Regler för fakturor och påminnelser

Lyssna

Att betala mot faktura är ett vanligt betalningsalternativ. Tänk på att det kan tillkomma en avgift för fakturan. Undersök vad som står i villkoren och var noga med att betala i tid.

Tänk på det här

  • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

  • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

  • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Dina rättigheter och skyldigheter som konsument

När du köper något är du alltid ansvarig för att betala.

Att din faktura till exempel kommer bort i posten ändrar inte din skyldighet att betala. Om du saknar fakturan är det bra att kontakta företaget och be om fakturauppgifter så du kan betala.

Om du och företaget avtalat om när du ska betala och fakturan inte dyker upp behöver du efterfråga den eftersom du annars kan bli skyldig att betala dröjsmålsränta och påminnelseavgift.

Stod det inte innan du gjorde köpet när du senast ska betala fakturan är du inte skyldig att betala dröjsmålsränta och påminnelseavgift om den kommit bort eller nått dig sent.

Det finns ingen lag som bestämmer hur många dagar du har på dig att betala en faktura. Företagen bestämmer betalningsvillkoren och du godkänner dem när du väljer att handla av företaget. Det betyder att du till exempel inte kan kräva att få 30 dagar på dig.

Vissa företag kan till exempel ge en betalningsfrist på tio dagar, medan andra ger en längre frist. Läs därför villkoren innan du köper något. Du måste betala när företaget begär det, men bara om du fått det du köpt.

Om du inte betalar din faktura i tid kan företaget skicka en ny faktura och lägga på en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften ska finnas med i avtalet och får inte vara mer än 60 kronor. Företaget får bara kräva påminnelseavgift en gång.

Det är ditt ansvar att företaget får betalningen i tid, senast på förfallodagen. Tänk på att förfallodatumet är den dagen företaget senast ska ha fått pengarna, inte den dag du senast kan betala.

Betalningspåminnelse ska betalas inom den tid som står på påminnelsefakturan.

Har du betalat i tid men ändå fått en påminnelse?

Om du har betalat fakturan i tid, men ändå fått en påminnelse, kan du protestera mot påminnelsen genom att skriva till företaget. Mejl är bra, då kan du enkelt bevisa att du har kontaktat dem. Använd kontoutdrag från din bank eller ett kvitto som visar när och hur mycket du har betalat.

Läs mer om hur du bestrider en faktura

Om du inte betalat fakturan i tid kan företaget skicka ett krav till dig via ett så kallat inkassoföretag.

Att få ett inkassokrav är inte samma sak som att få en betalningsanmärkning. Men om du inte betalar din skuld kan det att leda till att du får en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning kan göra det svårare för dig att få köpa saker på kredit eller ta lån i framtiden.

Om du anser att inkassokravet är felaktigt behöver du protestera mot inkassokravet. Du ska aldrig ignorera ett inkassokrav, även om du anser att det är felaktigt. Kontakta den som har skickat inkassokravet, gärna via mejl. Var noga med att spara kopia på ditt mejl eller annat underlag som visar att du protesterat mot kravet. Du får ingen betalningsanmärkning för att du protesterar mot ett felaktigt krav.

Läs mer om inkasso och betalningsanmärkningar

Företag har rätt att ta ut en administrationsavgift för att hantera betalning, så länge det står i avtalet mellan dig och företaget. Fakturaavgiften är okej så länge den är skälig och motsvarar den faktiska kostnaden som företaget får på grund av betalningshanteringen.

Det innebär att företag kan ta ut en avgift även för betalning via e-faktura och autogiro, under förutsättning att det står i avtalet. Ibland kan dock avgiften bli lägre om du byter betalsätt från till exempel vanlig pappersfaktura till e-faktura.

Ett företag har rätt att kräva betalning från en konsument i upp till tre år. Har du inte betalat för det du köpt spelar det alltså ingen roll om företaget hör av sig efter till exempel ett år för att kräva betalt. Du är fortfarande skyldig att betala. Efter tre år kan företaget inte längre kräva pengarna av dig. Det kallas att skulden preskriberas.

Ibland kan preskriptionstiden förlängas, till exempel om företaget skickar ett nytt krav till dig. Du kan därför inte räkna med att din skuld preskriberas.

Läs mer om skulder och preskription

Företag får själva bestämma vilka betalsätt de erbjuder sina kunder. Det är till exempel inte självklart att de erbjuder dig att betala via faktura. Det betyder att du aldrig kan kräva att företaget ska låta dig betala via faktura, om företaget inte lovat det genom till exempel sina köpvillkor eller genom att ni kommit överens om det sedan innan.

Vet du inte vad fakturan avser kan du kontakta företaget och begära en fakturaspecifikation.

Har du fått en faktura för något du inte beställt behöver du bestrida den. Att bestrida en faktura innebär att du meddelar företaget att du protesterar mot fakturan och därför inte kommer betala. Det är viktigt att du talar om varför du tycker fakturan är felaktig, till exempel på grund av att du inte har köpt något av företaget.

När du bestrider en faktura är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen så du kan bevisa att du protesterat och inte bara struntat i att betala. Du kan till exempel skicka ett mejl.

Läs mer om hur du bestrider en faktura

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022