Regler för fakturor och påminnelser

Lyssna

Att betala mot faktura är ett vanligt betalningsalternativ. Tänk på att det kan tillkomma en avgift för fakturan. Undersök vad som står i villkoren och var noga med att betala i tid.

Tänk på det här

  • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid, även om du inte har fått den. 

  • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift eller skicka ditt ärende till en inkassoföretag.

  • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, behöver du protestera till företaget skriftligen.

Dina rättigheter och skyldigheter som konsument

När du köper något mot faktura är du alltid ansvarig för att betala fakturan i tid. Det gäller oavsett om du har fått fakturan eller inte. Att din faktura till exempel kommer bort i posten ändrar inte din skyldighet att betala den. Om du saknar fakturan behöver du kontakta företaget och be om fakturauppgifter så att du kan betala.

Det finns ingen lag som bestämmer hur många dagar du har på dig att betala en faktura. Det betyder att du till exempel inte kan kräva att få 30 dagar på dig att betala en faktura.

Företag kan välja sina betalningsvillkor och du godkänner dem när du väljer att handla av företaget. Vissa företag kan till exempel ge en betalningsfrist på tio dagar, medan andra ger en längre frist. Därför är det viktigt att läsa igenom villkoren innan du köper något. Du måste betala när företaget begär det, under förutsättning att du har fått det som du har köpt.

Om du inte betalar din faktura i tid kan företaget skicka en påminnelse och lägga på en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften ska finnas med i avtalet och får inte vara mer än 60 kronor. Företaget får bara kräva påminnelseavgift en gång.

Det är ditt ansvar att företaget får betalningen i tid, senast på förfallodagen. Tänk på att förfallodatumet är den dagen företaget senast ska ha fått pengarna, inte den dag du senast kan betala.

Betalningspåminnelse ska betalas inom den tid som står på påminnelsefakturan.

Har du betalat i tid men ändå fått en påminnelse?

Om du har betalat fakturan i tid, men ändå får en påminnelse, kan du protestera mot påminnelsen genom att skriva till företaget. Mejl är bra, då kan du enkelt bevisa att du har kontaktat dem. Använd kontoutdrag från din bank eller ett kvitto som visar när och hur mycket du har betalat.

Fick du ingen faktura?

Du är skyldig att betala påminnelseavgiften även om du inte har fått någon faktura, så länge företaget kan bevisa att de har skickat originalfakturan. Kan företaget inte visa att de har skickat originalfakturan kan du protestera mot påminnelseavgiften.

Läs mer om hur du bestrider en faktura

Om du inte har betalat fakturan i tid kan företaget skicka ett krav till dig via ett så kallat inkassoföretag.

Att få ett inkassokrav är inte samma sak som att få en betalningsanmärkning. Men om du inte betalar din skuld kan det att leda till att du får en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning kan göra det svårare för dig att i framtiden få köpa saker på kredit eller ta lån.

Om du anser att inkassokravet är felaktigt behöver du protestera mot inkassokravet. Du ska aldrig ignorera ett inkassokrav, även om du anser att det är felaktigt. Kontakta den som har skickat inkassokravet, gärna via mejl. Var noga med att spara kopia på ditt mejl eller annat underlag som visar att du har protesterat mot kravet. Du får ingen betalningsanmärkning för att du protesterar mot ett felaktigt krav.

Läs mer om inkasso och betalningsanmärkningar

Läs mer hur du bestrider en faktura

Företag har rätt att ta ut en administrationsavgift för att hantera betalning, så länge det står i avtalet mellan dig och företaget. Avgiften är okej så länge den är skälig och motsvarar den faktiska kostnaden som företaget får på grund av betalningshanteringen.

Detta innebär att företag kan ta ut en avgift även för betalning via e-faktura och autogiro, under förutsättning att det står i avtalet. Ibland kan dock avgiften bli lägre om du byter betalsätt från till exempel vanlig pappersfaktura till e-faktura.

Ett företag har rätt att kräva betalning från en konsument (privatperson) i upp till tre år. Har du inte betalat för den vara eller tjänst du har köpt spelar det alltså ingen roll om företaget hör av sig efter till exempel ett år för att kräva betalt, du är fortfarande skyldig att betala. Efter tre år kan företaget inte längre kräva pengarna av dig, det kallas att skulden preskriberas.

Ibland kan preskriptionstiden förlängas, till exempel om företaget skickar ett nytt krav till dig. Du kan därför inte räkna med att din skuld preskriberas.

Läs mer om skulder och preskription

Företag får själva bestämma vilka betalsätt de erbjuder sina kunder. Det är till exempel inte självklart att de erbjuder dig att betala via faktura. Det betyder att du aldrig kan kräva att företaget ska låta dig betala via faktura, om företaget inte har lovat det genom till exempel sina köpvillkor eller om ni inte har kommit överens om det sedan innan.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 juni 2020