Parkering

Läs om vad som gäller om du får problem med en parkeringsplats som du hyr eller om du får en parkeringsbot som du tycker är felaktig.

Problem med hyra av parkering

Olika regler gäller beroende på vilken typ av parkeringsplats du hyr.

Felaktig parkeringsbot

Får du en parkeringsbot som du tycker är felaktig ska du så snart som möjligt kontakta den som utfärdat avgiften, till exempel parkeringsbolaget eller markägaren.