Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Har jag inte alltid 30 dagar på mig att betala?

Fråga från konsument:

Jag har fått en faktura där det står att jag måste betala inom 10 dagar. Har man inte alltid 30 dagar på sig?

Elise

Svar:

Erika
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Elise,

Nej, det finns ingen lag som bestämmer hur många dagar du har på dig att betala en faktura.

Företag kan välja sina betalningsvillkor och du godkänner dem när du väljer att handla av företaget. Du ska därför alltid läsa igenom villkoren innan du köper en vara eller en tjänst. Du måste betala när företaget begär det, under förutsättning att du har fått det som du har köpt.

Sammanfattningsvis är det alltså inte fel av ett företag att ha betalningsvillkor på 10 dagar.

Vänligen

Erika
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej! Jag fick en faktura via e-post som var daterat 2 veckor innan den skickades, eftersom den var felaktig skickade en ny som var daterad samma datum, båda med 30 -dagars betalningstid. Även denna andra fakturan var felaktig och då kom det en kredit samt en ny med 10-dagars betalningstid. Får man "bakdatera" en faktura som skickas med e-post och får betalningsvillkoren ändras i en ny faktura?

Eva

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.

Om du har fått två felaktiga fakturor innan den rätta fakturan har skickats till dig bör detta inte ändra på de betalningsvillkor som du har på den tredje, och rätta, fakturan.

Om du vill ha mer vägledning som rör betalningar
Du kan kontakta vår samarbetspartner Konsumenternas Bank- och finansbyrå om du vill ha mer vägledning. De ger oberoende vägledning i frågor som rör bank- och finansfrågor. Vägledningen är kostnadsfri.

Du når dem genom deras kontaktformulär eller på telefonnummer 0200-22 58 00, vardagar mellan 9.00 och 12.00.

Till Konsumenternas Bank och finansbyrås webbplats

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Kan ett företag ändra betalningsvillkor från 30 dagar till 10 eller 15 dagar utan att meddela mig det? Upptäckten gjordes när fakturan dök upp, och det helt plötsligt är 15 dagars betalningsvillkor på den.

Maria

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Maria,

Nej de bör inte kunna ändra detta, om det inte framgår i deras villkor. Huvudregeln är att avtal ska hållas.

Kontakta företaget och argumentera för att du bör ha 30 dagars betalningsfrist.

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Ni skriver: ”Du ska alltid läsa igenom villkoren innan du köper en vara eller en tjänst. Du måste betala när företaget begär det, under förutsättning att du har fått det som du har köpt.”
Men vad gäller om företaget inte har några villkor angivna på sin sajt?

Annie

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Annie,

Tack för din fråga!

Om det inte finns några betalningsvillkor på företagets hemsida måste du kontakta företaget och fråga efter dessa. Du är alltid skyldig att betala för det som du har köpt och därför måste du också begära uppgifter så att du kan göra det.

Något som kan vara bra att veta är att om det inte stod något innan du gjorde köpet om när du senast ska betala fakturan är du inte skyldig att betala dröjsmålsränta och påminnelseavgift om den kommit bort eller nått dig sent.

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Min veterinär beställde vaccin till min hund som skickades direkt till mig. Jag såg aldrig något avtal eller varifrån det beställdes. På fakturan som följde stod det 14 dagar. Jag betalade efter 17 dagar. Har företaget nu rätt att ta ut ränta och påminnelseavgift ? ( påminnelsen kom 6 dagar efter min betalning) Mvh Inger

Inger

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Inger!

Vi kan aldrig ge svar på vad som gäller i det enskilda fallet. Men om du har godkänt företagets avtalsvillkor och det framgår däri att betalningstiden är 14-dagar så är du bunden till detta.

Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Vänligen

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej,
På ett köp jag gjort har jag inte fått någon faktura inom avtalad tid. När jag väl får fakturan har företaget fört på en påminnelseavgift. Kan ett företag hoppa över att skicka fakturan och skicka påminnelseavgiften samtidigt som förata fakturan? Är det jag eller säljaren som ska bevisa att jag inte fått/fått den ursprungliga fakturan?

Janne

Svar:

Hanna
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Janne,

Om du inte betalar din faktura i tid kan företaget skicka en ny faktura och lägga på en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften ska finnas med i avtalet och får inte vara mer än 60 kronor. Företaget får bara kräva påminnelseavgift en gång.

Företaget måste dock kunna visa att de har skickat ut en första faktura om de ska ha möjlighet att ta ut en påminnelseavgift.

Mer om regler för fakturor och påminnelser

Vänligen

Hanna
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej. Jag har beställt en var som inte har kommit än, men jag fick en faktura som kom den 14 nov , varan har inte kommit än och jag ska betala fakturan den 14 dec, och det är 30 dagar faktura.
Min fråga är ska man inte ha 30 dagar från man har fått varan?

Daniel

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Daniel,

Nej betalningsfristen är inte beroende av när du får din vara. Det är betalningsvillkoren för fakturan som styr när du ska betala den.

Du har däremot, enligt konsumentköplagen, rätt att hålla inne med betalning om du inte fått varan inom utlovad tid.

Då behöver du meddela företaget och eventuellt faktureringsbolag skriftligen att du håller inne med betalningen och varför.

Mer om dina rättigheter vid sen leverans av vara

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Företaget har ingen hemsida och jag har frågat dem, via mail och chat, innan jobbet påbörjades vilka betalningsvillkor de har men de svarade aldrig på den frågan. Är det inte då praktiskt med 30 dagar? U fick vi fakturan på 10 dagar

Anders

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Anders,

Tack för din fråga!

Även om det kanske skulle vara praktiskt att ha betalningsvillkor om 30 dagar har du inte rätt att kräva det om det inte framgår av ert avtal. Du är skyldig att betala för den utförda tjänsten när företaget begär det.
Företaget kan alltså kräva att du betalar inom 10 dagar.

Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Ok. Då är det också ok att kräva betalning på en dag antar jag. Även om det inte finns några avtal mellan köpare och säljare. Korrekt?

Anders

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej igen Anders!

Har ni ingen avtalad betaltid för den utförda tjänsten är du skyldig att betala på företagets begäran.

Mer om regler för fakturor och påminnelser.​​​

Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej!
Jag fick en P-bot på 500:- den 9/5 2024 när jag var på besök hos en dotter i Falun. Jag betalade den när jag kom hem till Gotland. Betalningen skedde den 31/5 2024. Jag fick den 7/6 2024 en påminnelse daterad 29/5 2024, där man lagt på kostnader och ränta. Enligt denna skulle betalning vara Smart Park
tillhanda senast 8/6 2024, vilket ju var praktiskt omöjligt. Jag protesterade mot detta eftersom de då troligtvis skulle komma med ännu en Påminnelse med tillägg av mera kostnader.
Jag kan inte anse att jag godkänt företagets betalningsvillkor, 8 dagar, när jag fått en lapp på vindrutan.
Jag har visat min goda vilja genom att betala så snart jag hade möjlighet.
Vad säger lagen?

Magnus

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Magnus,

Tack för din fråga!

När du valde att parkera din bil på parkeringen i Falun godkände du avtalsvillkoren för parkeringen. Har du nu fått en kontrollavgift på grund av att du inte kunnat uppvisa en giltig p-biljett är du skyldig att betala den i tid enligt Smart Parks villkor. Betalar du inte i tid riskerar du att få betala extra avgifter och ränta.

Mer om parkeringsböter.

Läs mer om regler för fakturor och påminnelser.

Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor