Felaktig parkeringsbot

Lyssna

Får du en parkeringsbot som du anser är felaktig ska du så snart som möjligt kontakta den som utfärdat parkeringsavgiften eller kontrollavgiften. Det kan till exempel vara parkeringsbolaget eller markägaren.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Parkeringsavgift – tänk på det här

  • Det finns två olika typer av parkeringsböter – felparkeringsavgift och kontrollavgift. Det framgår av parkeringsboten vilken typ det är. 

  • Som bilägare ska du kunna visa upp en giltig parkeringsbiljett. Om biljetten inte är synlig vid en kontroll, riskerar du att få betala en kontroll- eller felparkeringsavgift.  

  • Betalar du parkeringen via sms eller en app är du ansvarig för att skriva in rätt information. 

Välj vad du vill läsa mer om

En felparkeringsavgift är en parkeringsbot som du kan få om du bryter mot trafikförordningens regler om att stanna och parkera, eller om du bryter mot en lokal trafikföreskrift. Det är polisen eller kommunen som utfärdar felparkeringsavgifter.

Det är alltid bilens ägare som är ytterst betalningsansvarig för en felparkeringsavgift.

Bestämmelser för att stanna och parkera på Transportstyrelsens webbplats

Du måste betala en felparkeringsavgift

Får du en felparkeringsavgift som du anser är felaktig, ska du betala den. Därefter kan du kontakta den som utfärdat avgiften för att protestera mot den. Det framgår av parkeringsboten hur du ska göra.

Om den som har utfärdat boten kan bevisa att bilen inte haft en giltig biljett, är du som bilägare skyldig att betala.

Läs mer om hur du bestrider

Tvister prövas i domstol

Hamnar ni i en tvist om vad som gäller kan tvisten prövas i domstol.

Läs mer om tvistlösning i domstol

En kontrollavgift gäller innanför så kallade inhägnade områden, till exempel parkeringsplatser eller parkeringshus.

För att utfärda en kontrollavgift ska det finnas tydliga skyltar som förklarar de villkor som gäller för parkeringen.

Du kan protestera mot en felaktig kontrollavgift

Får du en kontrollavgift som du anser är felaktig ska du så snart som möjligt kontakta dem som utfärdat avgiften, till exempel parkeringsbolaget eller markägaren. Kontakta dem helst via mejl och förklara varför du anser att parkeringsboten är felaktig. Anser du till exempel att det inte funnits tydliga skyltar så skriv det. Då är det upp till den som utfärdat kontrollavgiften att bevisa att det fanns tydlig information om villkoren där du parkerade.

Det framgår av parkeringsboten till vem du ska vända dig och hur du gör för att protestera mot avgiften.

Bestrid kontrollavgiften skriftligen

Du kan låta bli att betala avgiften tills ni rett ut om kontrollavgiften är felaktig eller inte, men då är det viktigt att du bestrider den skriftligen. Du ska alltså inte bara strunta i kontrollavgiften.

Läs mer om att bestrida

Tvister prövas i domstol

Hamnar du och parkeringsbolaget eller markägaren i en tvist om vad som gäller kan tvisten prövas i domstol.

Läs mer om tvistlösning i domstol

Betalar du parkeringen via sms eller en app är du ansvarig för att skriva in rätt information. Har du betalat men skrivit fel registreringsnummer är du skyldig att betala parkeringsboten, eftersom du då inte haft en giltig biljett för bilen som stått på parkeringen.

Om parkeringsautomaten är trasig, prova att ta kontakt med bolaget som ansvarar för parkeringen för att fråga hur du ska göra. Annars får du välja ett annat betalsätt om det går, eller helt enkelt ställa bilen på en annan parkering.

Ställer du bilen på parkeringen fast det inte är möjligt för dig att köpa en giltig parkeringsbiljett riskerar du att få betala parkeringsböter. Det är alltid du som bilägare som måste kunna uppvisa en giltig biljett.

Oavsett om det gäller kontrollavgift eller felparkeringsavgift finns det två alternativ för parkeringsvakten att överlämna parkeringsboten. Alternativen är att parkeringsboten lämnas personligen eller genom att den fästs på fordonet.

Har parkeringsboten fästs på fordonet, men kanske blåst bort, påminns ägaren om anmärkningen via brev i efterhand.

Om du kör bil i andra länder är det din skyldighet som bilförare att informera dig om vilka trafikregler som gäller. Får du en parkeringsbot utomlands måste du betala den även om du inte kände till reglerna.

Flera länder i Europa har så kallade miljözoner eller förbjudna zoner där du behöver tillstånd för att få köra.

Läs mer om EU-ländernas trafikregler på webbplatsen Ditt Europa

Fick du svar på din fråga?

Källa: KonsumentverketECC Sverige

Granskad: 16 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.