Parkeringsböter – när du fått en felaktig parkeringsbot

Har du fått det som man i vardagligt tal kallar parkeringsböter? Tycker du avgiften inte stämmer? Vill du överklaga? Kontakta den som utfärdat parkeringsavgiften eller kontrollavgiften så snart som möjligt och klaga.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Parkeringsböter – tänk på det här

  • Det finns två olika typer av parkeringsböter – felparkeringsavgift och kontrollavgift. Det framgår av parkeringsboten vilken typ det är. 

  • Som bilägare ska du kunna visa upp en giltig parkeringsbiljett. Är biljetten inte synlig vid en kontroll, riskerar du att få betala en kontrollavgift eller felparkeringsavgift.  

  • Betalar du parkeringen via sms eller en app är du ansvarig för att skriva in rätt uppgifter. 

Välj vad du vill läsa mer om

En felparkeringsavgift är en parkeringsbot du kan få om du bryter mot trafikförordningens regler om att stanna och parkera, eller om du bryter mot en lokal trafikföreskrift.

Det är polisen eller kommunen som utfärdar felparkeringsavgifter.

Det är alltid bilens ägare som är ytterst betalningsansvarig för en felparkeringsavgift.

Bestämmelser för att stanna och parkera på Transportstyrelsens webbplats

Du måste betala en felparkeringsavgift

Får du en felparkeringsavgift du anser är felaktig, ska du betala den. Därefter kan du kontakta den som utfärdat avgiften för att protestera mot den. Det framgår av parkeringsboten hur du ska göra.

Kan den som utfärdat boten bevisa att bilen inte haft en giltig biljett? Då är du som bilägare skyldig att betala.

Tvister prövas i domstol

Hamnar ni i en tvist om vad som gäller kan tvisten prövas i domstol.

Tvistlösning i domstol

En kontrollavgift gäller innanför så kallade inhägnade områden, till exempel parkeringsplatser eller parkeringshus.

För att utfärda en kontrollavgift ska det finnas tydliga skyltar som förklarar de villkor som gäller för parkeringen.

Du kan protestera mot en felaktig kontrollavgift

Har du fått en kontrollavgift du anser är felaktig? Då ska du så snart som möjligt kontakta dem som utfärdat avgiften, till exempel parkeringsbolaget eller markägaren.

Kontakta dem helst via mejl. Förklara varför du anser att parkeringsboten är felaktig. Anser du till exempel att det inte funnits tydliga skyltar så skriv det. Då är det upp till den som utfärdat kontrollavgiften att bevisa att det fanns tydlig information om villkoren där du parkerade.

Det framgår av parkeringsboten till vem du ska vända dig och hur du gör för att protestera mot avgiften.

Bestrid kontrollavgiften skriftligen

Du kan låta bli att betala avgiften tills ni rett ut om kontrollavgiften är felaktig eller inte. Men då är det viktigt att du bestrider den skriftligen. Du ska alltså inte bara strunta i kontrollavgiften.

Läs mer om att bestrida

Tvister prövas i domstol

Hamnar du och parkeringsbolaget eller markägaren i en tvist om vad som gäller kan tvisten prövas i domstol.

Tvistlösning i domstol

Du måste ha en giltig biljett för bilen som står parkerad. Du är ansvarig för att skriva in rätt information i sms:et eller appen där du köper din biljett.

Har du till exempel skrivit fel registreringsnummer eller slagit in fel zonkod är du skyldig att betala om du får en parkeringsbot. Du kan inte heller kräva tillbaka pengar för biljetten som blivit fel.

Är parkeringsautomaten trasig? Prova att kontakta bolaget som ansvarar för parkeringen för att fråga hur du ska göra. Annars får du välja ett annat betalsätt om det går, eller helt enkelt ställa bilen på en annan parkering.

Ställer du bilen på parkeringen fast du inte kan köpa en giltig parkeringsbiljett riskerar du att få betala parkeringsböter. Du som bilägare måste alltid kunna visa upp en giltig biljett.

Parkeringsvakten kan lämna parkeringsboten personligen eller fästa den på fordonet. Det gäller för både gäller kontrollavgift och felparkeringsavgift.

Har parkeringsboten fästs på fordonet, men kanske blåst bort eller liknande? Då påminns ägaren om anmärkningen via brev i efterhand.

När du kör bil i andra länder är du som bilförare skyldig att ha koll på vilka trafikregler som gäller. Får du en parkeringsbot utomlands måste du betala den även om du inte kände till reglerna.

Flera länder i Europa har så kallade miljözoner eller förbjudna zoner där du behöver tillstånd för att få köra.

Om EU-ländernas trafikregler på webbplatsen Ditt Europa

Fick du svar på din fråga?

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 6 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.