Om butik stänger eller går i konkurs

Ibland händer det att butiker stänger eller går i konkurs och då kan det vara svårt att veta vilka rättigheter du har som konsument.

Öppet köp, byte och reklamation

Öppet köp och bytesrätt slutar i regel gälla den dag en butik upphör eller går i konkurs, även om tiden för återköp eller byte inte gått ut än. Om du vill reklamera en vara du köpt i en butik som inte längre är i drift, kan du vända dig till butikens leverantör eller varans tillverkare. Du framför då de klagomål och krav du skulle ha framfört till återförsäljaren om den fortfarande varit verksam.

Läs mer om öppet köp

Presentkort och tillgodokvitton
När en butik går i konkurs upphör i regel presentkort och tillgodokvitton att gälla och blir en del av konkursboet. Du kan sätta upp dig på en så kallad fordringsägarlista som konkursförvaltaren upprättar. På det sättet kräver du tillbaka pengarna som är låsta i presentkortet eller tillgodokortet. Konkursförvaltaren fördelar sedan eventuella tillgångar mellan fordringsägarna, men det är sällan konsumenter får ta del av dessa.

Skillnad på franchisebutiker
Om butiken som upphört tillhörde en större kedja gäller i regel tillgodokvitto och presentkort i andra butiker inom samma kedja. Om butiken däremot var en enskild, fristående aktör är det svårt för konsumenten att få tillbaka pengar som finns i tillgodokvitto eller presentkort. Detsamma gäller så kallade franchisebutiker som drivs i egen regi, men under ett redan etablerat koncept och varumärke. Eftersom franchisetagare står utanför själva huvudorganisationen kan exempelvis presentkort som utfärdats i en franchisebutik vara ogiltiga i en av organisationens egna butiker.

Läs mer om presentkort och tillgodokvitton

Om du beställt en vara från en butik som upphört, men inte fått varan levererad
Om du har beställt och betalat en vara från en butik som upphört, men inte fått varan levererad än, kan chansen att få tillbaka pengarna skilja sig åt beroende på betalningssätt. Om betalningen har gjorts med kreditkort kan du med skydd av konsumentkreditlagen vända dig till kreditgivaren med ditt krav på ersättning och eventuellt få pengarna tillbaka. Om köpet gjorts med ett betalkort eller annat betalningsmedel som likställs med kontant betalning, exempelvis Swish, kan det vara svårt att kräva pengarna tillbaka som då ingår i konkursboet.

Läs mer om konsumentkreditlagen