Parkering

Vad som gäller om du får problem med en parkeringsplats du hyr eller en felaktig parkeringsbot.

Problem med hyra av parkering

Olika regler gäller beroende på vilken typ av parkeringsplats du hyr.

Felaktig parkeringsbot

Vad du ska göra om du får felaktig parkeringsböter.