäller beror på vad rekonstruktören har beslutat. Därför måste du alltså fråga företaget om vad som gäller.

Ofta innebär en rekonstruktion att företaget inte får betala ut några pengar. Om du har ett ekonomiskt krav mot företaget måste du alltså avvakta och se vad som händer.

Det ser olika ut vilka möjligheter du har om företaget blir uppköpt. I vissa fall tar den nya ägaren över de skulder och krav som företaget hade sedan tidigare. Du behöver kontakta den nya ägaren för att undersöka om du till exempel kan göra en reklamation eller använda ett presentkort du köpt före konkursen.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 16 januari 2023