Regler för fakturor och påminnelser

Lyssna

Faktura är ett vanligt sätt att betala sina inköp på. Trots det blir det fel ibland. Håll koll på vad som står i avtalet, säkerställ att du betalar i tid och protestera om du fått en felaktig faktura eller påminnelse.

Tänk på det här

  • Du är ansvarig för att betala fakturan för det du köpt i tid, även om du inte har fått den. 

  • Företag har rätt att ta ut en avgift för betalning via faktura och autogiro, om det står i avtalet. Det brukar kallas för fakturaavgift eller administrationsavgift.

  • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, protestera genom att kontakta företaget via mejl. 

Dina rättigheter och skyldigheter som konsument

Du som har köpt en vara eller tjänst är alltid ansvarig för att fakturan betalas i tid. Om du inte fått någon faktura bör du kontakta företaget för att se vad som kan ha hänt.

Om företaget, trots påminnelse, inte skickar din faktura inom tre år från ditt inköp, så preskriberas skulden. Du behöver alltså inte betala den. Har däremot företaget skickat en påminnelse om att du ska betala under den tiden, så förlängs den så kallade preskriptionstiden, och du behöver betala din skuld.

Läs mer om skulder och preskription

Om du inte betalar din faktura i tid kan företaget skicka en påminnelse samt lägga på en påminnelseavgift. Påminnelseavgiften måste vara angiven i avtalet och får inte vara mer än 60 kronor. Företaget får endast begära påminnelseavgift en gång.

Det är ditt ansvar som konsument att se till så företaget får betalningen i tid, senast på förfallodatumet. Förfallodatumet är den dagen företaget senast ska ha fått pengarna, inte den dag du senast kan betala.

Om du har missat att betala en faktura i tid och får en betalningspåminnelse bör du betala inom den tid som anges på påminnelsefakturan.

Om du har betalat fakturan i tid, men ändå får en påminnelse ska du protestera mot påminnelsen genom att skriva till företaget. Mejl är bra, då kan du enkelt bevisa att du har kontaktat dem. Använd kontoutdrag från din bank eller ett kvitto som visar när och hur mycket du har betalat.

Om du inte har fått någon faktura, men ändå får en påminnelse om att betala, får du kontakta företaget. De ska kunna visa att de har skickat en faktura till dig. Om de kan bevisa det, är du skyldig att betala påminnelsen. Kan företaget inte bevisa att de har skickat fakturan kan du protestera mot påminnelseavgiften.

Läs mer om hur du bestrider en faktura

Om du inte har betalat en vara eller tjänst, så kan företaget skicka ett krav till dig via ett så kallat inkassoföretag.

Att få ett inkassokrav är inte samma sak som att få en betalningsanmärkning. Men om du inte betalar din skuld kan det att leda till att du får en betalningsanmärkning. Det kan göra det svårare för dig att i framtiden få köpa saker på kredit eller ta lån.

Om du anser att inkassokravet är felaktigt eller har betalat fakturan i tid, ska du protestera mot inkassokravet. Du kan alltså inte ignorera kravet, även om du har betalat. Kontakta den som skickat inkassokravet, gärna via mejl. Om du protesterar ska du inte få en betalningsanmärkning. Däremot har inkassoföretaget rätt att kräva upp till 180 kronor i inkassokostnader.

Läs mer om inkasso och betalningsanmärkningar

Läs mer hur du bestrider en faktura

Företag får själva bestämma vilka betalsätt de erbjuder dig som betala på. Det är till exempel inte självklart att de erbjuder dig att betala via faktura.

Företag kan ta ut en administrationsavgift när du betalar via faktura eller autogiro. Det är okej så länge det står i avtalet och avgiften motsvarar kostnaden som företaget har för betalsättet.

Företag har inte rätt att ta betalt för något som ni inte har kommit överens om eller som inte står i avtalet.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 juni 2020